Przejdź do zawartości

Nauczyciel

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Nauczyciel

Nauczycielczłowiek, który kogoś uczy.

 • Co strawią nauczyciele, to jedzą uczniowie.
  • Autor: Karl Kraus
  • Źródło: „Przekrój”, t. 2, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 1977, s. 12.
 • Czas jest wielkim nauczycielem, tyle tylko że zabija swoich uczniów.
 • Doszedłem do przerażającego wniosku, że to ja jestem wiodącym elementem w klasie. To moje osobiste podejście ma zasadniczy wpływ na atmosferę (…) Jako nauczyciel posiadam ogromną władzę, która życie uczniów może uczynić żałosnym bądź radosnym. Mogę być narzędziem tortur albo instrumentem inspiracji. Mogę upokorzyć albo udobruchać, zranić albo uleczyć.
  • Autor: Haim Ginott
  • Źródło: Rick Wormeli, Fair isn’t always equal: assessing & grading in the differentiated classroom, Stenhouse Publishers, wyd. drugie 2018, s. 10
 • Japońscy nauczyciele uważają, że ich troska o ucznia obejmuje wszystkie aspekty jego życia.
  • Autor: Robert C. Christopher, The Japanese Mind
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000, tłum. Bożena Jóźwiak, s. 290.
 • Jedna dobra matka więcej jest warta niż stu szkolnych nauczycieli.
  • Autor: George Herbert
  • Źródło: Julian Piskorz, Psychologia duszpasterska kobiet, Towarzystwo Naukowe, 1958, s. 95.
  • Zobacz też: matka
 • Jeśli umie się szukać, to w każdym można znaleźć coś dobrego. Zadaniem nauczyciela jest właśnie odnalezienie tego pierwiastka i rozwinięcie go. (…) Jak można zmusić dziecko do czynienia dobrze, gdy się je bije? Nasz profesor Rennie mawiał, że pozytywny wpływ, jaki wywieramy na dziecko, jest o wiele ważniejszy niż wpajana mu przez nas umiejętność czytania, pisania i liczenia.
 • Kiedy Stwórca stworzył człowieka, był nauczycielem i miał torbę pełną nakazów i prawideł; ale gdy przystąpił do kobiety, odrzucił swą godność nauczyciela i stał się artystą pracującym tylko pędzlem i paletą.
 • Klasę potrzeba mieć w ręku, ale ją prowadzić bez bata. Ona sama pójdzie. I pociągnie bez: „Hajta i wiśta”. I bez: „Cicho tam!” i „Proszę o spokój!” i „Który tam znowu?” Tylko nauczyciel musi zleźć z kozła a sam się w pierwszym rzędzie przyprząc do kwestii, którą ma z uczniami z miejsca ruszyć a nie rwać z kopyta, tylko razem z chłopakami brać; wedle ich tempa a nie swego. A nie zapamiętać się przy tym i nie zapomnieć, że nie dla siebie pracuje, tylko drugich do roboty zaprawia.
  • Autor: Władysław Witwicki, Obraz pierwszej lekcji psychologii w klasie ósmej, Zygmunt Pomarański i Spółka, Zamość 1921, s. 3–4.
  • Zobacz też: klasa
 • Macie do spełnienia wielką misję. Społeczeństwa winny to sobie coraz głębiej uświadamiać (…) wydatki na szkolnictwo są zawsze owocną inwestycją. W systemie szkolnictwa (…) jedno powinno być jasne: szkoła nie może jedynie dostarczać uczniom informacji z różnych dziedzin wiedzy; musi im także pomagać w poszukiwaniu we właściwym kierunku sensu życia.
 • Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ.
  • A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops. (ang.)
  • Autor: Henry Adams, The Educationa of Henry Adams, rozdz. 20
 • Nauczyciel powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej.
  • Źródło: Podstawa programowa, MEN, 2002
 • Nauczyciele muszą iść do szkoły dobrze odżywieni, aby móc sprostać ciężkiej pracy sadzenia drzew lub zwykłych krzewów wiedzy na ziemiach w większości przypadków będących raczej jałowym ugorem niż żyznym czarnoziemem.
 • Nauczyciele są straszni. Mam fatalną opinię o nauczycielach. Jak się pracuje z młodymi, to trzeba ich zrozumieć, wszystkie ich potknięcia. Teraz te oczekiwania co do matury, że ocenia ktoś z innego województwa, żeby nie liczyła się protekcja. Przecież to absurd! To podstawowy nonsens! Jak można oceniać tak samo dziewczynę z trudnej rodziny i dziecko z inteligenckiego domu?
 • Nie ma czegoś takiego jak kłopoty z czytaniem. Są natomiast kłopoty z nauczycielami i szkołami.
  • Autor: Herbert Kohl, Reading, How To
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000, tłum. Bożena Jóźwiak, s. 396.
 • Nie ma nic gorszego, jak nauczyciele osobiście sympatyczni, zwłaszcza jeżeli przypadkiem mają osobiste zdanie.
 • Nudni nauczyciele, którzy nie potrafią przekazywać wiedzy w atrakcyjny sposób, są ogromnym zagrożeniem dla edukacji! Przypominają roboty, zaprogramowane do wykonania określonych czynności. A edukacja jest kreowaniem umysłów.
 • Szanuj, synu i kochaj nauczyciela swego. Kochaj go, bo twój ojciec kocha go i szanuje; bo życie jego poświęcone jest dobru setek dzieci, które kiedyś zapomną o nim; kochaj go, bo on rozwija i oświeca twój rozum, bo on kształci duszę twoją. Kochaj go, bo gdy zostaniesz człowiekiem, a nas już nie będzie na świecie, ani mnie, ani jego, obraz jego często ci przed oczami stanie przy moim obrazie, a wtedy spostrzeżesz ten wyraz bólu i znużenia w jego szlachetnym obliczu, na które dziś nie zważasz, i przypomnisz je sobie tak żywo, że nawet po trzydziestu latach jeszcze zabolą. A wtedy uczujesz żal i wstyd, żeś go nie kochał, żeś się źle zachowywał względem niego. (…) Kochaj go więc tak, jakbyś brata mego kochał; kochaj go zarówno czy cię pochwali, czy zgani; czy jest sprawiedliwy, czy ci się niesprawiedliwym wydaje; kochaj go, gdy jest pobłażliwy i wesół, a więcej jeszcze, gdy go smutnym widzisz. Kochaj go zawsze mój synu! I zawsze z czcią wymawiaj to słowo: nauczyciel. Ono bowiem, po słowie: Ojciec – jest najszlachetniejszą i najmilszą nazwą, jaką człowiek człowiekowi dać może.
 • Szukam nauczyciela i mistrza
  niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
  niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
  niech oddzieli światło od ciemności.
 • W Chinach nauczycieli nazywa się budowniczymi narodu; czas, byśmy naszych nauczycieli nazywali tak samo.
 • W każdej istocie tkwią zarodki dobrego, trzeba tylko umieć je odnaleźć. Obowiązkiem nauczyciela jest odszukać je i rozwinąć.
 • (…) za nauczycielem stoi ciężar prawa, władzy i tradycji, za uczniami zaś przewaga w liczbie i strategiach obrony.
  • Autor: Peter Woods, Sociology and the School. An Interactionist Viewpoint, Londyn 1983.
  • Źródło: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 10.

Zobacz też: