Koniec

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Koniec drogi

Koniec – punkt wyznaczający granicę, za którą nie ma czegoś. Antonim początku.

 • Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca!
  • Quidquid agis, prudenter agas et respice finem! (łac.)
  • Autor: anonim
  • Opis: sentencja łacińska
  • Źródło: Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, wyb. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 72.
 • Gdy mędrzec zna początek sprawy, zna także jej koniec.
 • Gdzie początek tego końca, którym kończy się początek?
 • Innego końca świata nie będzie.
 • Już się ma pod koniec starożytnemu światu – wszystko, co w nim żyło, psuje się, rozprzęga i szaleje – bogi i ludzie szaleją.
 • Koniec dowodzi czynów.
  • Inna wersja: Koniec wieńczy dzieło.
  • Finis adest operi./Finis coronat opus. (łac.)
  • Autor: Owidiusz
  • Źródło: O wojnie, wojsku i żołnierzach – dla żołnierzy… (myśli-aforyzmy-sentencje), wybór Bogdan M. Szulc, wyd. Adam Marszałek, 1995, s. 72.
 • Koniec okresu sztuki.
  • Das Ende der Kunstperiode. (niem.)
  • Autor: Heinrich Heine
  • Źródło: Robert C. Holub, Heinrich Heine’s reception of German Grecophilia, Winter, 1981, s. 59.
 • Koniec końców kocha się swą żądzę, a nie to, czego się pożąda.
 • Łatwiej powiedzieć „nie” na początku, niż na końcu.
 • Nie rozważaj tego, nie jest dobrze wiedzieć,
  Jaki mnie, a jaki tobie koniec zgotowali bogowie, