Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – przekład Biblii dokonany przez Świadków Jehowy. W języku angielskim rozpoczęto wydawanie tego przekładu w 1950 roku, a w języku polskim w 1994 roku (zrewidowane w 2018 roku).

Calendar.png
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Spis treści

Pisma Hebrajsko-Aramejskie (Stary Testament)[edytuj]

Księga Rodzaju[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Rodzaju.
 • Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezkształtna i pusta, a nad otchłanią wód panowała ciemność. Nad wodami przemieszczała się czynna siła Boża.
 • (...) Bo prochem jesteś i do prochu wrócisz.
 • Jeżeli ktoś przelewa krew człowieka, to jego krew też zostanie przelana przez człowieka, bo uczyniłem człowieka na swój obraz.

Księga Wyjścia[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Wyjścia.
 • Lecz faraon odparł: „A kto to jest ten Jehowa, żebym miał Go posłuchać i wypuścić Izraela? Nie znam żadnego Jehowy i nie mam zamiaru wypuścić Izraela”.
 • Ukazywałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale jeśli chodzi o moje imię, Jehowa, nie dałem im się poznać
 • Kto składa ofiary jakimkolwiek bogom oprócz Jehowy, ma ponieść śmierć.

Księga Kapłańska[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Kapłańska.
 • Gdy ktoś ściągnie na siebie winę przez którąś z tych rzeczy, to wyjawi, w jaki sposób zgrzeszył, i za swoje przewinienie przyniesie Jehowie na ofiarę+ samicę z trzody, owieczkę lub kózkę. Jest to ofiara za grzech.
 • „‚Nie wolno wam jeść żadnej krwi — czy to krwi ptaka, czy innego zwierzęcia — w żadnym z waszych miejsc zamieszkania. Każdy, kto by jadł jakąkolwiek krew, zostanie zgładzony’”
 • Bo ja, Jehowa, wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, żeby pokazać, że jestem waszym Bogiem. Macie być święci, ponieważ ja jestem święty

Księga Liczb[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Liczb.
 • „‚Cudzoziemiec, który się wśród was osiedlił, też przygotuje ofiarę paschalną dla Jehowy. Ma to zrobić zgodnie z przepisami dotyczącymi Paschy i zgodnie z ustalonym sposobem postępowania. Ten sam przepis ma obowiązywać zarówno rodowitego mieszkańca, jak i cudzoziemca’”
 • Jehowa odrzekł mu na to: „Czy ręka Jehowy jest za krótka? Zobaczysz, czy to, co mówię, spełni się, czy nie”.
 • Jehowa, nieskłonny do gniewu, pełen lojalnej miłości, który przebacza wykroczenie i grzech, lecz w żadnym razie nie pozwoli winnemu ujść bezkarnie. (...).

Księga Powtórzonego Prawa[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Powtórzonego Prawa.
 • „Rzekłem więc do was: ‚Nie bójcie się ich ani się nie przerażajcie. Jehowa, wasz Bóg, idzie przed wami i będzie za was walczył, tak jak to zrobił na waszych oczach w Egipcie.
 • Nie bójcie się ich, bo to Jehowa, wasz Bóg, walczy za was.
 • Bo czy jest jakiś inny wielki naród, którego bogowie byliby tak blisko niego, jak blisko nas jest nasz Bóg, Jehowa, ilekroć Go wzywamy? I czy jakiś inny wielki naród ma takie sprawiedliwe przepisy i rozporządzenia, jak całe to Prawo, które ja dzisiaj wam daję?

Księga Jozuego[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Jozuego.
 • Niech ta księga Prawa zawsze będzie na twoich ustach i uważnie ją czytaj dniem i nocą, żeby ściśle trzymać się wszystkiego, co jest w niej napisane. Wtedy odniesiesz sukces i będziesz działać mądrze.
 • Rubenici i Gadyci nadali więc temu ołtarzowi nazwę*, bo powiedzieli: „Jest on świadkiem między nami, że Jehowa to prawdziwy Bóg”.
 • Kochajcie więc swojego Boga, Jehowę, a dzięki temu stale będziecie się mieć na baczności.

Księga Sędziów[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Sędziów.
 • (...) Judejczycy walczyli przeciwko Jerozolimie i ją zdobyli (...).
 • (...) Jehowa mu rzekł: „Ponieważ będę z tobą, pokonasz Midianitów, jak gdyby to był jeden człowiek”.
 • Kto drży ze strachu, niech wraca do domu.

