Przejdź do zawartości

Sztuka

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej, uprawiana przez artystów.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

C[edytuj]

 • Cała sztuka jest erotyczna.
 • Czas nareszcie przestać pisać o sztuce (…) Życie nasze jest już poezją.

D[edytuj]

 • Dla sztuki nie są niebezpieczne podpalacze, lecz strażacy.
 • Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę.
 • Dosłowność zabija sztukę.
 • Dzieje sztuki zaczynają się od ekspresji.
 • Dzieła sztuki powstają pod wpływem uczuć i nadają się do sugerowania stanów uczuciowych, są też doskonałymi środkami do wywierania sugestii, do poddawania uczuć i przekonań, do agitacji, ale rzadko się nadają jako środki do obiektywnej informacji.
 • Dziś w sztuce dominuje tzw. antysztuka, która uderza w tradycję i nieomalże chce ją fizycznie zlikwidować lub odesłać ją do lamusa historii. Z drugiej strony lansuje ona poetykę tzw. wolności i kreatywności, kiedy to istota sztuki jest nieskrępowana niczym swoboda i każdy artysta jest wtedy sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, nie obowiązują go żadne zasady i kanony. Wtedy sztuka nie ma żadnego związku z prawdą, czyli zgodności z celem życia ludzkiego (a sztuka ma to życie doskonalić we wszystkich aspektach) i z zasadami moralnymi.

E[edytuj]

G[edytuj]

 • Gdyby nie było kiczu, nie byłoby wielkiej sztuki. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby i życia.

I[edytuj]

 • I tak ja widzę przyszłą w Polsce sztukę,
  Jako chorągiew na prac ludzkich wieży,
  Nie jak zabawkę ani jak naukę,
  Lecz jak najwyższe z rzemiosł apostoła
  I jak najniższą modlitwę anioła.
 • Istotą sztuki jest życie spotęgowane i najbardziej ludzkie. Ten tylko kocha twórczo sztukę, czyja miłość dla niej jest miłością dla człowieka i zawartych w nim możliwości i bogactw. Nie można wywalczyć dla sztuki żadnych praw, jeżeli się nie wywalczy dla ludzi możliwości bycia ludźmi w jak najwyższym, i najpełniejszym znaczeniu. Walka o sztukę to – walka o prawa ludzkie, o treść życia ludzkiego, o człowieczeństwo.

J[edytuj]

 • Jedynie w sztuce jest możliwa alchemia: zrobić złoto z niczego.
  • Autor: Stanisław Jerzy Lec
  • Źródło: Myśli nieuczesane wszystkie, Noir sur Blanc, Warszawa 2018, s. 551.
 • jeśli tematem sztuki
  będzie dzbanek rozbity
  mała rozbita dusza
  z wielkim żalem nad sobą

  to co po nas zostanie
  będzie jak płacz kochanków
  w małym brudnym hotelu
  kiedy świtają tapety
 • Jeżeli ktoś nazwał coś sztuką, jest nią.
  • Autor: Donald Judd, słowa rzeźbiarza zostały przytoczone przez Josepha Kosutha w Art after Philosophy, „Studio International”, 1969

K[edytuj]

 • Każda sztuka jest bezużyteczna.
  • All art is quite useless. (ang.)
  • Autor: Oscar Wilde, Portret Doriana Graya, 1890
 • Każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką.
  • Autor: Walter Pater, Studies in the History of the Rennaissance. Giorgione, 1873
  • Zobacz też: muzyka

M[edytuj]

 • Moja sztuka jest bardzo prosta: mówię do widza swoim własnym językiem i mogę pragnąć tylko tego, bym został zrozumiany.
 • Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit.
 • Można grać na wszystkie możliwe sposoby, jednakże już nie przeciw komuś. Sztuka traci swoją odrębność. Jest ona z powrotem sprowadzona do siebie, w pewien stan autoodniesienia, i kontynuuje swe działanie we wszystkich swych przejawach.
 • Można powiedzieć, że sztuka jest wiedzą polegająca na prawidłach i regułach…
  A można też powiedzieć, że sztuka polega na zajmowaniu się czymś prawdopodobnym lub dającym się pomyśleć. Nauka natomiast polega na prawdziwym rozważaniu rzeczy, które nie mogą być inne niż są. Albo też można powiedzieć, że sztuka jest tym, czego dokonuje się w materii poprzez działanie, jak na przykład architektura,
  • Ars dici potest scientia, quae artis praeceptis regulisque consisti…
   Vel ars dici potest quando aliquid verisimile atque opinable tractatur. Disciplina, quando de iis, quae aliter se habere non possunt, veris disputationis aliquid disseritur. Vel ars dici potest, quae fit in in subjecta materia et explicatur per operationem, ut architectura.
   (łac.)
  • Autor: Hugo od św. Wiktora, Didascalion II
 • (…) myślenie o sztuce zostało ukształtowane przez doświadczenia związane z rzeźbą, którą pojmuje nie jako obiekt, lecz jako ruch pewnej idei w czasie i przestrzeni. (…) Taka koncepcja rzeźby wydaje mi się bliska istocie filmu, będącego idealnym połączeniem przestrzeni, czasu oraz formy, podległej ich działaniu.

N[edytuj]

 • Nieporozumienia, błędne interpretacje – to są czynniki, które pchają sztukę naprzód tworząc nowe jakości i stawiając nowe pytania. Archiwum – jak absolutnie każdy żywy organizm – żyje i nieustannie podlega zmianom, mnożąc w nieskończoność obrazy samego siebie. Elementy zanegowane i odrzucone w procesie archiwizacji pojawiają się później jako ciemna materia naszej podświadomości.

O[edytuj]

 • O luba sztuko.
  • Du holde Kunst. (niem.)
  • Autor: Franz von Schober, An die Musik
  • Opis: spopularyzowane w tekście pieśni Franciszka Schuberta z 1817 roku, op. 88 nr 4.

P[edytuj]

 • Prawdziwym wyzwoleniem jest spojrzenie na sztukę z perspektywy, która nie jest własną.
  • Autor: Leonard Cohen, „Forum” nr 19/2007, za „Der Spiegel”

S[edytuj]

 • Sztuka dla sztuki.
  • Opis: hasło modernizmu.
 • Sztuka jest arystokratyczna do szpiku kości, jak książę krwi. Jest zaprzeczeniem równości i uwielbieniem wyższości.
 • Sztuka jest dla mnie stanem duszy. A dusza jest święta!
 • Sztuka jest filozofią życia.
  • Ars est philosophia vitae. (łac.)
  • Autor: Cyceron
  • Zobacz też: życie
 • Sztuka jest najbardziej intensywną formą indywidualizmu, jaką kiedykolwiek znał świat.
 • Sztuka jest narzędziem do pozyskania łatwego i niewinnego szczęścia. Uposażyć nią dziecię, jest dać mu zapas wrażeń, pożywienie na całe życie. Sztuka otwiera światy nowe, rozszerza widnokrąg, uczy świata, a gdy Bóg dał choć odrobinę tego, co my zowiemy twórczą siłą, cóż to za zachwyty, gdy myśl potrafi rzucić na płótno lub wyśpiewać tonami.
 • Sztuka jest niezbędna. Gdybym tylko wiedział do czego.
 • Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć – jeżeli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać.
 • Sztuka jest po to, by niepokoić. Wiedza umacnia.
 • Sztuka może być zarówno sposobem poszukiwania iluminacji, jak i oddziaływania społecznego. Sztuka świetnie przygotowuje do publicznej aktywności, bo trzeba w niej publicznie bronić bardzo dziwnych obiektów i bardzo dziwnych działań. Sztuka jest aktywną formą języka. Społeczeństwo to aktywny wagonik pełen ludzi i ich wzajemnych relacji. Artysta jest tym, który próbuje uchylić okno, często tracąc przy tym paluchy czy zęby.
 • Sztuka nie jest tylko naśladowaniem naturalnej rzeczywistości, lecz stanowi metafizyczny jej suplement, postawiony obok niej dla jej przezwyciężenia.
  • Autor: Fryderyk Nietzsche, Narodziny tragedii czyli hellenizm i pesymizm, tłum. Leopold Staff, wyd. Zielona Sowa, Kraków 2003.
 • Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu – duszy.
 • Sztuka nie może być czyimś powołaniem tak samo, jak nie może być zawodem wrodzona wesołość czy skłonność do melancholii.
 • Sztuka potwierdza to, co nieludzkie w człowieku.
  • L’art atteste ce qu’il y a d’inhumain dans l’humain. (fr.)
  • Autor: Alain Badiou
 • Sztuka powinna być przejmująca i dotykająca.
 • Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość.
 • Sztuka tendencyjna, sztuka pouczająca, sztuka rozrywka (…) sztuka, mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką, a staje się biblią pauperum.
 • Sztuka zamraża wyobraźnię danego artysty. Jeśli mu się uda – na pokolenia. Dzięki sztuce możemy podziwiać cudze wyobraźnie, światy intymne i tajemnicze. Młodość jest od popełniania błędów, zbierania tematów i testowania empatii.
  • Autor: Dawid Jung, Medale Młodej Sztuki, z wywiadu dla „Głosu Wielkopolskiego”, nr 48 (21.289) 27 lutego 2014, s. 10.

