Przejdź do zawartości

Leon Battista Alberti

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Leon Battista Alberti (1404–1472) – włoski malarz, poeta, filozof, kartograf, muzyk i architekt.

 • Architektem zaś nazwę tego, kto potrafi z nieomylną słusznością i według podziwu godnej metody zarówno w umyśle i duszy rozplanować, jak i w dziele utrwalić wszystkie te rzeczy, które poprzez ruch ciężarów, połączenia i zgrupowania ciał można w sposób nad wyraz godny zastosować znakomicie do potrzeb człowieka. A na to, żeby mógł to osiągnąć, musi posiadać znajomość rzeczy najlepszych i najwybitniejszych i przyswoić je sobie. Taki dopiero będzie architektem.
 • Ciało ludzkie obróci się w proch; jednak dopóki oddycha – pogarda wobec człowieka to pogarda wobec życia.
 • Czyż mąż powinien pogodzić się z rozwiązłością swej żony, czy też aby się od niej wyzwolić, powinien sam się oddać rozwiązłości?
  • Źródło: Uxoria, cyt. za: Mikołaj Kozakiewicz, O miłości prawie wszystko, LSW, Warszawa 1982, s. 16.
 • My nie opowiadamy anegdot jak Pliniusz, lecz na nowo budujemy sztukę malarstwa.
  • Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. II, popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 38.
 • Sztuka cenniejsza niż złoto.
  • Ars auro prior. (łac.)
  • Opis: parafraza napisu na ołtarzu Henryka z Blois, biskupa Winchester pochodzącego z ok. 1150 roku.
  • Źródło: De pictura (1435)