Talmud

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Skocz do: nawigacja, szukaj
Talmud

Talmud – jedna z ksiąg judaizmu.

 • Człowiek ma obowiązek nauczyć swego syna zawodu, bo kto nie uczy swego syna zawodu – uczy go bycia złodziejem.
  • Źródło: Tosefta 1:11
 • Człowiek pozostaje tak długo mądry, dopóki szuka mądrości; odkąd wyobraża sobie, że ją już znalazł, staje się głupcem.
 • Człowiek został stworzony pierwotnie jako jedna osoba ku pouczeniu, że ktokolwiek ratuje jedno życie, to jakby ocalił cały świat a ktokolwiek unicestwia jedno życie, niszczy cały świat.
  • Źródło: Sanhedryn 4,5
 • Dwie kobiety w domu – kłótnia w domu.
 • Gdy mędrzec zna początek sprawy, zna także jej koniec.
 • Gdy do rabina Ravy przybył człowiek z pytaniem: „Co mam zrobić? Zarządca miasta nakazał mi zamordować niewinnego człowieka i ostrzegł mnie, że jeżeli tego nie uczynię, rozkaże mnie zabić. Czy mogę zamordować kogoś, aby ocalić swoje życie?”, rabin odpowiedział: „Pozwól, aby cię zabito, a nie zabijaj tego człowieka. Kto powiedział, że twoja krew jest czerwieńsza? Może krew tego człowieka jest bardziej czerwona?”
  • Źródło: Pesachim, 25b
 • Gdyby oko mogło ujrzeć demony zaludniające świat, życie stałoby się niemożliwe.
  • Źródło: Berachot, 6
  • Zobacz też: demon
 • Gdzie jest prawda, tam nie potrzeba przykładu na dowód.
  • Źródło: Sanhedrin, 92
 • Grzech jest słodki na początku ale gorzki na końcu.
 • Jeden dobry uczynek sprowadza drugi, tak samo jak grzech jeden sprowadza drugi.
 • Jeżeli błąd raz gdzie się wkradnie, wciąż wzrastać musi.
  • Źródło: Pesachim, 112
 • Każde źdźbło trawy ma swego anioła, który pochyla się nad nim i szepcze: „Wzrastaj, wzrastaj”.
 • Kochaj bliźniego jak siebie samego i nie czyń bliźniemu tego, czego nie chciałbyś, by tobie czyniono. Kochaj pokój i podążaj za pokojem, kochaj ludzi i przybliżaj ich do nauki.
 • Kto jest silny? Ten, kto powściąga swe żądze.
 • Kto popełnił dwa razy ten sam grzech, ten nie uważa go już za grzech.
 • Kto rozmyśla nad czterema rzeczami, lepiej byłoby dla niego, żeby się nigdy nie narodził: nad tym, co jest nad, co jest pod, co jest przed i co jest po.
  • Źródło: Chagiga, 2.1
 • Kto tajemną jałmużnę daje, ten jest wyższym od prawodawcy Mojżesza, dający zaś jałmużnę dla chełpienia się, grzech popełnia.
  • Źródło: Traktat Ta'anit, 21
 • Kto wita serdecznie bliźniego, wita jakby samego Boga.
 • Kto zanadto swojemu rozumowi dowierza wpada w błędy i pomyłki.
  • Źródło: Sanhedrin, 106
 • Miłość wypacza widzenie; i nienawiść wypacza widzenie.
 • Mniej wydawaj na odzienie i pokarmy, a ozdabiaj dom swój.
  • Źródło: Pesachim, 114
 • Mów mało i dużo działaj.
  • Źródło: Avot, 1:5
 • Nadmierne użycie wina powoduje najsmutniejsze skutki.
  • Źródło: Sanhedrin, 70
 • Nawet gwiazdy płaczą z tym, kto płacze w nocy.
 • Nie czyń swemu bliźniemu tego, czego nie chcesz aby uczyniono tobie. Oto cała Tora, reszta jest tylko komentarzem. Idź i ucz się tego.
  • Źródło: Talmud Babiloński, Shabbat, 31a
 • Obdzieraj ze skóry zdechłe zwierzęta na ulicach i zarabiaj w ten sposób, a nie mów: wspomóż mnie, bo jestem wielkim mędrcem i taka praca mnie poniża.
  • Źródło: Talmud Babiloński, Bawa Batra, 110a
 • Owca idzie za owcą, jak czyni matka, tak czyni córka.
 • Rabin Ila'i powiedział: jeśli człowiek skłania się do czynienia zła, powinien pojechać do miasta, gdzie go nie znają, założyć czarne ubranie, okryć swoją głowę czernią, i oddać się pragnieniom swego serca, tak aby Boże imię nie zostało sprofanowane.
 • Siedem lat trwał głód, ale nie dotarł do wrót rzemieślnika.
 • Starość to skarb zgubiony, który nigdy nie wraca.
  • Źródło: Sabat, 101a
 • Studiowanie Tory nie połączone z pracą musi okazać się bezcelowe i przywołuje grzech.
  • Źródło: Awot, 2:2
 • Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły.
 • Świat został wydany w ręce głupców.
  • Źródło: Sanhedrin, 46
 • Tam, gdzie nie ma ludzi staraj się być człowiekiem.
  • Źródło: Avot, 2:5

Zobacz też: