Przejdź do zawartości

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (wyd. zrewidowane z 2013 r.)

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – przekład Biblii dokonany przez Świadków Jehowy. W języku angielskim rozpoczęto wydawanie tego przekładu w 1950 roku, a w języku polskim w 1994 roku (zrewidowane w 2018 roku).

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Pisma Hebrajsko-Aramejskie (Stary Testament)

Księga Rodzaju

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Rodzaju.
 • Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezkształtna i pusta, a nad otchłanią wód panowała ciemność. Nad wodami przemieszczała się czynna siła Boża.
 • (...) Bo prochem jesteś i do prochu wrócisz.
 • Jeżeli ktoś przelewa krew człowieka, to jego krew też zostanie przelana przez człowieka, bo uczyniłem człowieka na swój obraz.

Księga Wyjścia

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Wyjścia.
 • Lecz faraon odparł: „A kto to jest ten Jehowa, żebym miał Go posłuchać i wypuścić Izraela? Nie znam żadnego Jehowy i nie mam zamiaru wypuścić Izraela”.
 • Ukazywałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale jeśli chodzi o moje imię, Jehowa, nie dałem im się poznać
 • Kto składa ofiary jakimkolwiek bogom oprócz Jehowy, ma ponieść śmierć.

Księga Kapłańska

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Kapłańska.
 • Gdy ktoś ściągnie na siebie winę przez którąś z tych rzeczy, to wyjawi, w jaki sposób zgrzeszył, i za swoje przewinienie przyniesie Jehowie na ofiarę samicę z trzody, owieczkę lub kózkę. Jest to ofiara za grzech.
 • „‚Nie wolno wam jeść żadnej krwi — czy to krwi ptaka, czy innego zwierzęcia — w żadnym z waszych miejsc zamieszkania. Każdy, kto by jadł jakąkolwiek krew, zostanie zgładzony’”
 • Bo ja, Jehowa, wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, żeby pokazać, że jestem waszym Bogiem. Macie być święci, ponieważ ja jestem święty

Księga Liczb

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Liczb.
 • „‚Cudzoziemiec, który się wśród was osiedlił, też przygotuje ofiarę paschalną dla Jehowy. Ma to zrobić zgodnie z przepisami dotyczącymi Paschy i zgodnie z ustalonym sposobem postępowania. Ten sam przepis ma obowiązywać zarówno rodowitego mieszkańca, jak i cudzoziemca’”
 • Jehowa odrzekł mu na to: „Czy ręka Jehowy jest za krótka? Zobaczysz, czy to, co mówię, spełni się, czy nie”.
 • Jehowa, nieskłonny do gniewu, pełen lojalnej miłości, który przebacza wykroczenie i grzech, lecz w żadnym razie nie pozwoli winnemu ujść bezkarnie. (...).

Księga Powtórzonego Prawa

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Powtórzonego Prawa.
 • „Rzekłem więc do was: ‚Nie bójcie się ich ani się nie przerażajcie. Jehowa, wasz Bóg, idzie przed wami i będzie za was walczył, tak jak to zrobił na waszych oczach w Egipcie.
 • Nie bójcie się ich, bo to Jehowa, wasz Bóg, walczy za was.
 • Bo czy jest jakiś inny wielki naród, którego bogowie byliby tak blisko niego, jak blisko nas jest nasz Bóg, Jehowa, ilekroć Go wzywamy? I czy jakiś inny wielki naród ma takie sprawiedliwe przepisy i rozporządzenia, jak całe to Prawo, które ja dzisiaj wam daję?

Księga Jozuego

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Jozuego.
 • Niech ta księga Prawa zawsze będzie na twoich ustach i uważnie ją czytaj dniem i nocą, żeby ściśle trzymać się wszystkiego, co jest w niej napisane. Wtedy odniesiesz sukces i będziesz działać mądrze.
 • Rubenici i Gadyci nadali więc temu ołtarzowi nazwę, bo powiedzieli: „Jest on świadkiem między nami, że Jehowa to prawdziwy Bóg”.
 • Kochajcie więc swojego Boga, Jehowę, a dzięki temu stale będziecie się mieć na baczności.