T[edytuj]

 • Tam, gdzie polityka dominuje działanie artystyczne, nie ma sztuki. Sztuką nie można administrować. Z zasady obraca się wtedy przeciw administratorom.
  • Autor: Jan Rybkowski
  • Źródło: Danuta Karcz, Opisanie świata, „Kino” nr 6 (204), czerwiec 1984, s. 25.
 • To nie jest sztuka na premierę.
  • Opis: powiedzenie popularne w latach międzywojennych, przypisywane niejakiemu Pytlowi, krawcowi teatralnemu

W[edytuj]

 • W końcu na tym polega sztuka i cała działalność artystyczna: na przekształcaniu momentu, który natychmiast staje się przeszłością, w coś materialnego, co przetrwa. Sztuka to zabójca czasu.
 • W moim przekonaniu sztukę stać na coś znacznie większego – na przypominanie człowiekowi o jego godności…
 • W sztuce musi działać dobór naturalny.
  • Autor: Jerzy Passendorfer
  • Źródło: Wanda Wertenstein, Drugi reżyser terminowanie czy zawód, „Kino” nr 12 (72), 1971, s. 27.
 • W średniowieczu sztuka miała charakter niemal wyłącznie sakralny, co było wynikiem dążeń Kościoła Rzymskokatolickiego do podporządkowania sobie każdej dziedziny życia ludzkiego.
  • Autor: Ewa Sidor, Bracia Polscy i ich ad fontes
 • W zarządzaniu, podobnie jak w sztuce, nie ma demokracji. Nie każdy może zagrać Hamleta i nie każdy powinien. Co więcej, reżyser ma prawo się pomylić i obsadzić tego Hamleta fatalnie.
 • Ważniejszy od samego dzieła jest efekt, jaki ono wywołuje. Sztuka może umrzeć, obraz może ulec zniszczeniu. Istotne jest ziarno, które zostało zasiane.
 • Wszelka sztuka jest zarazem powierzchnią i symbolem.

Z[edytuj]

 • Zarówno w sztuce, jak i w życiu istnieją i muszą istnieć wartości stałe, niezmienne i niezależne od czasów. To pryncypia i nie można od nich odejść. Powinnością artysty jest pilnowanie tych wartości naturalnych, wrodzonych.

Ż[edytuj]

Zobacz też[edytuj]