Księga Rut[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Rut.
 • (...) Jehowa zwrócił uwagę na swój lud i dał mu chleb.
 • Oby Jehowa nagrodził twoje postępowanie i obyś otrzymała pełną odpłatę od Jehowy, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić.
 • Za drugim razem wyraziłaś swą lojalną życzliwość lepiej niż za pierwszym, gdyż nie chodziłaś za młodzieńcami — ani ubogimi, ani bogatymi.
 • (...) Boaz wziął Rut i została jego żoną, i współżył z nią. A Jehowa sprawił, że poczęła i urodziła syna.(...) I nazwały go Obed. On jest ojcem Jessego, ojca Dawida.
  • Opis: Rut przodkinią Jezusa (linia rodu Dawida).
  • Źródło: Rut 4:13, 17

1 Księga Samuela[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1 Księga Samuela.
 • (...) nic nie przeszkodzi Jehowie wybawić przez wielu czy przez niewielu.
 • (...) nie wolno wam grzeszyć przeciwko Jehowie przez jedzenie z krwią.

2 Księga Samuela[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2 Księga Samuela.
 • Z lojalnym będziesz postępował lojalnie;
  z mocarzem, który jest nienaganny, będziesz się obchodził nienagannie.
 • Bo ty jesteś moją lampą, Jehowo,
  i to Jehowa sprawia, że moja ciemność jaśnieje.
 • I dasz mi swą tarczę wybawienia,
  a pokora twoja czyni mnie wielkim.

Księga 1 Królów[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1 Księga Królewska.
 • (...) Jehowo, Boże Izraela, w niebiosach u góry ani na ziemi w dole nie istnieje Bóg taki jak ty, zachowujący przymierze i lojalną życzliwość względem swoich sług, którzy chodzą przed tobą całym sercem (...).
 • I zechciej wysłuchać prośby o łaskę dla swego sługi oraz swego ludu izraelskiego, gdy modlą się ku temu miejscu; i racz wysłuchać w miejscu swego zamieszkania, w niebiosach, i wysłuchaj, i przebacz.
 • (...) ty racz wysłuchać z niebios, twego ustalonego miejsca zamieszkania, i przebacz, i działaj, i oddaj każdemu stosownie do wszystkich jego dróg, gdyż znasz jego serce (bo tylko ty dobrze znasz serce wszystkich synów ludzkich).

Księga 2 Królów[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2 Księga Królewska.
 • (...) Jehowa nie chciał obrócić Judy w ruinę, a to przez wzgląd na Dawida, swego sługę, tak jak mu obiecał, iż zawsze będzie dawał lampę jemu i jego synom.
 • (...) nie spadnie na ziemię, nie spełniwszy się, nic ze słowa Jehowy, które Jehowa wyrzekł przeciwko domowi Achaba; i Jehowa wykonał to, co rzekł za pośrednictwem swego sługi Eliasza.

1 Księga Kronik[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1 Księga Kronik.
 • Tak zginął Saul za swą niewierność, w której postępował niewiernie wobec Jehowy w związku ze słowem Jehowy, którego nie przestrzegał, i za to, że się zwrócił do medium spirytystycznego, by się pytać. A nie pytał Jehowy. Toteż on go uśmiercił, a władzę królewską przekazał Dawidowi, synowi Jessego.
 • A potem wystąpił Szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, by policzył Izraela.

2 Księga Kronik[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2 Księga Kronik.
 • Salomon, syn Dawida, umacniał się w swej władzy królewskiej, a Jehowa, jego Bóg, był z nim i czynił go niezrównanie wielkim.
 • Udziel mi więc mądrości i wiedzy, żebym mógł wychodzić przed ten lud i żebym mógł wchodzić, bo któż potrafiłby sądzić ten wielki lud twój?

Księga Ezdrasza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Ezdrasza.
 • A w pierwszym roku Cyrusa, króla Persji, aby się spełniło słowo Jehowy z ust Jeremiasza, Jehowa pobudził ducha Cyrusa, króla Persji, by po całym swym państwie kazał ogłosić, i to również na piśmie, co następuje:
  „Oto, co powiedział Cyrus, król Persji: «Wszystkie królestwa ziemi dał mi Jehowa, Bóg niebios, i to on mi polecił, abym mu zbudował dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. Ktokolwiek z całego jego ludu jest wśród was, niech jego Bóg będzie z nim. Niech więc wyrusza do Jerozolimy, która jest w Judzie, i odbudowuje dom Jehowy, Boga Izraela — on jest prawdziwym Bogiem — dom, który był w Jerozolimie. I każdego, kto pozostał, z wszelkich miejscowości, gdzie przebywa jako przybysz, niech ludzie z jego miejscowości wesprą srebrem i złotem, i mieniem, i zwierzętami domowymi, a także dobrowolnym darem ofiarnym dla domu prawdziwego Boga, który był w Jerozolimie’».
 • I zaczęli odpowiadać śpiewem, wysławiając Jehowę i składając mu dzięki, «bo jest dobry, bo jego lojalna życzliwość wobec Izraela trwa po czas niezmierzony». Cały zaś lud wydawał donośne okrzyki, wysławiając Jehowę w związku z położeniem fundamentu domu Jehowy.

Księga Nehemiasza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Nehemiasza.
 • Powiedziałem więc królowi: «Niech król żyje po czas niezmierzony! Jakże miała nie sposępnieć moja twarz, skoro miasto — dom grobów moich praojców — jest spustoszone, a jego bramy strawił ogień?» Król zaś rzekł do mnie: «Cóż to chciałbyś uzyskać?» Natychmiast pomodliłem się do Boga niebios. Potem rzekłem do króla: «Jeżeli królowi wydaje się to dobre i jeśli miły ci jest twój sługa — żebyś mnie posłał do Judy, do miasta grobów moich praojców, abym je mógł odbudować». Na to król, obok którego siedziała jego królewska małżonka, odrzekł mi: «Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy wrócisz?» Gdy więc podałem mu określony czas, król uznał za dobre mnie posłać.
 • Słuchaj, Boże nasz, bo staliśmy się przedmiotem pogardy; i spraw, by ich zniewaga wróciła na ich własną głowę, i wydaj ich na grabież w krainie niewoli. Nie zakrywaj też przed sobą ich przewinienia i grzechu. Niech nie będzie zmazany, bo wobec budujących dopuścili się obrazy.

Księga Estery[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Estery.
 • Siódmego dnia, gdy pod wpływem wina serce króla było w wesołym nastroju, rzekł on do Mehumana, Bizzety, Charbony, Bigty i Abagty, Zetara i Karkasa, siedmiu dworzan usługujących osobie króla Aswerusa, aby przed oblicze króla przyprowadzono królową Waszti w królewskim nakryciu głowy, żeby pokazać jej urodę ludom i książętom, odznaczała się ona bowiem pięknym wyglądem. Jednakże królowa Waszti odmawiała przybycia na słowo króla przekazane przez dworzan. Wtedy król wielce się oburzył i rozpaliła się w nim złość.
 • Jeżeli królowi wydaje się to dobre, niech wyjdzie od jego osoby słowo królewskie i niechaj zostanie zapisane wśród praw Persji i Medii, aby nie wygasło, że Waszti nie wolno przyjść przed króla Aswerusa; jej królewską godność zaś niechaj król odda jej towarzyszce, niewieście lepszej niż ona. I to postanowienie, które król podejmie, niech będzie słyszane w całym państwie (...), a wszystkie żony okazywać będą szacunek swym właścicielom, zarówno wielkim, jak i małym.

Księga Hioba[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Hioba.
 • I nadszedł dzień, gdy synowie prawdziwego Boga weszli, żeby stanąć przed Jehową, i również Szatan wszedł pośród nich.
 • Wtedy Jehowa rzekł do Szatana: «Skąd przychodzisz?» Wówczas Szatan odpowiedział Jehowie, mówiąc: «Z wędrowania po ziemi i przechadzania się po niej». A Jehowa rzekł jeszcze do Szatana: «Czy w swym sercu zwróciłeś uwagę na mego sługę Hioba, że nie ma na ziemi nikogo takiego jak on — mąż to nienaganny i prostolinijny, bojący się Boga i stroniący od zła?» Szatan odpowiedział na to Jehowie, mówiąc: «Czyż za nic Hiob boi się Boga? Czy ty sam nie posadziłeś żywopłotu wokół niego i wokół jego domu, i wokół wszystkiego, co ma dookoła? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, a jego dobytek mnoży się na ziemi. Ale dla odmiany wyciągnij, proszę, swą rękę i dotknij wszystkiego, co ma, i zobacz, czy nie będzie cię przeklinał prosto w twarz». Jehowa rzekł więc do Szatana: «Oto wszystko, co ma, jest w twoim ręku. Tylko przeciw niemu samemu nie wyciągaj ręki!» Toteż Szatan odszedł sprzed osoby Jehowy.

Księga Psalmów[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Psalmów.
 • Ziemia będzie obficie rodzić zboże, będzie go mnóstwo nawet na szczytach gór. Plony króla będą wielkie jak lasy Libanu (...)
 • (...) Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią.

Księga Przysłów[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Przysłów.
 • Mądry posłucha i przyjmie więcej pouczeń (...).
 • Mądrością i karnością gardzą tylko głupcy.
 • Prawdziwa mądrość głośno woła na ulicy.
 • (...) Jehowa daje mądrość; z jego ust pochodzi wiedza i rozeznanie.

Księga Kaznodziei (Eklezjastesa, Koheleta)[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Koheleta.
 • Korzystaj z życia z żoną, którą kochasz (...).

Pieśń nad pieśniami[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Pieśń nad Pieśniami.
 • Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły pomiędzy synami. Namiętnie zapragnęłam jego cienia i tam usiadłam, a owoc jego jest słodki dla mego podniebienia.
  • Źródło: Pieśń nad Pieśniami 2, 3

Księga Izajasza[edytuj]

 • „Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie martw się, bo jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, naprawdę ci pomogę. Naprawdę będę cię mocno trzymał swoją silną ręką, ręką, która niesie sprawiedliwość’”
 • „Bo wasze myśli nie są moimi myślami, a wasze drogi nie są moimi drogami” — oświadcza Jehowa.

Księga Jeremiasza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Jeremiasza.


Lamentacje[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Lamentacje Jeremiasza.
 • Dobrze jest czekać, i to w milczeniu, na wybawienie (...).
 • Starannie prześledźmy swe drogi i przebadajmy je, i nuże, powróćmy do Jehowy. Serce nasze wraz z dłońmi wznieśmy ku Bogu w niebiosach: «Myśmy się dopuścili występku i zachowali buntowniczo. Tyś nie przebaczył.»

Księga Ezechiela[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Ezechiela.
 • I przystroiłem cię ozdobami, i włożyłem ci na ręce bransoletki, a na szyję — naszyjnik. Ponadto założyłem kolczyk do twego nosa i kolczyki na twoje uszy oraz piękną koronę na twą głowę.

Księga Daniela[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Daniela.
 • (...) jest Bóg w niebiosach – Ten, który wyjawia tajemnice (...).
  • Źródło: Dan. 2:28

Księga Ozeasza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Ozeasza.
 • I zaręczę się z tobą na czas niezmierzony, i zaręczę się z tobą w prawości i sprawiedliwości, i lojalnej życzliwości, i zmiłowaniach. I zaręczę się z tobą w wierności (...).
  • Źródło: Oz 2:19, 20

Księga Joela[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Joela.
 • A potem stanie się, że wyleję mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie oraz wasze córki na pewno będą prorokować. A waszym starcom śnić się będą sny. Młodzieńcy wasi zaś będą mieć wizje. I nawet na sług oraz na służebnice wyleję w owych dniach mego ducha.

Księga Amosa[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Amosa.
 • Szukajcie tego, co dobre, a nie tego, co złe, abyście żyli i aby dzięki temu Jehowa, Bóg Zastępów, był z wami, jak powiedzieliście.

Księga Abdiasza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Abdiasza.
 • Choćbyś się usadowił wysoko jak orzeł, a twoje gniazdo było położone wśród gwiazd, strąciłbym cię stamtąd (...).
  • Abd. 4

Księga Jonasza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Jonasza.
 • Bóg łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i obfitujący w lojalną życzliwość oraz żałujący nieszczęścia.
  • Jon. 4:2

Księga Micheasza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Micheasza.
 • Biada tym, którzy na swych łóżkach knują coś szkodliwego i tym, którzy dopuszczają się zła! Postępują tak przy świetle poranka, gdyż jest to w mocy ich ręki. I pożądali pól, i je zagarnęli; także domów i je zabrali; dopuścili się też oszustwa wobec krzepkiego męża i jego domowników, wobec mężczyzny i jego dziedzicznej własności.
  • Źródło: Mi. 2:1, 2

Księga Nahuma[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Nahuma.
 • Oto na górach stopy tego, kto przynosi dobrą nowinę, tego, kto ogłasza pokój.
  • Źródło: Nah. 1:15

