Przejdź do zawartości

Boże Narodzenie

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Choinka

Boże Narodzenie – jedno z głównych świąt chrześcijaństwa, pamiątka narodzin Jezusa Chrystusa.

Cytaty z utworów literackich i aforyzmy[edytuj]

 • Aniołowie, aniołowie biali,
  na coście to tak u żłobka
  czekali, pocoście tak
  skrzydełkami trzepocąc
  płatki śniegu rozsypali
  czarną nocą?
 • Bóg się rodzi, moc truchleje,
  Pan niebiosów obnażony…
 • Dziewica Przenajświętsza
  Ze Słowem Bożym w łonie
  Do ciebie przyjdzie z drogi
  Jeśli Jej dasz schronienie.
 • Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia, rozjaśniona światłem wewnętrznym…
 • Grom, błyskawica!
  Stań się, stało.
  Matka dziewica,
  Bóg ciało.
 • I pomyśl, jakie to dziwne,
  że Bóg miał lata dziecinne,
  matkę, osiołka, Betlejem.
 • Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
  Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
  (…) Niebo ziemi, niebu ziemia
  Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
  Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
  Tchnienie wiatru płatkom śniegu.
 • Ktoś miłowany tu przyjdzie
  – dobre obejmą nas ręce
  I będą nasze uśmiechy
  srebrnym błękitem dziecięce.
 • O Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia, że narażając swoją chwałę, przyszedłeś do nas jako człowiek „całkowicie bezsilny”, ale „wszechpotężny Miłością”.
 • „O północnej godzinie
  Narodził się nam Zbawiciel.”
  I podczas gdy śpiewał, dookoła wyrastały róże, które przemieniały się w główki aniołów i unosiły się w górę na tęczowych skrzydełkach.
 • Oto promień złoty,
  oto wśród nocnej ciszy rozwarte ramiona –
  oto próg mój przestąpił
  kres długiej tęsknoty…
 • Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
  Stało się – między ludzi wszedł
  Mistrz – Wiekuisty
 • Skoro święta Bożego Narodzenia opierają się na pozytywnych przesłankach, takich jak dobroć, życzliwość i wybaczenie, to należałoby je celebrować pożywieniem, w którego składzie nie ma potraw będących wynikiem poderżnięcia komuś gardła.
 • Święta dlatego w takiej u nas cenie,
  Że są nieliczne w różnych dni bezliku,
  Jak te kosztowne, najgrubsze kamienie,
  Z rzadka dzielące perły w naszyjniku.
 • Tajemnice przesypując w sobie
  Jak w zamkniętej kadzi ziarno,
  Jechali trzej królowie
  Przez ziemię rudą i skwarną.

Biblia o narodzinach Chrystusa[edytuj]

 • Albowiem Dziecię nam się narodziło,
  Syn został nam dany,
  na Jego barkach spoczęła władza.
  Nazwano Go imieniem:
  Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
  Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
 • Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
 • Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
 • Ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
 • Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.
  • Źródło: Biblia, Księga Izajasza 7, 14
 • Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności
 • Widzieliśmy gwiazdę jego na wschód słońca.

Inne cytaty[edytuj]