Księga Sędziów

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Sędziów.
 • (...) Judejczycy walczyli przeciwko Jerozolimie i ją zdobyli (...).
 • (...) Jehowa mu rzekł: „Ponieważ będę z tobą, pokonasz Midianitów, jak gdyby to był jeden człowiek”.
 • Kto drży ze strachu, niech wraca do domu.
 • Na początku środkowej straży nocnej, gdy dopiero co zmieniono warty w obozie Midianitów, Gedeon ze 100 ludźmi doszedł do jego skraju. I zadęli oni w rogi, i roztrzaskali wielkie dzbany na wodę, które mieli w rękach. W rezultacie ludzie ze wszystkich trzech oddziałów zadęli w rogi i porozbijali wielkie dzbany. W lewej ręce trzymali pochodnie, a w prawej — rogi. I wołali: „Miecz Jehowy i Gedeona!”. Przez cały ten czas każdy stał na swoim miejscu dookoła obozu, a znajdujące się w nim wojsko z krzykiem rzuciło się do ucieczki. Tych 300 wciąż dęło w rogi, a Jehowa sprawił, że wojownicy w obozie zaczęli się nawzajem zabijać. Całe to wojsko uciekało aż do Bet-Szitty, dalej do Cerery i aż do granic Abel-Mecholi obok Tabbatu.
 • Ale Gedeon odrzekł: „Ani ja nie będę nad wami panował, ani mój syn. To Jehowa będzie nad wami panował”.
 • Jak możesz mówić: ‚Kocham cię’, skoro sercem nie jesteś ze mną?

Księga Rut

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Rut.
 • (...) Jehowa zwrócił uwagę na swój lud i dał mu chleb.
 • Niech Jehowa nagrodzi cię za to, co zrobiłaś. Obyś otrzymała hojną zapłatę od Jehowy, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić.
 • Niech ci Jehowa błogosławi, moja córko. Tym razem okazałaś lojalną miłość jeszcze lepiej niż za pierwszym razem, bo nie starałaś się o względy młodych mężczyzn — czy to ubogich, czy bogatych.
 • (...) Boaz ożenił się więc z Rut i z nią współżył. A Jehowa jej pobłogosławił, tak iż zaszła w ciążę i urodziła syna.(...) i nazwały go Obed. On jest ojcem Jessego, ojca Dawida.
  • Opis: Rut przodkinią Jezusa (linia rodu Dawida).
  • Źródło: Rut 4:13, 17

1 Księga Samuela

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1 Księga Samuela.
 • (...) Jehowa potrafi zapewnić wybawienie zarówno przez wielu, jak i przez niewielu — nic Mu w tym nie przeszkodzi.
 • (...) Nie grzeszcie przeciwko Jehowie, jedząc mięso z krwią.
 • Niech nikt nie traci odwagi (...)

2 Księga Samuela

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2 Księga Samuela.
 • Z lojalnym postępujesz lojalnie,
  z nienagannym obchodzisz się nienagannie.
 • Ty jesteś moją lampą, Jehowo.
  To Jehowa rozświetla moją ciemność.
 • Dajesz mi swoją tarczę wybawienia,
  a Twoja pokora czyni mnie wielkim.

Księga 1 Królów

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1 Księga Królewska.
 • (...) Jehowo, Boże Izraela, ani w niebie, ani na ziemi nie ma Boga takiego jak Ty! Dotrzymujesz przymierza i okazujesz lojalną miłość swoim sługom, którzy Ci służą całym sercem (...).
 • Wysłuchaj swojego sługi i swojego ludu, Izraela, gdy będą się modlić i prosić Cię o Twoją przychylność zwróceni w kierunku tego miejsca. Wysłuchaj ich z niebios, miejsca swojego zamieszkania. Wysłuchaj i przebacz.
 • (...) to zechciej wysłuchać go z niebios, miejsca swojego zamieszkania, zechciej przebaczyć i działaj. Nagrodź każdego stosownie do jego postępowania, bo znasz jego serce. Tylko Ty naprawdę znasz serce każdego człowieka.

