Przejdź do zawartości

Księga Jeremiasza

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Księga Jeremiasza – jedna z ksiąg biblijnych Starego Testamentu.

Biblia Gdańska[edytuj]

 • Byłci Babilon kubkiem złotym w ręce Pańskiej, upajającym wszystkę ziemię; wino jego piły narody, dlatego poszalały narody;
  Ale nagle upadnie Babilon, i starty będzie; rozkwilcie się nad nim, nabierzcie olejku balsamowego dla boleści jego, owa się wyleczy.
  Leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczony. Opuśćmyż go, a pójdźmy każdy do ziemi swej; bo sąd jego aż do nieba sięga, i wyniósł się aż pod obłoki.
  • Źródło: Jeremiasza 51, 7–9
  • Zobacz też: Babilon

Biblia Tysiąclecia[edytuj]

 • Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? – wyrocznia Jahwe. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku.
  • Źródło: wyd. II, 1971, Jeremiasza 18, 6
  • Zobacz też: Izrael, glina

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata[edytuj]

Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Zanim cię ukształtowałem w łonie matki, znałem cię, a zanim jeszcze wyszedłeś z łona, uświęciłem cię. Uczyniłem cię prorokiem dla narodów
  • Opis: słowa Boga.
  • Źródło: Jer. 1:5
 • Nie lękaj się ich twarzy, bo ja jestem z tobą, by cię wyzwolić (...).
  • Źródło: Jer. 1:8
 • Na próżno się upiększałaś. Ci, którzy cię pożądali, odrzucili cię (...).
  • Źródło: Jer. 4:30
 • (...) czynię moje słowa ogniem w twoich ustach, a ten lud będzie kawałkami drewna, które on strawi.
  • Źródło: Jer. 5:14
 • (...) Jak mnie opuściliście i służyliście cudzoziemskiemu bogu w swojej ziemi, tak będziecie służyć obcym w ziemi (...).
  • Źródło: Jer. 5:19
 • Mają oczy, lecz nie widzą; mają uszy, lecz nie słyszą.
  • Źródło: Jer. 5:21
 • (...) we właściwym czasie daje ulewę i deszcz jesienny, i deszcz wiosenny, (...) strzeże ustalonych tygodni żniwa (...).
  • Opis: o Bogu.
  • Źródło: Jer. 5:24
 • Nie pokładajcie ufności w zwodniczych słowach (...).
  • Źródło: Jer. 7:4
 • Niech mędrzec się nie chełpi swą mądrością, a mocarz niech się nie chełpi swą potęgą. Niech bogacz się nie chełpi swym bogactwem.
  Lecz kto się chełpi, niechże się chełpi tym, iż posiadł wnikliwość i poznał mnie (...).
  • Źródło: Jer. 9:23, 24
 • To on utworzył ziemię swą mocą, on utwierdził żyzną krainę swoją mądrością i on swym zrozumieniem rozpostarł niebiosa. Głosem swym wywołuje huk wód w niebiosach, sprawia też, że obłoki pary wznoszą się z krańca ziemi. Uczynił kanały dla deszczu i sprowadza wiatr ze swych składnic.
  • Źródło: Jer. 10:12, 13
 • (...) do ziemskiego człowieka jego droga nie należy. Do męża, który idzie, nie należy nawet kierowanie swym krokiem.
  • Źródło: Jer. 10:23
 • Przeklęty jest człowiek nie słuchający słów tego przymierza (...).
  • Źródło: Jer. 11:3
 • (...) zniszczę pychę Judy i ogromną pychę Jerozolimy.
  • Źródło: Jer. 13:9
 • (...) kładę im kres mieczem i klęską głodu, i zarazą (...).
  • Źródło: Jer. 14:12
 • Nie odtrącaj nas przez wzgląd na swe imię; nie gardź swoim chwalebnym tronem. Racz pamiętać; nie łam swego przymierza z nami.
  • Źródło: Jer. 14:21
