Przejdź do zawartości

Talmud

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Strona Talmudu

Talmud – jedna z ksiąg judaizmu.

Z mądrości Talmudu[edytuj]

(wybór, tłum. i oprac. Szymon Datner i Anna Kamieńska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988, ISBN 83-06-01492-8)

 • Ben Azaj powiada: Spełnij ochoczo dobre czyny, choćby najłatwiejsze, a uciekaj od grzechu, bo dobry czyn pociąga za sobą dobry czyn, a grzech pociąga za sobą grzech; nagrodą dobrego czynu jest dobry czyn, a karą za grzech jest [sam] grzech.
 • Człowiek rodzi się jeden, aby cię pouczyć, że kto niszczy jedno życie w Izraelu, niszczy według Pisma jakby cały świat, kto zaś ratuje jedno życie w Izraelu, ratuje według Pisma jakby cały świat.
  • Opis: Sanhedrin 37; formuła ta, nieograniczająca się już tylko do Izraela, stała się zasadą instytutu Jad wa-Szem w Jerozolimie.
  • Źródło: s. 134.
 • Dwie kobiety w domu – kłótnia w domu.
  • Opis: Tanchuma Tejce
  • Źródło: s. 255.
  • Zobacz też: kłótnia
 • Gdy ktoś zgrzeszył raz, a potem drugi, uznał to dla siebie za przyzwolenie.
  • Opis: Jomma 86
  • Źródło: s. 176.
 • Gdy mędrzec zna początek sprawy, zna także jej koniec.
  • Opis: Sotta 8
  • Źródło: s. 99.
 • Hillel i Szammaj przejęli naukę od nich: Hillel powiada: Bądź jednym z uczniów Aarona. Kochaj pokój i dąż do pokoju, kochaj ludzi i zbliżaj ich do Tory.
  • Autor: Hillel Starszy
  • Opis: Awot 1, 12; „od nich”, tzn. od Jehudy ben Tabbaj i Szymona ben Szattach
  • Źródło: s. 83–84.
  • Zobacz też: pokój
 • Naucz twój język mówić „nie wiem”, aby cię nie schwytano sromotnie na kłamstwie.
  • Opis: Berachot 4
  • Źródło: s. 117.
 • Nawet gwiazdy płaczą razem z tym, kto płacze w nocy.
  • Opis: Sanhedrin 104 b; tłum. Feliks Weissglas.
  • Źródło: s. 267.
 • Oddech dzieci śpieszących do szkoły podtrzymuje świat.
  • Opis: Szabbat 119 b oraz Kalla Rabbati 2; tłum. Feliks Weissglas.
  • Źródło: s. 262.
 • Owca idzie za owcą, jak czyni matka, tak czyni córka.
  • Opis: Ketuwot 63
  • Źródło: s. 263.
 • Pewien człowiek przyszedł do Rawa i rzekł: Władca mojego miasta przykazał mi: Idź i zabij tego a tego człowieka, a jeżeli tego nie zrobisz, ja zabiję ciebie.
  Odrzekł mu Rawa: Niech cię zabije, a ty nie zabijaj. Czemu sądzisz, że twoja krew jest czerwieńsza, a może to krew tamtego człowieka jest czerwieńsza od twojej?
  • Opis: Pesachim 25
  • Źródło: s. 156.
 • Początek złego słodki, ale koniec gorzki.
  • Opis: Szabbat 14
  • Źródło: s. 175.
 • Rabban Gamaliel ben Rabbi Jehuda Hanassi powiada: Piękna jest nauka Tory połączona z pracą, bo trud, jakiego wymagają razem, sprawia, że zapominasz o grzechu, ale każda nauka bez pracy w końcu niszczeje i prowadzi do grzechu, a wszyscy, którzy trudzą się dla społeczeństwa, niech się trudzą bezinteresownie, bo zasługa ich ojców podtrzymuje ich, a sprawiedliwość ich trwa na wieki, a ja – mówi Pan – daję wam z góry nagrodę wielką, tak jakbyście to czynili.
  • Opis: Awot 2, 2
  • Źródło: s. 221.
 • Rabbi Jehuda powiada: Kto nie uczy swego syna rzemiosła, uczy go zbójectwa.
  • Opis: Kidduszin 29
  • Źródło: s. 222.
 • Rzekł Rabbi Eliezer: Ten, kto daje jałmużnę w ukryciu, jest większy niż Mojżesz, nasz Nauczyciel.
 • Siedem lat trwał głód, ale nie dotarł do wrót rzemieślnika.
 • Szammaj powiada: Studiuj Torę bezustannie, mów mało, a czyń wiele i przyjmuj każdego człowieka przyjaźnie.
  • Opis: Awot 1, 15
  • Źródło: s. 89.
 • Świat wydany został w ręce głupców.
  • Opis: Sanhedrin 46
  • Źródło: s. 298.
 • Wiele nauczyłem się od moich mistrzów, jeszcze więcej od moich towarzyszy, ale najwięcej od moich uczniów.
  • Opis: Taanit 7; „towarzysz” (chawer) oznacza tu współmędrca w uczelni talmudycznej.
  • Źródło: s. 100.
 • Zdarzyło się, że ktoś obcy przyszedł do Szammaja i rzekł do niego: Nawróć mnie, ale pod warunkiem, że nauczysz mnie całej Tory w tak krótkim czasie, w jakim ustoję na jednej nodze. Ten odsunął go od siebie miarą używaną przy budowie, którą trzymał w ręku.
  Poszedł do Hillela – i ten go nawrócił. Powiedział mu: Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe. Oto cała Tora. Reszta to tylko komentarz. Idź i ucz się.
  • Opis: Szabbat 31
  • Źródło: s. 108.

Inne[edytuj]

 • Człowiek pozostaje tak długo mądry, dopóki szuka mądrości; odkąd wyobraża sobie, że ją już znalazł, staje się głupcem.
 • Gdyby oko mogło ujrzeć demony zaludniające świat, życie stałoby się niemożliwe.
  • Opis: Berachot 6
  • Zobacz też: demon
 • Gdzie jest prawda, tam nie potrzeba przykładu na dowód.
  • Opis: Sanhedrin 92
 • Jeżeli błąd raz gdzie się wkradnie, wciąż wzrastać musi.
  • Opis: Pesachim 112
 • Każde źdźbło trawy ma swego anioła, który pochyla się nad nim i szepcze: „Wzrastaj, wzrastaj”.
 • Kto jest silny? Ten, kto powściąga swe żądze.
 • Kto rozmyśla nad czterema rzeczami, lepiej byłoby dla niego, żeby się nigdy nie narodził: nad tym, co jest nad, co jest pod, co jest przed i co jest po.
  • Opis: Chagiga 2, 1
 • Kto wita serdecznie bliźniego, wita jakby samego Boga.
 • Kto zanadto swojemu rozumowi dowierza, wpada w błędy i pomyłki.
  • Opis: Sanhedrin 106
 • Miłość wypacza widzenie; i nienawiść wypacza widzenie.
 • Mniej wydawaj na odzienie i pokarmy, a ozdabiaj dom swój.
  • Opis: Pesachim 114
 • Nadmierne użycie wina powoduje najsmutniejsze skutki.
  • Opis: Sanhedrin 70
 • Obdzieraj ze skóry zdechłe zwierzęta na ulicach i zarabiaj w ten sposób, a nie mów: wspomóż mnie, bo jestem wielkim mędrcem i taka praca mnie poniża.
  • Opis: Talmud Babiloński, Bawa Batra 110 a
 • Rabin Ila’i powiedział: jeśli człowiek skłania się do czynienia zła, powinien pojechać do miasta, gdzie go nie znają, założyć czarne ubranie, okryć swoją głowę czernią i oddać się pragnieniom swego serca, tak aby Boże imię nie zostało sprofanowane.
 • Starość to skarb zgubiony, który nigdy nie wraca.
  • Opis: Szabat 101 a
 • Tam, gdzie nie ma ludzi, staraj się być człowiekiem.
  • Opis: Awot 2, 5

Zobacz też[edytuj]