Księga Habakuka[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Habakuka.
 • Cóż za pożytek z rzeźbionego wizerunku – jeśli został wyrzeźbiony przez swego twórcę – z lanego posągu i nauczyciela fałszu? Jeśli twórca jego postaci tak mu zaufał, że wykonuje bezwartościowe bogi, które są nieme?
  • Źródło: Hab 2, 18

Księga Sofoniasza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Sofoniasza.
 • Bliski jest wielki dzień Jehowy. Bliski jest i ogromnie się śpieszy.
  • So 1:14

Księga Aggeusza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Aggeusza.
 • I zakołyszę wszystkimi narodami, i przyjdą kosztowności wszystkich narodów; i napełnię ten dom chwałą.
  • Źródło: Ag 2, 7

Księga Zachariasza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Zachariasza.
 • Wrócę do Jerozolimy ze zmiłowaniami. Zostanie w niej odbudowany mój dom (...).
  • Źródło: Za 1:16

Księga Malachiasza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Malachiasza.
 • Syn szanuje ojca, a sługa – swego wielkiego pana. Skoro więc ja jestem ojcem, gdzież jest szacunek dla mnie? A skoro ja jestem Wielkim Panem, gdzież jest bojaźń przede mną?
  • Źródło: Mal. 1:6

Chrześcijańskie Pisma Greckie (Nowy Testament)[edytuj]

Ewangelia Mateusza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Mateusza.
 • Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie; takie w istocie jest znaczenie Prawa i Proroków.
 • Rozpoznacie ich po ich owocach.
 • Rzeczywiście więc rozpoznacie ich po ich owocach.

Ewangelia Marka[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Marka.
 • I wszystkim narodom musi być najpierw głoszona dobra nowina.
  • Marka 13, 10

Ewangelia Łukasza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Łukasza.
 • «Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy pragną chodzić w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach oraz pierwsze siedzenia w synagogach i najpocześniejsze miejsca na wieczerzach i którzy pożerają domy wdów, a dla pozoru odmawiają długie modlitwy. Ci otrzymają cięższy wyrok.»

Ewangelia Jana[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Jana.
 • Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto jest nieposłuszny Synowi, nie ujrzy życia, lecz pozostaje na nim srogi gniew Boży.
 • Jeżeli pozostajecie w moim słowie, to rzeczywiście jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
 • To wam nakazuję, żebyście się wzajemnie miłowali.

Dzieje Apostolskie[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Dzieje Apostolskie.
 • Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom.
 • (...) duch święty i my sami uznaliśmy za słuszne nie nakładać na was dodatkowego brzemienia, z wyjątkiem następujących rzeczy koniecznych: macie powstrzymywać się od tego, co ofiarowano bożkom, i od krwi, i od tego, co uduszone, i od rozpusty.

List do Rzymian[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Rzymian.
 • Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
 • Toteż wiara idzie w ślad za tym, co się słyszy. To zaś, co się słyszy, jest przez słowo o Chrystusie.
 • Ale „jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, daj mu coś do picia; bo czyniąc to, nagarniesz ognistych węgli na jego głowę”.
 • Niech każda dusza będzie podporządkowana władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy, jak tylko za sprawą Boga; istniejące władze zajmują swe względne pozycje za sprawą Boga.

Pierwszy list do Koryntian[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Koryntian.
 • Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje.

Drugi list do Koryntian[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List do Koryntian.
 • Na wszystkie sposoby jesteśmy uciskani, ale nie tak ściśnięci, żebyśmy nie mogli się poruszyć; jesteśmy w rozterce, ale wcale nie bez wyjścia (...).

List do Galatów (Galacjan)[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Galatów.
 • Jawne zaś są uczynki ciała, a są nimi: rozpusta, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, uprawianie spirytyzmu, nieprzyjaźnie, waśń, zazdrość, napady gniewu, swary, rozdźwięki, sekty, zawiści, pijatyki, hulanki, i tym podobne rzeczy. Co do nich przestrzegam was, jak już was przestrzegłem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają, nie odziedziczą królestwa Bożego.
 • Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie istnieje żadne prawo.

List do Efezjan[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Efezjan.
 • Natomiast stańcie się jedni dla drugich życzliwi, tkliwie współczujący, wspaniałomyślnie przebaczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie przebaczył.
 • Żony niech będą podporządkowane swoim mężom jak Panu (...).
 • Mężowie, wciąż miłujcie swe żony, jak też Chrystus umiłował zbór i wydał zań samego siebie (...).
 • Mężowie powinni tak miłować swe żony, jak własne ciała. Kto miłuje swą żonę, ten samego siebie miłuje (...).
 • Ale niech też każdy z was z osobna tak miłuje swoją żonę, jak samego siebie, żona zaś winna mieć głęboki respekt dla swego męża.

