Przejdź do zawartości

Księga Daniela

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Księga Daniela – jedna z ksiąg biblijnych Starego Testamentu.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata[edytuj]

Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Daniel jednak postanowił w swym sercu, że nie skala się przysmakami króla ani winem, które on pija.
  • Źródło: Dan 1:8
 • I całą tę czwórkę dzieci prawdziwy Bóg obdarzył wiedzą oraz umiejętnością wnikania we wszelkie pismo i mądrość; a Daniel odznaczał się zrozumieniem wszelkich wizji i snów.
  • Źródło: Dan 1:17
 • Niech imię Boga będzie błogosławione od czasu niezmierzonego aż po czas niezmierzony, bo do niego należy mądrość i potęga. On też zmienia czasy i pory, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mądrości mędrcom, a wiedzy tym, którzy wykazują rozeznanie. On wyjawia sprawy głębokie i rzeczy ukryte, wie, co jest w ciemności; i u niego mieszka światłość.
  • Źródło: Dan 2:20–22
 • (…) jest Bóg w niebiosach – Ten, który wyjawia tajemnice (…).
  • Źródło: Dan 2:28
 • A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone (…).
  • Źródło: Dan 2:44
 • A przeze mnie zostaje wydany rozkaz, że ktokolwiek z każdego ludu, grupy narodowościowej albo języka będzie mówił coś złego na Boga Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, ma zostać rozsiekany na kawałki, dom zaś jego ma być zamieniony w ustęp publiczny; nie istnieje bowiem żaden inny bóg, który potrafiłby ocalić tak jak ten.
 • Uznałem za stosowne oznajmić o znakach i dziwach, których względem mnie dokonał Bóg Najwyższy. Jakże wspaniałe są jego znaki i jak potężne jego dziwy! Królestwo jego jest królestwem po czas niezmierzony, a jego panowanie trwa przez pokolenie za pokoleniem.
  • Opis: słowa Nebukadneccara, króla Babilonu, po ocaleniu trzech hebrajczyków z rozpalonego pieca.
  • Źródło: Dan 4:2, 3
 • (…) wszystkie jego dzieła są prawdą, a jego drogi sprawiedliwością, i ponieważ potrafi upokorzyć tych, którzy chodzą w pysze (…).
  • Źródło: Dan 4:37
 • A oto napis, który został wypisany: MENE, MENE, TEKEL i PARSIN.
  „Takie jest wyjaśnienie słowa: MENE – Bóg policzył dni twego królestwa i położył mu kres.
  «TEKEL – zważono cię na wadze i stwierdzono u ciebie brak».
  «PERES – twoje królestwo podzielono i dano Medom oraz Persom».
  Wówczas rozkazał Belszaccar i włożono na Daniela purpurę, złoty naszyjnik wokół jego szyi, i obwieszczono co do niego, że ma zostać trzecim władcą w królestwie.
  Tej samej nocy Belszaccar, król chaldejski, został zabity, a królestwo otrzymał Dariusz Med, mający około sześćdziesięciu dwóch lat.
  • Źródło: Dan 5:25–31
 • (…) Daniel (…) trzy razy dziennie padał na kolana i się modlił, i zanosił wysławiania przed obliczem swego Boga (…).
  • Źródło: Dan 6:10
 • Twój Bóg, któremu niezachwianie służysz – ten cię wyratuje.
  • Źródło: Dan 6:16
 • Mój Bóg posłał swego anioła i zamknął lwom paszczę, i nie zgładziły mnie, jako że przed jego obliczem stwierdzono moją niewinność; również wobec ciebie, królu, nie uczyniłem nic nikczemnego.
  Wtedy król bardzo poweselał i kazał Daniela wydobyć z jamy. I wydobyto Daniela z jamy, a nie znaleziono na nim żadnego obrażenia, gdyż zaufał swemu Bogu.
  • Źródło: Dan 6:22, 23
 • (…) On jest Bogiem żywym, on też trwa po czasy niezmierzone, a jego królestwo nie będzie obrócone wniwecz i panowanie jego pozostanie na zawsze. On ratuje i wyzwala, a także dokonuje znaków oraz dziwów w niebiosach i na ziemi, gdyż wyratował Daniela z łapy lwów.
  • Źródło: Dan 6:26, 27
 • Widziałem nocą w swoich wizjach, a oto cztery wiatry niebios wzburzały ogromne morze.
  I wychodziły z morza cztery olbrzymie bestie (…).
  Pierwsza była podobna do lwa i miała skrzydła orle. Patrzyłem, aż jej wyrwano skrzydła; i podniesiono ją z ziemi, i postawiono na dwóch nogach jak człowieka, i dano jej serce ludzkie.
  (…) druga, podobna do niedźwiedzia. I była podniesiona z jednej strony, a w jej paszczy między zębami były trzy żebra; i tak do niej mówiono: «Wstań, pożeraj dużo mięsa».
  (…) inna (…), podobna do lamparta, ale na grzbiecie miała cztery skrzydła stworzenia latającego. Bestia ta miała też cztery głowy i powierzono jej panowanie.
  czwarta bestia, straszna i przerażająca oraz niezwykle silna. I miała wielkie, żelazne zęby. Pożerała i miażdżyła, a co pozostało, deptała nogami. I różniła się od wszystkich poprzednich bestii, i miała dziesięć rogów. (…) wyrósł między nimi inny róg, mały, i wyrwano sprzed niego trzy spośród pierwszych rogów. I oto były na tym rogu oczy podobne do oczu ludzkich, a także usta, które mówiły wyniosłe rzeczy.
  • Źródło: Dan 7:1–8
 • Patrzyłem, aż ustawiono trony i zasiadł Istniejący od Dni Pradawnych. Odzienie jego było białe jak śnieg, a włosy na jego głowie – jak czysta wełna. Tron jego to płomienie ognia; koła – to ogień płonący. Strumień ognia płynął, wychodząc sprzed niego. Tysiąc tysięcy mu usługiwało, a stało przed nim dziesięć tysięcy dziesiątek tysięcy. Zasiadł Sąd i otwarto księgi.
  • Źródło: Dan 7:9, 10
 • (…) bestię zabito, a jej ciało zniszczono; i wrzucono ją do płonącego ognia. 12 Pozostałym zaś bestiom odebrano rządy, a przedłużono im życie na czas i na porę.
  • Źródło: Dan 7:11, 12
 • Czwarta bestia to czwarte królestwo, które nastanie na ziemi i będzie się różnić od wszystkich innych królestw; pożre całą ziemię, podepcze ją i zmiażdży. A dziesięć rogów to dziesięciu królów, którzy powstaną z tego królestwa; a po nich powstanie jeszcze jeden i ten będzie się różnił od pierwszych, i upokorzy trzech królów. Będzie też wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu i będzie nękał świętych Najwyższego. I będzie zamierzał zmienić czasy oraz prawo, a oni zostaną wydani w jego rękę na czas i czasy, i pół czasu. I zasiadł Sąd, i w końcu odebrano mu panowanie, aby go unicestwić i doszczętnie zgładzić.
  • Źródło: Dan 7:23–26
 • Kiedy podniosłem oczy, zobaczyłem, a oto przy szlaku wodnym stał baran mający dwa rogi. I oba rogi były wysokie, ale jeden był wyższy od drugiego, a wyższy wyrósł później. Widziałem, jak ów baran bódł ku zachodowi i ku północy, i ku południowi, i żadne z dzikich zwierząt nie mogło mu się oprzeć, nie było też nikogo, kto by wyzwolił z jego mocy. Postępował według własnej woli i bardzo się pysznił.
  (…) miał okazały róg między oczami.
  • Źródło: Dan 8:3–5
 • I zobaczyłem, jak dopadł barana i rozsrożył się na niego, i powalił barana, i złamał mu oba rogi, a baran nie miał już siły mu się opierać. Przewrócił go więc na ziemię i stratował, i nie było nikogo, kto by barana wyzwolił z jego mocy.
  A ów kozioł z kóz pysznił się ponad wszelką miarę; ale gdy tylko stał się potężny, wielki róg został złamany i cztery okazałe zaczęły wyrastać w jego miejsce, ku czterem wiatrom niebios.
  A z jednego z nich wyszedł inny róg, mały, i rósł coraz bardziej ku południowi i ku wschodowi oraz ku Ozdobie. (…) I wywyższał się w pysze aż do Księcia zastępu (…).
  • Źródło: Dan 8:7–9, 11
 • Zrozum, synu człowieczy, iż ta wizja dotyczy czasu końca.
  • Źródło: Dan 8:17
 • Przez wzgląd na samego siebie nie zwlekaj, Boże mój, bo imienia twego wzywano nad twym miastem i nad twoim ludem.
  • Źródło: Dan 9:19
 • Siedemdziesiąt tygodni ustalono dla twego ludu i dla twego świętego miasta, aby położyć kres występkowi i zgładzić grzech, i dokonać przebłagania za przewinienie, i wprowadzić prawość po czasy niezmierzone, i opatrzyć pieczęcią wizję oraz proroka, i namaścić Święte Świętych. (…) od wyjścia słowa o przywróceniu i o odbudowie Jerozolimy aż do Mesjasza Wodza będzie siedem tygodni, a także sześćdziesiąt dwa tygodnie. Wróci ona i zostanie odbudowana, z placem i fosą (…).
  A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Mesjasz zostanie zgładzony (…).
  Miasto zaś i miejsce święte zostaną obrócone w ruinę przez lud wodza, który nadciąga. A kres położy mu powódź. I aż do końca będzie wojna (…).
  • Źródło: Dan 9:24–26
 • (…) podniosłem oczy i ujrzałem, a oto pewien mąż odziany w lnianą szatę, mający biodra przepasane złotem z Ufaz. Ciało jego przypominało chryzolit, a jego oblicze widok błyskawicy, oczy jego zaś ogniste pochodnie; ramiona i miejsce jego stóp wyglądały jak polerowana miedź, a dźwięk jego słów przypominał odgłos tłumu. I tylko ja, Daniel, zobaczyłem to zjawisko, lecz mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli owego zjawiska. Opanowało ich jednak wielkie drżenie, tak iż pouciekali, aby się ukryć.
  • Źródło: Dan 10:5–7
 • Ale książę królestwa perskiego przeciwstawiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, a oto przybył mi z pomocą Michał, jeden z najprzedniejszych książąt (…).
  • Źródło: Dan 10:13
 • Oto powstanie w Persji jeszcze trzech królów, a czwarty nagromadzi więcej bogactw niż wszyscy inni. I skoro tylko dzięki swym bogactwom wzrośnie w siłę, pchnie wszystko przeciw królestwu Grecji.
  «I powstanie potężny król, a będzie rządził, mając rozległą władzę, i będzie działał według własnej woli. A gdy już powstanie, królestwo jego się rozpadnie i będzie podzielone ku czterem wiatrom niebios, lecz nie między jego potomnych i nie na wzór władzy, z jaką on rządził; jego królestwo bowiem zostanie wykorzenione, i to na rzecz innych niż tamci.