 • Znaleziono twoje słowa i ja zacząłem je jeść; i słowo twoje staje się dla mnie radosnym uniesieniem i radością mego serca; bo jest nade mną wzywane twoje imię (...).
  • Źródło: Jer. 15:16
 • Czyż ziemski człowiek może sobie uczynić bogów, skoro nie są oni bogami?
  • Źródło: Jer. 16:20
 • Przeklęty jest krzepki mąż, który pokłada ufność w ziemskim człowieku, a ciało czyni swoim ramieniem, i którego serce odwraca się od Jehowy. I stanie się podobny do samotnego drzewa na pustynnej równinie, i nie zobaczy, kiedy przyjdzie dobro; lecz będzie przebywał na spieczonych miejscach na pustkowiu, w słonej krainie, która nie jest zamieszkana.
  • Źródło: Jer. 17:5, 6
 • Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nieobliczalne. Któż może je poznać?
  • Źródło: Jer. 17:9
 • Odstępujący ode mnie będą zapisani na ziemi, gdyż opuścili źródło żywej wody (...).
  • Źródło: Jer. 17:13
 • Niech moi prześladowcy zostaną okryci wstydem, lecz niech ja sam nie będę okryty wstydem.
  • Źródło: Jer. 17:18
 • Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela.
  • Źródło: Jer. 18:6
 • (...) całą Judę wydam w rękę króla Babilonu, a on uprowadzi ich na wygnanie (...).
  • Źródło: Jer. 20:4
 • Oto kładę przed wami drogę życia i drogę śmierci.
  • Źródło: Jer. 21:8
 • (...) wzbudzę Dawidowi latorośl odznaczającą się prawością. I król będzie panował, i działał roztropnie, i czynił zadość sprawiedliwości i prawości w tej ziemi. Za jego dni Juda zostanie wybawiona, także Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.
  • Źródło: Jer. 23:5, 6
  • Opis: proroctwo dotyczące Jezusa.
 • A nie chodźcie za innymi bogami, by im służyć i się im kłaniać, żebyście mnie nie obrażali dziełem swoich rąk i żebym nie sprowadził na was nieszczęścia.
  • Źródło: Jer. 25:6
 • (...) narody te będą musiały służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat.
  • Źródło: Jer. 25:11
 • (...) kielich wina złości (...).
  • Źródło: Jer. 25:15
 • Niech was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są pośród was, i wasi wróżbiarze, nie słuchajcie też ich snów, które oni śnią. Bo 'fałszywie wam prorokują w moim imieniu. Nie posłałem ich’.
  • Źródło: Jer. 29:8
 • (...) każdy umrze za swe własne przewinienie.
  • Źródło: Jer. 31:30
 • Włożę w nich moje prawo i napiszę je na ich sercu. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem
  • Źródło: Jer. 31:33
 • Czyż dla mnie w ogóle jest coś zbyt cudowne?
  • Opis: wypowiedź Boga.
  • Źródło: Jer. 32:27
 • (...) on sam i jego słudzy oraz lud tej ziemi nie słuchali słów, które Jehowa powiedział za pośrednictwem proroka Jeremiasza.
  • Źródło: Jer. 37:2
 • (...) Przeklęty niech będzie ten, kto zlecenie Jehowy wykonuje niedbale (...).
  • Źródło: Jer. 48:10
 • Uchodźcie spośród Babilonu (...).
  • Źródło: Jer. 50:8
 • Każdy człowiek zachowywał się zbyt nierozumnie, by cokolwiek wiedzieć. Każdy, kto wykonuje przedmioty z metalu, zawstydzi się z powodu rzeźbionego wizerunku; bo jego lany posąg jest fałszem i w tych rzeczach nie ma ducha. Są marnością, dziełem wartym śmiechu. Znikną, gdy zostanie na nie zwrócona uwaga.
  • Źródło: Jer. 51:17, 18

Zobacz też[edytuj]