Księga 2 Królów

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2 Księga Królewska.
 • (...) Jehowa nie chciał jednak obrócić Judy w ruinę ze względu na Dawida, swojego sługę, ponieważ obiecał jemu i jego synom, że ich lampa nigdy nie zgaśnie.
 • (...) Wiedzcie, że ani jedno słowo Jehowy, które Jehowa wypowiedział przeciwko domowi Achaba, nie pozostanie niespełnione. Jehowa wykonał to, co zapowiedział przez swojego sługę Eliasza.

1 Księga Kronik

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1 Księga Kronik.
 • Tak zginął Saul za swoją niewierność wobec Jehowy, bo nie był posłuszny słowu Jehowy i radził się medium spirytystycznego, zamiast zwrócić się o pomoc do Jehowy. Dlatego On go uśmiercił, a władzę królewską przekazał Dawidowi, synowi Jessego.
 • Potem Szatan wystąpił przeciwko Izraelowi i podburzył Dawida, żeby policzył Izraelitów.

2 Księga Kronik

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2 Księga Kronik.
 • Władza królewska Salomona, syna Dawida, coraz bardziej się umacniała. Jehowa, jego Bóg, był z nim i niezwykle go wywyższył.
 • Daj mi więc mądrość i wiedzę, żebym umiał prowadzić ten lud. Bo czy bez tego będę w stanie sądzić Twój lud, który jest tak wielki?

Księga Ezdrasza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Ezdrasza.
 • W pierwszym roku Cyrusa, króla Persji — żeby się spełniła zapowiedź Jehowy przekazana przez Jeremiasza — Jehowa skłonił Cyrusa do ogłoszenia po całym królestwie słów, które ten utrwalił na piśmie: „Tak mówi Cyrus, król Persji: ‚Jehowa, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa ziemi i polecił zbudować dla Niego dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. Ktokolwiek z was należy do Jego ludu, niech Bóg będzie z nim. Niech wyrusza do Jerozolimy w Judzie i odbudowuje dom Jehowy, Boga Izraela. On jest prawdziwym Bogiem, którego dom był w Jerozolimie. Każdy Żyd, gdziekolwiek mieszka jako cudzoziemiec, ma otrzymać wsparcie od swoich sąsiadów. Niech dadzą mu srebro, złoto, różne przedmioty, zwierzęta, a także dobrowolne ofiary na dom prawdziwego Boga, który znajdował się w Jerozolimie’”.
 • Zaczęli dziękować Jehowie i Go wysławiać, śpiewając na zmianę słowa: „Bo jest dobry, bo Jego lojalna miłość do Izraela trwa wiecznie”. A cały lud wznosił głośne okrzyki, wychwalając Jehowę, ponieważ położono fundament domu Jehowy.

Księga Nehemiasza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Nehemiasza.
 • Odpowiedziałem królowi: „Królu, żyj długo! Jak mam nie być smutny, skoro miasto, w którym pochowano moich przodków, leży w ruinie, a jego bramy pochłonął ogień?”. Wtedy król mnie zapytał: „O co chciałbyś poprosić?”. Natychmiast pomodliłem się do Boga niebios. Potem powiedziałem do króla: „Jeżeli król uzna to za słuszne i jeśli twój sługa znalazł u ciebie łaskę, to wyślij mnie do Judy, do miasta, w którym pochowano moich przodków, żebym mógł je odbudować”. Wtedy król, obok którego siedziała królowa, zapytał: „Jak długo będzie trwała twoja podróż i kiedy wrócisz?”. Król więc uznał za słuszne, żeby mnie posłać, a ja mu podałem określony czas.
 • Usłysz, nasz Boże, jak ci ludzie nami pogardzają. Spraw, żeby ich szyderstwa obróciły się przeciwko nim, i wydaj ich na grabież i na niewolę w obcym kraju. Nie przymykaj oczu na ich winy i grzechy ani ich nie wymazuj, bo znieważają budujących mur.