I wzrośnie w siłę król południa, jeden z jego książąt; ten zaś zyska nad nim przewagę i będzie rządził, mając rozległą władzę, większą niż władza tamtego.

  • Źródło: Dan 11:2–5
 • A król południa rozsroży się i wyruszy, i będzie walczył z nim, to jest z królem północy; i ten wystawi liczną rzeszę, a rzesza ta zostanie wydana w rękę tamtego. (…) A król północy wróci i wystawi rzeszę liczniejszą niż pierwsza (…). I w owych czasach wielu powstanie przeciw królowi południa. (…) I nadciągnie król północy, i usypie wał oblężniczy, i zdobędzie miasto warowne. (…) A nadciągający przeciwko niemu będzie działał według własnej woli i nikt się nie ostoi przed nim. Stanie też w krainie Ozdoby i w jego ręku będzie zagłada.
  • Źródło: Dan 11:11–16
 • A na jego miejscu powstanie ktoś, kto ma być w pogardzie, i nie włożą nań dostojeństwa królestwa; nadejdzie zaś w okresie wolnym od troski i uzyska królestwo przez pochlebstwa.
  • Źródło: Dan 11:21
 • I pobudzi swoją moc oraz swe serce przeciw królowi południa, mając wielkie wojsko; a król południa we wzburzeniu przygotuje się do wojny, mając wojsko nader wielkie i potężne. On zaś się nie ostoi, gdyż będą przeciw niemu obmyślać knowania. A do upadku doprowadzą go jadający jego przysmaki.
  • Źródło: Dan 11:25, 26
 • A jeśli chodzi o tych dwóch królów, serce ich będzie skłonne do wyrządzania zła i przy jednym stole będą mówić kłamstwo.
  • Źródło: Dan 11:27
 • W czasie wyznaczonym wróci i ruszy na południe; ale przy końcu nie będzie tak, jak z początku. I ruszą na niego okręty z Kittim, i upadnie na duchu.
  • Źródło: Dan 11:29, 30
 • A tych, którzy niegodziwie działają przeciwko przymierzu, gładkimi słówkami przywiedzie do odstępstwa. (…) lud znający swego Boga wyjdzie zwycięsko i będzie działał skutecznie. I wnikliwi spośród ludu będą wielu udzielać zrozumienia. (…) gdy będą doprowadzani do potknięcia, otrzymają wspomożenie niewielką pomocą; a wielu się do nich przyłączy, używając pochlebstw. I niektórzy z wnikliwych zostaną doprowadzeni do potknięcia, aby z ich powodu dokonywano uszlachetniania oraz by oczyszczano i wybielano, aż do czasu końca; gdyż jest to jeszcze na czas wyznaczony.
  • Źródło: Dan 11:32–35
 • (…) to (…), co postanowiono, musi zostać wykonane.
  • Źródło: Dan 11:36
 • A w czasie końca król południa wda się z nim we wzajemne przepychanie i król północy niczym burza uderzy na niego z rydwanami i jeźdźcami oraz licznymi okrętami; i wtargnie do krajów, i zaleje jak powódź, i przetoczy się. Wtargnie również do krainy Ozdoby, a wiele będzie krajów doprowadzonych do potknięcia. Ale oto ci ujdą cało z jego ręki: Edom i Moab oraz główna część synów Ammona.
  • Źródło: Dan 11:40, 41
 • (…) zaniepokoją go wieści ze wschodu i z północy i wyruszy w wielkiej złości, by unicestwić i wydać wielu na zagładę.
  • Źródło: Dan 11:44
 • A w owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który stoi dla dobra synów twego ludu. I nadejdzie czas takiej udręki, jakiej nie sprowadzono, odkąd się pojawił którykolwiek naród, aż do owego czasu. A lud twój w owym czasie ujdzie cało – każdy, kto się znajdzie zapisany w księdze. Z tych zaś, którzy śpią w prochu ziemi, wielu się zbudzi: jedni do życia po czas niezmierzony, a drudzy na pohańbienie i odrazę po czas niezmierzony.
  • Źródło: Dan 12:1, 2
 • A niegodziwi działać będą niegodziwie i żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale wnikliwi zrozumieją.
  • Źródło: Dan 12:10
 • A od czasu usunięcia ofiary ustawicznej oraz umieszczenia obrzydliwości, która sprowadza spustoszenie, będzie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
  • Źródło: Dan 12:11

Biblia Paulistów[edytuj]

 • Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które na wieki nie zostanie zniszczone i żaden inny naród nie odbierze mu władzy. Ono zetrze i skruszy wszystkie te królestwa, lecz samo będzie trwać wieki.
  • Źródło: Dan 2,44

Biblia Warszawsko-Praska[edytuj]

 • W czasach tych władców Bóg niebios da początek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i które nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdży i zniweczy wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki.
  • Źródło: Dan 2,44

Biblia Tysiąclecia[edytuj]

 • Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu (…).
  • Źródło: wydanie III, 1980, Dan 12,9

Zobacz też[edytuj]