 • Albowiem to, co dotyczy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest zarazem Boskie i ludzkie. I tak, dwojakie jest Jego narodzenie: jedno z Boga, przed początkiem czasów; drugie z Dziewicy, gdy dopełniły się czasy. Dwojakie też i przyjście: pierwsze – ukryte, jak rosy na runo; drugie – jawne, to, które nastąpi.
 • Data narodzin Chrystusa jest nieznana. W Ewangeliach nie podano ani dnia, ani miesiąca (…). Według hipotezy H. Usenera (…), uznawanej obecnie przez większość uczonych, narodziny Chrystusa przesunięto na dzień zimowego przesilenia dnia z nocą (25 grudnia według kalendarza juliańskiego, 6 stycznia – według egipskiego), ponieważ w dniu, w którym słońce rozpoczyna swój powrót na północ, pogańscy czciciele Mitry obchodzili dies natalis Solis Invicti (narodziny Słońca Niezwyciężonego). Dnia 25 grudnia 274 roku Aurelian ogłosił boga-słońce naczelnym patronem cesarstwa i poświęcił mu świątynię na Polu Marsowym. Boże Narodzenie pojawiło się w czasie, gdy kult słońca był w Rzymie szczególnie rozpowszechniony.
  • Źródło: New Catholic Encyclopedia, 1967, t. 3, s. 656.
  • Zobacz też: Ewangelia
 • Ewangelie nie wspominają o dniu narodzenia Chrystusa i zgodnie z tym starożytny Kościół święta takiego nie obchodził.
  • Autor: James George Frazer, Złota gałąź (ang. The Golden Bough), tłum. Henryk Krzeczkowski, Warszawa 1978, s. 300.
 • Jakże piękne i wzruszające są kolędy, które tradycja wszystkich narodów oplotła wokół Bożego Narodzenia! Ileż w nich głębokich myśli, a nade wszystko jak wiele czułej radości skierowanej do tego Bożego Dzieciątka, które w Świętą Noc przyszło na świat!
 • Jest to radość dnia dzisiejszego – wiecznego dzisiaj Bożego Zbawienia, które obejmuje cały czas: przeszłość, teraźniejszość I przyszłość. U zarania nowego tysiąclecia jesteśmy wezwani by widzieć jaśniej, iż czas ma swoje znaczenie, ponieważ tutaj wieczność wkroczyła w historię i pozostaje z nami na zawsze. (…) Odwieczne Słowo, „Bóg z Boga, Światłość ze światłości” stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (por 1 J 1, 14).
 • Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…
 • Któż nie widzi kochanego, małego Dzieciątka Betlejemskiego, na spotkanie którego idziemy, przygotowując się; któż nie widzi, pytam się, Jego nieporównywalnej miłości do dusz? Przychodzi Ono, aby umrzeć dla naszego zbawienia i jest takie pokorne, słodkie i zasługujące na miłość.
  • Autor: Ojciec Pio, Dobrego dnia! Myśli na każdy dzień roku, wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 1998, ISBN 9788371681257, s. 148.
 • Nasza planeta, uświęcona Bożym Narodzeniem i fizyczną obecnością Boga, zyskała status sanktuarium na skalę wszechświata.
 • Niejasna jest wciąż przyczyna, dla której B[oże] N[arodzenie] świętuje się 25 grudnia, jednak najprawdopodobniej powodem było pragnienie wczesnych chrześcijan uzgodnienia tej daty z rzymskim pogańskim świętem oznaczającym „narodziny niezwyciężonego słońca” (…). W to święto czczono przesilenie zimowe, gdy dni znów zaczynają się wydłużać, a słońce pojawia się wyżej na niebie. Tradycyjne obyczaje związane z B.N. są wynikiem zbieżności świętowania narodzin Chrystusa z pogańskimi obrzędami związanymi z rolnictwem i słońcem podczas przesilenia zimowego. U Rzymian Saturnalia (17 grudnia) były okazją do zabaw i wymiany podarków.
  • Źródło: Britannica – edycja polska, Poznań 1998, t. 5, s. 88.
 • Pan Jezus za pośrednictwem aniołów zwołuje ubogich i prostych pasterzy, aby się im objawić. Woła także mądrych za pośrednictwem ich wiedzy. I wszyscy, poruszeni wewnętrznym wpływem Jego łaski, biegną do Niego, aby Go adorować. Wzywa również nas wszystkich przez Boskie natchnienie i oddaje się nam przez swoją łaskę. Ile razy zapraszał serdecznie również i nas? A jak szybko my Mu odpowiedzieliśmy? Mój Boże! Rumienię się i czuję się zawstydzony, mając dać odpowiedź na tak postawione pytanie.
  • Autor: Ojciec Pio, Dobrego dnia! Myśli na każdy dzień roku, op. cit., s. 149.
 • Ponieważ święto Zmartwychwstania obchodzono w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, również Boże Narodzenie umiejscowiono astronomicznie, wyznaczając je na 25 grudnia, czyli przesilenie zimowe. Po raz pierwszy słyszymy o nim w pewnym kalendarzu rzymskim w 354 roku. Ale trzeba też zauważyć, że chrześcijanie schrystianizowali po prostu rzymskie święto narodzin Słońca Niezwyciężonego, inaczej Heliosa, czy irańskiego Mitry, którego dzień narodzin przypadał na 25 grudnia i podobnie jak Chrystus urodził się w skalnej grocie. Bóg ten miał wielu wyznawców w cesarstwie rzymskim.
 • Ponieważ w Betlejem zawsze jest Boże Narodzenie, w sercach chrześcijan każdy dzień jest Bożym Narodzeniem.
 • Również i ja przeżywałem wówczas radość Bożego Narodzenia tak jak wy, a kiedy zajaśniała gwiazda betlejemska, spieszyłem się do stajenki razem z moimi rówieśnikami, ażeby przeżyć na nowo to, co wydarzyło się 2000 lat temu w Palestynie.
 • Stada (…) zimowały w owczarniach, a szczegół ten wystarcza do stwierdzenia, że tradycyjna data Bożego Narodzenia, obchodzonego w zimie, nie może być dokładna, skoro Ewangelia mówi, że pasterze byli w polu.
  • Autor: Daniel Rops, Życie codzienne w Palestynie za czasów Chrystusa, tłum. L. Kossobudzki, Poznań 1964, s. 326.
 • [Święta Bożego Narodzenia w] dzisiejszym społeczeństwie konsumpcyjnym padają niestety ofiarą swoistego komercyjnego zanieczyszczenia, które grozi zafałszowaniem autentycznego ducha, nacechowanego skupieniem, umiarkowaniem, nie zewnętrzną, lecz wewnętrzną radością.
  • Autor: Benedykt XVI po modlitwie Anioł Pański, 11 grudnia 2005
 • Taki to już smutny dzień. Po raz już 2011 Bóg pewnie znowu się nie narodzi. Ale i tak będziemy czekać. Choć może niedokładnie wszyscy i nie zawsze na to. W badaniach CBOS-u okazało się, że Boże Narodzenie tylko 29 procentom ludzi (głównie starszym, z wykształceniem podstawowym i mieszkającym na wsiach) kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Trudno się dziwić. Bóg się narodzi albo nie. Ale bez prezentów i wyżerki, co to za Święta? I czy jest w tym ostatecznie coś złego? Na powtórne przyjście Boga można czekać zawsze, a okazje, żeby spotkać się z bliskimi i obdarować czymś więcej, niż tylko zmęczonym spojrzeniem i warknięciem, nie zdarzają się wszystkim znowu aż tak często.
 • Te święta są też takim dodatkowym powodem powracania do swoich źródeł. Myślę, że wszyscy w jakiś sposób w tym czasie jesteśmy dziećmi, to jest dla mnie w nich najpiękniejsze. Jest taka czystość przez wspomnienia, ta pierwsza gwiazdka, choinka, stół… To polska tradycja, ale ona ma źródła w judaizmie, ten talerz dla ewentualnego wędrowca, osoby niespodziewanej, to coś niezwykle pięknego i czystego. Życzę wszystkim Polakom, żeby w te Święta poczuli się jak dzieci.
 • To są święta rodzinne, taka zresztą jest chyba polska tradycja ich obchodzenia. W tym roku jedziemy do córki i wraz z nią przeżyjemy Wigilię. W każdym razie zawsze obchodzimy ją w domu, najistotniejsze bowiem w tych świętach jest to, żeby się pogodzić, by to nie były święta kłótni i swarów. Gdy o nich myślę przypomina mi się obraz Jacka Malczewskiego Wigilia, na którym Polacy zesłani na Sybir siedzą przy jednym stole, lecz każdy z nich myśli o domu i swoich bliskich. Tego dnia chciałoby się być przecież z najbliższymi.
 • Widzę was, jak przygotowujecie betlejemską stajenkę w domu, w parafii, we wszystkich zakątkach świata, przybliżając klimat i środowisko, w którym narodził się Zbawiciel.
 • Zbliżają się najbardziej niepoprawne politycznie święta. Wbrew zapewnieniom o dojrzewaniu społeczeństw do ateizmu społeczeństw, setki milionów ludzi uczczą narodziny Boga.

Zobacz też[edytuj]