Księga Estery

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Estery.
 • Siódmego dnia, gdy wino wprawiło króla w dobry nastrój, zwrócił się do Mehumana, Bizzety, Charbony, Bigty, Abagty, Zetara i Karkasa — siedmiu dworzan, swoich osobistych sług — i polecił, żeby przyprowadzili królową Waszti w królewskim nakryciu głowy. Chciał pokazać ludowi i książętom jej urodę, bo była bardzo piękna. Jednak królowa Waszti odmawiała przybycia na rozkaz króla, który przekazali jej dworzanie. Wtedy król bardzo się oburzył, wręcz ogarnęła go wściekłość.
 • Jeżeli królowi wydaje się to dobre, niech wyda dekret królewski, który zostanie wpisany do nieodwołalnych praw Persji i Medii. Niech dekret stanowi, że Waszti już nigdy więcej nie będzie wolno przychodzić do króla Aswerusa. Niech król odbierze jej godność królewską i przekaże innej kobiecie, lepszej niż ona. A kiedy dekret króla ogłoszą po całym jego ogromnym królestwie, wtedy wszystkie żony będą okazywać szacunek swoim mężom, zarówno wielkim, jak i małym”.

Księga Hioba

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Hioba.
 • Tymczasem nadszedł dzień, gdy synowie prawdziwego Boga stawili się przed Jehową. Wśród nich przybył też Szatan.
 • Wtedy Jehowa zapytał Szatana: „Skąd przybywasz?”. A on odpowiedział Jehowie: „Przemierzałem ziemię i się po niej rozglądałem”. Jehowa rzekł więc do Szatana: „Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Nie ma na ziemi nikogo takiego jak on. Postępuje nieskazitelnie i szlachetnie. Boi się Boga i wystrzega się tego, co złe”. Na to Szatan powiedział Jehowie: „Czy Hiob boi się Boga tak bezinteresownie? Czy nie postawiłeś ogrodzenia wokół niego, wokół jego domu i wokół wszystkiego, co ma? Błogosławisz jego pracy, a w kraju mnożą się jego stada. Ale dla odmiany wyciągnij rękę i odbierz mu wszystko, co ma, a na pewno będzie Cię przeklinał prosto w twarz”. Wtedy Jehowa rzekł do Szatana: „W takim razie wszystko, co ma, jest w twoich rękach. Tylko jemu samemu nie wyrządzaj krzywdy!”. Szatan odszedł więc sprzed Jehowy.

Księga Psalmów

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Psalmów.
 • Ziemia będzie obficie rodzić zboże, będzie go mnóstwo nawet na szczytach gór. Plony króla będą wielkie jak lasy Libanu (...)
 • (...) Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią.

Księga Przysłów

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Przysłów.
 • Mądry słucha i przyjmuje więcej wskazówek (...).
 • Bojaźń przed Jehową jest pierwszym krokiem do zdobycia wiedzy. Tylko głupi gardzą mądrością i pouczeniami.
 • Prawdziwa mądrość głośno woła na ulicy.
 • (...) Bo to Jehowa daje mądrość, z Jego ust pochodzi wiedza i rozeznanie.

Księga Kaznodziei (Eklezjastesa, Koheleta)

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Koheleta.
 • Ciesz się życiem ze swoją ukochaną żoną (...).

Pieśń nad Pieśniami

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Pieśń nad Pieśniami.
 • Jak jabłoń wśród drzew leśnych, taki jest mój ukochany pośród młodzieńców. Jakże pragnę usiąść w jego cieniu, jego owoce mają dla mnie słodki smak.

Księga Izajasza

 • „Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie martw się, bo jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, naprawdę ci pomogę. Naprawdę będę cię mocno trzymał swoją silną ręką, ręką, która niesie sprawiedliwość’”
 • „Bo wasze myśli nie są moimi myślami, a wasze drogi nie są moimi drogami” — oświadcza Jehowa.

Księga Jeremiasza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Jeremiasza.


Lamentacje

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Lamentacje Jeremiasza.
 • Dobrze jest czekać w milczeniu w na wybawienie, które zapewnia Jehowa.
 • Zbadajmy i przeanalizujmy swoje postępowanie, i wróćmy do Jehowy. Wznieśmy swoje serca i ręce do Boga w niebie: "Zgrzeszyliśmy i się zbuntowaliśmy, a Ty nie przebaczyłeś."

Księga Ezechiela

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Ezechiela.
 • I przystroiłem cię ozdobami. Na ręce włożyłem ci bransoletki, a na szyi zawiesiłem naszyjnik. Założyłem ci kolczyk do nosa i kolczyki na uszy, a na głowę piękną koronę. Ozdabiałaś się złotem i srebrem, nosiłaś stroje z delikatnego lnu i innych drogich tkanin, wyszywane haftem. Jadałaś najlepszą mąkę, miód i oliwę i stałaś się wyjątkowo piękna, godna pozycji królowej’”.

Księga Daniela

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Daniela.
 • Ale jest Bóg w niebiosach — Ten, który wyjawia tajemnice (...).
 • Za dni tych królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone. Królestwo to nie przejdzie w ręce żadnego innego ludu. Zmiażdży wszystkie te królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać wiecznie

Księga Ozeasza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Ozeasza.
 • Zaręczę się z tobą i będziesz moja na zawsze. Zaręczę się z tobą w prawości i sprawiedliwości, w lojalnej miłości i miłosierdziu. Zaręczę się z tobą w wierności i naprawdę poznasz Jehowę.

Księga Joela

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Joela.
 • A potem wyleję swojego ducha na najróżniejszych ludzi. I wasi synowie oraz wasze córki będą prorokować, ludzie starsi wśród was będą mieć sny, młodzi będą oglądać wizje. Nawet na swoich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach swego ducha.

Księga Amosa

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Amosa.
 • Szukajcie tego, co dobre, nie tego, co złe, a będziecie żyć. Jehowa, Bóg Zastępów, będzie wtedy z wami, tak jak twierdzicie, że teraz jest z wami.

Księga Abdiasza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Abdiasza.
 • Choćbyś zamieszkał wysoko jak orzeł, choćbyś założył gniazdo wśród gwiazd, i stamtąd bym cię strącił” — oświadcza Jehowa.

Księga Jonasza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Jonasza.
 • Ach, Jehowo, (...) jesteś Bogiem współczującym i miłosiernym, nieskłonnym do gniewu i pełnym lojalnej miłości, Bogiem, który jest gotowy zmienić decyzję i nie sprowadzić nieszczęścia.

Księga Micheasza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Micheasza.
 • Biada tym, którzy knują coś szkodliwego, tym, którzy na swoich łóżkach obmyślają zło! Kiedy wstaje świt, realizują swoje plany, bo leży to w ich mocy. Pożądają pól i je zagarniają, pożądają domów i je zabierają. Posługując się podstępem, przywłaszczają sobie cudzy dom, ograbiają człowieka z jego dziedzictwa.

Księga Nahuma

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Nahuma.
 • Na górach widać tego, kto niesie dobrą nowinę, tego, kto ogłasza pokój.

Księga Habakuka

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Habakuka.
 • Jaki jest pożytek z rzeźbionego wizerunku wykonanego przez człowieka? Jaka korzyść z metalowego posągu i z nauczyciela kłamstwa — nawet jeśli twórca tych bezwartościowych niemych bożków pokłada w nich ufność?

Księga Sofoniasza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Sofoniasza.
 • Bliski jest wielki dzień Jehowy! Jest bliski, nadchodzi bardzo szybko!

Księga Aggeusza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Aggeusza.
 • ‚Potrząsnę wszystkimi narodami i kosztowności ze wszystkich narodów wejdą do tego domu, a ja napełnię go chwałą’.

Księga Zachariasza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Zachariasza.
 • „Wrócę do Jerozolimy i okażę jej miłosierdzie”. „Zostanie w niej odbudowany mój dom” (...).

Księga Malachiasza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Malachiasza.
 • Syn szanuje ojca, a sługa swojego pana. Skoro więc ja jestem ojcem, to czemu nie darzycie mnie należnym szacunkiem? I skoro jestem panem, czemu się mnie nie boicie?’ — Ja, Jehowa, Bóg Zastępów, zwracam się do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem (...).

Chrześcijańskie Pisma Greckie (Nowy Testament)

Ewangelia Mateusza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Mateusza.
 • Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, sami też im czyńcie. Taki w rzeczywistości jest sens Prawa i pism proroków.
 • Rozpoznacie ich po ich owocach.
 • Rzeczywiście więc rozpoznacie tych ludzi po ich owocach.
 • I ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. A potem nadejdzie koniec.

