Przejdź do zawartości

Ewangelia Łukasza

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Fragment Ewangelii Łukasza w Kodeksie Aleksandryjskim z V wieku

Ewangelia Łukasza – jedna z ksiąg biblijnych Nowego Testamentu.

Biblia Tysiąclecia[edytuj]

(wyd. II, 1971)

Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana.”
  • Źródło: Łk 1:13–15
 • Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.”
  • Źródło: Łk 1:28
 • Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
  • Źródło: Łk 1:37
 • Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!”
  • Źródło: Łk 1:38
 • Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona”.
  • Źródło: Łk 1:42
 • Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.”
  • Źródło: Łk 2:34
 • Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?
  • Źródło: Łk 2:49
 • Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
  • Źródło: Łk 3:9
 • Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
  • Źródło: Łk 3:16
 • Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
  • Źródło: Łk 3, 21–22
 • (…) i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.”
  • Źródło: Łk 3:22
 • Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
  • Źródło: Łk 4:24
 • Wypłyń na głębię
  • Źródło: Łk 5:4
 • Rzekł do niego: „Pójdź za mną!” On zostawił wszystko, wstał i chodził z Nim.
  • Źródło: Łk 5:27–28
 • Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy źle się mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników.
  • Źródło: Łk 5:31–32
 • Jeśli cię kto uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi!
  • Źródło: Łk 6:29
 • Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
  • Źródło: Łk 6:36–37
 • Młodzieńcze, tobie mówię wstań!
  • Źródło: Łk 7:14
 • Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.
  • Źródło: Łk 8:18
 • Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
  • Źródło: Łk 9:23
 • Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!
  • Źródło: Łk 9:60
 • Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie.
  • Cui multum datum est multum quaeretur ab eo. (łac.)
  • Źródło: Łk 12:48
 • Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach.
  • Źródło: Łk 13:18–19
 • Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.
  • Źródło: Łk 13:28
 • Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
  • Benedictus, qui venit in nomine Domini. (łac.)
  • Źródło: Łk 13:35
 • Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.
  • Źródło: Łk 15:10
 • Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
  • Qui fidelis est in minimo, et in maiori fidelis est; et, qui in modico iniquus est, et in maiori iniquus est. (łac.)
  • Źródło: Łk 16:10
 • Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa.
  • Źródło: Łk 16:17
 • Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.
  • Źródło: Łk 17, 6
 • Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
  • Źródło: Łk 17:10
 • Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
  • Źródło: Łk 17:24
 • Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże.
  • Źródło: Łk 18:16
 • Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie;
  • Źródło: Łk 18:22
 • Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.
  • Źródło: Łk 19:40
 • Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
  • Źródło: Łk 21:6
 • Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi!
  • Źródło: Łk 21:8
 • Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
  • Źródło: Łk 21:33
 • Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.
  • Opis: ostatnie słowa Jezusa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu.
  • Źródło: Łk 23, 46
 • Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
  • Źródło: Łk 24:5

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata[edytuj]

Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • (…) u Boga żadne oznajmienie nie będzie niemożliwe
  • Źródło: Łk 1, 37
 • (…) chrzest jako symbol skruchy ku przebaczeniu grzechów (…).
  • Źródło: Łk 3, 3
 • (…) muszę oznajmiać dobrą nowinę o królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany.
  • Źródło: Łk 4, 43
 • Nie przyszedłem wezwać do skruchy prawych, tylko grzeszników.
 • Szczęśliwi jesteście wy, biedni, gdyż wasze jest królestwo Boże.
 • Szczęśliwi jesteście, gdy ludzie będą was nienawidzić i gdy was wyłączą i zelżą, i odrzucą wasze imię jako niegodziwe z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się w owym dniu i skaczcie, gdyż oto wielka jest wasza nagroda w niebie, bo ich praojcowie czynili to samo prorokom.
 • Miłujcie swych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was znieważają. Temu, kto cię uderza w jeden policzek, nadstaw także drugi, a temu, kto zabiera twoją szatę wierzchnią, nie odmawiaj nawet szaty spodniej. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a zabierającego to, co twoje, nie proś o zwrot. I jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo.
 • (…) przestańcie osądzać, a na pewno nie będziecie osądzeni, i przestańcie potępiać, a na pewno nie będziecie potępieni. Uwalniajcie, a będziecie uwolnieni. Dawajcie, a ludzie wam dadzą. Wsypią do waszych podołków miarę wyborną, natłoczoną, utrzęsioną i przepełnioną. Bo jaką miarą odmierzacie, taką wam w zamian odmierzą.
 • Uczeń nie przewyższa swego nauczyciela, lecz każdy, kto jest doskonale wyuczony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu więc patrzysz na słomkę w oku twego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz powiedzieć do swego brata: „Bracie, pozwól mi wyjąć słomkę, która jest w twoim oku”, gdy tymczasem sam nie patrzysz na belkę we własnym oku? Obłudniku! Najpierw wyjmij belkę z własnego oka, a wtedy będziesz wyraźnie widział, jak wyjąć słomkę, która jest w oku twego brata.
 • (…) drzewo poznaje się po jego owocu. (…) Człowiek dobry wydobywa dobro z dobrego skarbu swego serca, ale niegodziwy wydobywa ze swego niegodziwego skarbu to, co niegodziwe; bo z obfitości serca mówią jego usta.
 • I szczęśliwy jest ten, kto się mną nie zgorszył.
 • Wkrótce potem ruszył w drogę od miasta do miasta i od wsi do wsi, głosząc i oznajmiając dobrą nowinę o królestwie Bożym. A było z nim dwunastu, były też pewne niewiasty, uleczone od niegodziwych duchów i chorób – Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, i Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, i Zuzanna oraz wiele innych niewiast, które im usługiwały ze swego mienia.
  • Źródło: Łk 8, 1–3
 • Potem, zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i żeby leczyli choroby. I posłał ich, by głosili królestwo Boże oraz uzdrawiali (…).
  • Źródło: Łk 9, 1–2
 • Na to Jan rzekł: „Mistrzu, widzieliśmy, jak pewien człowiek wypędzał demony, używając twego imienia, i próbowaliśmy go powstrzymać, gdyż nie chodzi z nami”. Ale Jezus rzekł do nich: „Nie próbujcie go powstrzymać, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest za wami”.
  • Źródło: Łk 9, 45–46
 • Lisy mają jamy i ptaki nieba mają miejsca na odpoczynek, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie złożyć głowy.
 • Kto słucha was, ten słucha także mnie. A kto lekceważy was, ten lekceważy także mnie. Kto zaś lekceważy mnie, ten lekceważy również tego, który mnie posłał.
 • Wtedy powiedział do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: «Ojcze, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Daj nam naszego chleba na ten dzień według potrzeby dnia. I przebacz nam nasze grzechy, bo my sami też przebaczamy każdemu, kto jest winny wobec nas; i nie wystawiaj nas na pokusę’»”.
  • Źródło: Łk 11, 2–4
 • Stale proście, a będzie wam dane; ciągle szukajcie, a znajdziecie; wciąż pukajcie, a będzie wam otworzone. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje i każdy, kto szuka, znajduje, i każdemu, kto puka, będzie otworzone. Istotnie, któryż to ojciec wśród was, jeśli go syn poprosi o rybę, poda mu węża zamiast ryby? Albo też jeśli poprosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeżeli więc wy, chociaż jesteście niegodziwi, umiecie dawać swym dzieciom dobre dary, o ileż bardziej Ojciec w niebie da ducha świętego tym, którzy go proszą!
 • Szczęśliwi ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują!
 • Lampą ciała jest twoje oko. Gdy twoje oko jest prostolinijne, również całe twoje ciało jest jasne, ale gdy jest niegodziwe, również twoje ciało jest ciemne. Miej się więc na baczności. Może światło, które jest w tobie, jest ciemnością. Jeśli zatem całe twoje ciało jest jasne i żadna jego część nie jest ciemna, to całe będzie tak jasne, jak gdyby lampa oświetlała cię swymi promieniami
 • Wszakże dawajcie jako dary miłosierdzia to, co wewnątrz, a oto wszystko inne jest u was czyste. Ale biada wam, faryzeusze, gdyż dajecie dziesiątą część mięty i ruty, i wszelkiego innego warzywa, lecz pomijacie sprawiedliwość oraz miłość do Boga! Te rzeczy mieliście obowiązek czynić, a tych drugich nie pomijać. Biada wam, faryzeusze, gdyż miłujecie pierwsze siedzenia w synagogach i pozdrowienia na rynkach! Biada wam, gdyż jesteście jak te grobowce pamięci, które nie są widoczne, tak iż ludzie chodzą po nich, nie wiedząc o tym!
 • Biada wam, biegli w Prawie, gdyż zabraliście klucz wiedzy; samiście nie weszli, a wchodzącym przeszkodziliście!
 • Strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda.
 • Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie są w stanie nic więcej uczynić. Ale wskażę wam, kogo się bać: Bójcie się tego, który gdy zabije, ma władzę wrzucić do Gehenny.
 • I każdemu, kto by powiedział słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone; ale kto by bluźnił przeciwko duchowi świętemu, temu nie będzie przebaczone. A gdy was wprowadzą przed publiczne zgromadzenia oraz urzędników rządowych i władze, nie zamartwiajcie się, jak lub co powiecie na swą obronę albo co będziecie mówić; bo w tejże godzinie duch święty was nauczy, co powinniście mówić.
 • Miejcie oczy otwarte i strzeżcie się wszelkiej zachłanności, bo nawet wtedy, gdy ktoś ma obfitość, jego życie nie zależy od tego, co posiada.
 • Kto z was przez zamartwianie się może dodać łokieć do długości swego życia?
 • (…) stale szukajcie jego królestwa, a te rzeczy [przyziemne] będą wam dodane.
 • Sprawcie sobie sakiewki, które nie niszczeją, niewyczerpany skarb w niebiosach, gdzie złodziej nie podchodzi ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam też będzie wasze serce.
 • On więc rzekł: „Do czego jest podobne królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które pewien człowiek, wziąwszy, rzucił w swym ogrodzie i ono wyrosło, i stało się drzewem, a ptaki nieba zrobiły sobie siedlisko wśród jego gałęzi”.
  I znowu powiedział: „Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zakwasu, który niewiasta wzięła i ukryła w trzech dużych miarach mąki, aż cała ta masa się zakwasiła”.
  • Źródło: Łk 13, 18–21
 • Wytężajcie siły, by wejść przez wąskie drzwi, gdyż wielu, mówię wam, będzie się starało wejść, lecz nie zdoła (…).
 • (…) są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
 • Bo każdy, kto się wywyższa, będzie ukorzony, a kto się korzy, będzie wywyższony.
 • (…) będzie więcej radości w niebie z jednego grzesznika okazującego skruchę niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu prawych, którym skrucha nie jest potrzebna.
 • Kto jest wierny w najmniejszym, jest też wierny w wielkim, a kto jest nieprawy w najmniejszym, jest też nieprawy w wielkim.
 • Żaden sługa (…) nie może być niewolnikiem dwóch panów; bo albo jednego będzie nienawidzić, a drugiego miłować, albo do jednego przylgnie, a drugim wzgardzi. Nie możecie być niewolnikami Boga i Bogactwa.
 • Każdy, kto się rozwodzi ze swą żoną [nie z powodu zdrady] i poślubia inną, popełnia cudzołóstwo, a kto poślubia tę, która się rozwiodła z mężem, popełnia cudzołóstwo.
 • Korzystniej byłoby dla niego, gdyby mu zawieszono kamień młyński u szyi i wrzucono go do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych małych. Zwracajcie uwagę na samych siebie. Jeśli twój brat popełni grzech, udziel mu nagany, a jeśli okaże skruchę, przebacz mu. Nawet jeśli zgrzeszy przeciw tobie siedem razy na dzień i siedem razy wróci do ciebie, mówiąc: „Kajam się w skrusze”, masz mu przebaczyć
 • Królestwo Boże nie przychodzi w sposób rzucający się w oczy ani ludzie nie powiedzą: „Spójrzcie tu!” lub: „Tam!” Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was.
 • To, co niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga.
 • Bo Syn Człowieczy przyszedł odszukać i wybawić to, co zaginęło.
 • (…) spłacajcie to, co Cezara, Cezarowi, a co Boże, Bogu.
 • Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy pragną chodzić w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach oraz pierwsze siedzenia w synagogach i najpocześniejsze miejsca na wieczerzach i którzy pożerają domy wdów, a dla pozoru odmawiają długie modlitwy. Ci otrzymają ciężki wyrok.
 • Baczcie, żebyście nie zostali wprowadzeni w błąd; bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: „Ja nim jestem” oraz: „Stosowny czas się przybliżył”. Nie idźcie za nimi. Ponadto gdy usłyszycie o wojnach i zamieszkach, nie bądźcie przerażeni. Bo to musi się najpierw wydarzyć, ale koniec nie nadejdzie natychmiast.
 • Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą też wielkie trzęsienia ziemi, a w jednym miejscu po drugim zarazy i niedobory żywności; i będą straszne widoki, a z nieba wielkie znaki.
 • (…) ze względu na moje imię będziecie przedmiotem nienawiści wszystkich ludzi.
 • Módlcie się, żebyście nie wpadli w pokusę.
 • Piłat zatem wydał wyrok, by zaspokoić ich żądanie: człowieka, którego wtrącono do więzienia za rebelię oraz morderstwo i którego żądali, zwolnił, a Jezusa zdał na ich wolę.
  • Źródło: Łk 23, 24–25
 • Wtedy całkowicie otworzył im umysł, żeby pojęli znaczenie Pism, i rzekł do nich: „Tak jest napisane, że Chrystus będzie cierpiał i trzeciego dnia powstanie spośród umarłych, i ze względu na jego imię będzie głoszona wśród wszystkich narodów – począwszy od Jerozolimy – skrucha ku przebaczeniu grzechów, a wy macie być tego świadkami.”
  • Źródło: Łk 24, 45–48

Zobacz też[edytuj]

Wikisource