List do Kolosan[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Kolosan.
 • Dalej znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do uskarżania się na drugiego. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak czyńcie i wy.
  • Źródło: Kol 3, 13

Pierwszy list do Tesaloniczan[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Tesaloniczan.
 • A jeśli chodzi o czasy i pory, bracia, nie potrzebujecie, żeby wam cokolwiek pisać. Sami przecież bardzo dobrze wiecie, iż dzień Jehowy nadchodzi dokładnie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy tylko będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo!”, wtedy natychmiast przyjdzie na nich nagła zagłada, tak jak dręczące boleści na niewiastę brzemienną, i na pewno nie ujdą.
  • Źródło: 1 Tes 5, 1–3

Drugi list do Tesaloniczan[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List do Tesaloniczan.
 • Toteż, bracia, stójcie niewzruszenie i dalej trzymajcie się tradycji, których was uczono czy to przez ustną wiadomość, czy to przez list od nas.
  • Źródło: 2 Tes 2, 15

Pierwszy list do Tymoteusza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Tymoteusza.
 • Nie krytykuj surowo starszego mężczyzny. Wręcz przeciwnie, upraszaj go jak ojca, młodszych mężczyzn jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze kobiety jak siostry, z wszelką czystością.

Drugi list do Tymoteusza[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List do Tymoteusza.
 • Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.

List do Tytusa[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Tytusa.
 • (...) na podstawie nadziei życia wiecznego, obiecanego przed dawnymi czasy przez Boga, który nie może kłamać (...).

List do Filemona[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Filemona.
 • (...) apeluję do ciebie w sprawie mego dziecka, Onezyma, którego ojcem zostałem, będąc w więzach więziennych, poprzednio dla ciebie bezużytecznego, ale teraz użytecznego dla ciebie i dla mnie.

List do Hebrajczyków[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Hebrajczyków.
 • On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty (...).
  • Źródło: Heb 1:3
  • Opis: o Jezusie.
 • I zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków (...).
 • Wiara to nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć nie widzianych.

List Jakuba[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List Jakuba.
 • Jeżeli komuś się wydaje, że formalnie jest czcicielem, a jednak nie kiełzna swego języka, lecz ciągle zwodzi swoje serce, to jego forma oddawania czci jest daremna.
  • Źródło: Jak 1, 26

Pierwszy list Piotra[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List Piotra.
 • Wy, mężowie, podobnie mieszkajcie z nimi stosownie do wiedzy, darząc je szacunkiem jako naczynie słabsze, żeńskie (...).

Drugi list Piotra[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List Piotra.
 • Jehowa nie jest powolny w sprawie swej obietnicy, jak to niektórzy uważają za powolność, lecz jest cierpliwy względem was, ponieważ nie pragnie, żeby ktokolwiek został zgładzony, ale pragnie, żeby wszyscy doszli do skruchy.
 • Skoro to wszystko ma się w ten sposób rozpuścić, jakimiż ludźmi powinniście być wy w świętych postępkach i czynach zbożnego oddania (...).
 • A cierpliwość naszego Pana uważajcie za wybawienie, tak jak to według danej mu mądrości napisał do was umiłowany nasz brat Paweł.

Pierwszy list Jana[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List Jana.
 • Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością.

Drugi list Jana[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List Jana.
 • Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli — osób, które nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.

Trzeci list Jana[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 3. List Jana.
 • Napisałem coś do zboru, ale Diotrefes, który lubi zajmować wśród nich pierwsze miejsce, niczego od nas nie przyjmuje z respektem.

List Judy[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List Judy.
 • Miłosierdzie i pokój, i miłość niech się wam pomnożą.

Objawienie dane Janowi[edytuj]

Information icon.svg  Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Apokalipsa świętego Jana.
 • Ja wszystkich, których kocham, tych upominam i karcę.
 • Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich przebywacie! Biada ziemi i morzu, ponieważ zstąpił do was Diabeł, pałając wielkim gniewem, bo wie, że mało ma czasu.
 • Anioł schwytał smoka, pradawnego węża, którym jest Diabeł i Szatan, i związał go na 1000 lat.

Zobacz też[edytuj]