Ewangelia Marka

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Marka.
 • Poza tym najpierw wszystkim narodom musi być głoszona dobra nowina.

Ewangelia Łukasza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Łukasza.
 • Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy lubią chodzić w długich szatach, którzy uwielbiają pozdrowienia na rynkach oraz pierwsze siedzenia w synagogach i najzaszczytniejsze miejsca na ucztach i którzy łupią domy wdów i na pokaz odmawiają długie modlitwy. Tacy otrzymają surowszy wyrok”.

Ewangelia Jana

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Jana.
 • Kto wierzy w Syna, będzie żyć wiecznie. Kto jest nieposłuszny Synowi, nie zyska życia, ale ściąga na siebie wieczny gniew Boży.
 • Jeśli trzymacie się moich słów, to rzeczywiście jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a dzięki prawdzie staniecie się wolni.
 • To wam nakazuję, żebyście się nawzajem kochali. Jeśli świat was nienawidzi, pamiętajcie, że mnie znienawidził wcześniej niż was.

Dzieje Apostolskie

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Dzieje Apostolskie.
 • Przede wszystkim musimy być posłuszni Bogu, a nie ludziom.
 • (...) Bo duch święty i my sami uznaliśmy za słuszne nie nakładać na was dodatkowego ciężaru, z wyjątkiem następujących rzeczy koniecznych: Macie powstrzymywać się od tego, co ofiarowano bożkom, od krwi, od mięsa uduszonych zwierząt i od niemoralnych kontaktów seksualnych.

List do Rzymian

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Rzymian.
 • Grzech pojawił się na świecie przez jednego człowieka, a przez grzech — śmierć. I w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, bo wszyscy stali się grzeszni.
 • Tak więc wiara przychodzi w ślad za tym, co się słyszy. A to, co się słyszy, ma związek ze słowem o Chrystusie.
 • Jeśli twój wróg jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, daj mu coś do picia, bo w ten sposób nagarniesz na jego głowę płonących węgli.
 • Niech każdy będzie podporządkowany władzom zwierzchnim, bo wszelka władza jest od Boga. I to właśnie za Jego zgodą istniejące władze zajmują swoje względne pozycje.

Pierwszy list do Koryntian

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Koryntian.
 • Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje.

Drugi list do Koryntian

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List do Koryntian.
 • Z każdej strony znosimy ucisk, ale nie jesteśmy tak ściśnięci, żebyśmy nie mogli się poruszyć. Przeżywamy rozterki, ale wcale nie jesteśmy bez wyjścia.

List do Galatów (Galacjan)

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Galatów.
 • Wyraźnie widoczne są uczynki ciała: niemoralne kontakty seksualne, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, spirytyzm, wrogość, kłótnie, zazdrość, napady gniewu, spory, podziały, sekciarstwo, zawiść, pijaństwo, dzikie zabawy i tym podobne rzeczy. Ostrzegam was w związku z nimi, jak już ostrzegałem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego.
 • Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie występuje żadne prawo.

List do Efezjan

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Efezjan.
 • Bądźcie jedni dla drugich życzliwi, okazujcie serdeczne współczucie, wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jak i wam Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie przebaczył.
 • Żony niech będą podporządkowane swoim mężom jak Panu (...).
 • Mężowie, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus pokochał zbór i oddał za niego samego siebie (...).
 • Właśnie tak mężowie powinni kochać swoje żony jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, ten kocha samego siebie (...).
 • Ale również każdy z was ma kochać swoją żonę jak samego siebie. Z kolei żona powinna mieć głęboki respekt dla swojego męża.

List do Kolosan

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Kolosan.
 • Znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, nawet jeśli ktoś ma powód do narzekania na drugiego. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak samo róbcie i wy.

Pierwszy list do Tesaloniczan

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Tesaloniczan.
 • Jeśli chodzi o czasy i pory, bracia, nie ma potrzeby wam o tym pisać. Sami przecież bardzo dobrze wiecie, że dzień Jehowy przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy tylko będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo!”, wtedy natychmiast spadnie na nich nagła zagłada — jak bóle porodowe na kobietę ciężarną. I na pewno nie umkną.

