Przejdź do zawartości

Biblia Gdańska

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Biblia Gdańska

Biblia Gdańska – protestancki polski przekład Biblii z roku 1632.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Stary Testament[edytuj]

Pierwsze Księgi Mojżeszowe[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Pierwsze Księgi Mojżeszowe.
  • Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.

Wtóre Księgi Mojżeszowe[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Wtóre Księgi Mojżeszowe.
  • Którym się ukazał Abrahanowi, Izaakowi i Jakóbowi w tém imieniu, żem Bóg Wszechmogący; ale w imieniu mojém, Jehowa, nie jestem poznany od nich.
    • Źródło: 2 Mojżeszowa 6,3
    • Zobacz też: Jehowa

Trzecie Księgi Mojżeszowe[edytuj]

Czwarte Księgi Mojżeszowe[edytuj]

Piąte Księgi Mojżeszowe[edytuj]

Księga Jozuego[edytuj]

Księga Sędziów[edytuj]

Księga Ruty[edytuj]

Pierwsza Księga Samuelowa[edytuj]

Wtóra Księga Samuelowa[edytuj]

Pierwsza Księga Królewska[edytuj]

Wtóra Księga Królewska[edytuj]

Pierwsza Księga Kroniki[edytuj]

Wtóra Księga Kroniki[edytuj]

Księga Ezdraszowa[edytuj]

Księga Nehemijaszowa[edytuj]

Księga Estery[edytuj]

Księga Ijobowa[edytuj]

Księga Psalmów[edytuj]

Księga Przypowieści Salomonowych[edytuj]

Kaznodzieja Salomonowy[edytuj]

Pieśń nad pieśniami Salomonowa[edytuj]

Proroctwo Izajaszowe[edytuj]

Proroctwo Jeremijaszowe[edytuj]

Treny Jeremijaszowe[edytuj]

Proroctwo Ezechyjelowe[edytuj]

Proroctwo Danijelowe[edytuj]

Proroctwo Ozeaszowe[edytuj]

Proroctwo Joelowe[edytuj]

Proroctwo Amosowe[edytuj]

Proroctwo Abdyjaszowe[edytuj]

Proroctwo Jonaszowe[edytuj]

Proroctwo Micheaszowe[edytuj]

Proroctwo Nahumowe[edytuj]

Proroctwo Abakukowe[edytuj]

Proroctwo Sofonijaszowe[edytuj]

Proroctwo Aggieuszowe[edytuj]

Proroctwo Zacharyjaszowe[edytuj]

Proroctwo Malachyjaszowe[edytuj]

Nowy Testament[edytuj]

Ewangelija według Ś. Mateusza[edytuj]

Ewangelija według Ś. Marka[edytuj]

 Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Marka.
  • Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem moiém, mówiąc: Jam jest Chrystus, a wiele ich zwiodą.

Ewangelija według Ś. Łukasza[edytuj]

Ewangelija według Ś. Jana[edytuj]

Dzieje świetych Apostołów[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Rzymian[edytuj]

List pierwszy Ś. Pawła Apostoła do Koryntów[edytuj]

List wtóry Ś. Pawła Apostoła do Koryntów[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Galatów[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Efezów[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Filipensów[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Kolosenów[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Tesalonicensów, pierwszy[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Tesalonicensów, wtóry[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza, pierwszy[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza, wtóry[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Tytusa[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Filemona[edytuj]

List Ś. Pawła Apostoła do Żydów[edytuj]

List powszechny Ś. Jakóba Apostoła[edytuj]

List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła[edytuj]

List wtóry powszechny Ś. Piotra Apostoła[edytuj]

List pierwszy powszechny Ś. Jana Apostoła[edytuj]

List wtóry Ś. Jana Apostoła[edytuj]

List trzeci Ś. Jana Apostoła[edytuj]

List powszechny Ś. Judy Apostoła[edytuj]

Objawienie Ś. Jana Teologa[edytuj]

Zobacz też[edytuj]