Drugi list do Tesaloniczan

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List do Tesaloniczan.
 • Dlatego, bracia, trwajcie niezachwianie i dalej trzymajcie się tego, czego was uczono — zarówno tego, co przekazano wam ustnie, jak i przez list od nas.

Pierwszy list do Tymoteusza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Tymoteusza.
 • Nie krytykuj surowo starszego mężczyzny. Przeciwnie, zwracaj się do niego jak do ojca, do młodszych mężczyzn jak do braci, do starszych kobiet jak do matek, do młodszych kobiet jak do sióstr — z wszelką czystością.

Drugi list do Tymoteusza

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List do Tymoteusza.
 • Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia zgodnie z prawymi normami, żeby sługa Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego czynu.

List do Tytusa

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Tytusa.
 • (...) i opartą na nadziei życia wiecznego, obiecanego przed wiekami przez Boga, który nie może kłamać (...).

List do Filemona

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Filemona.
 • (...) Mam do ciebie prośbę dotyczącą mojego dziecka, Onezyma, dla którego tu, w więzieniu, stałem się ojcem. Kiedyś nie miałeś z niego pożytku, ale teraz jest przydatny i tobie, i mnie.

List do Hebrajczyków

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Hebrajczyków.
 • On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym odzwierciedleniem Jego osobowości (...).
  • Źródło: Heb 1:3
  • Opis: o Jezusie.
 • Troszczmy się o siebie nawzajem, żeby się zachęcać do miłości i dobrych uczynków (...).
 • Wiara to całkowita pewność, że to, na co mamy nadzieję, nastąpi, przekonujący dowód, że to, czego nie widać, istnieje.

List Jakuba

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List Jakuba.
 • Jeśli ktoś myśli, że czci Boga, ale nie panuje nad językiem, to oszukuje samego siebie, a jego oddawanie czci jest daremne.

Pierwszy list Piotra

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List Piotra.
 • Tak samo wy, mężowie, we wspólnym życiu traktujcie swoje żony ze zrozumieniem. Darzcie je szacunkiem, ponieważ jako kobiety są one słabsze niczym delikatne naczynia (...).

Drugi list Piotra

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List Piotra.
 • Jehowa nie zwleka z realizacją swojej obietnicy, jak to niektórzy sądzą, lecz okazuje wam cierpliwość, bo nie chce, żeby ktokolwiek został zgładzony, ale żeby wszyscy zdobyli się na skruchę.
 • Skoro to wszystko ma się w ten sposób rozpuścić, to zastanówcie się, jakimi powinniście być ludźmi. Powinniście postępować w sposób święty i robić to, co świadczy o oddaniu dla Boga (...).
 • Ponadto cierpliwość naszego Pana uważajcie za wybawienie, jak to też napisał do was nasz kochany brat Paweł zgodnie z daną mu mądrością.

Pierwszy list Jana

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List Jana.
 • Kto nie kocha, nie poznał Boga, bo Bóg jest miłością.

Drugi list Jana

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List Jana.
 • Bo na świecie pojawiło się wielu zwodzicieli — tych, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Każdy taki człowiek jest zwodzicielem i antychrystem.

Trzeci list Jana

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 3. List Jana.
 • Napisałem coś do zboru, ale Diotrefes, który lubi zajmować w nim pierwsze miejsce, niczego od nas nie przyjmuje z szacunkiem.

List Judy

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List Judy.
 • Obyście zaznawali miłosierdzia, pokoju i miłości w jeszcze większej mierze.

Objawienie dane Janowi

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Apokalipsa świętego Jana.
 • Wszystkich, których kocham, tych upominam i karcę (...).
 • Dlatego cieszcie się, niebiosa i wy, którzy w nich przebywacie! Ale biada ziemi i morzu, ponieważ zstąpił do was Diabeł, który pała wielkim gniewem, bo wie, że ma mało czasu.
 • Anioł schwytał smoka, pradawnego węża, którym jest Diabeł i Szatan, i związał go na 1000 lat.
 • I Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło.

Zobacz też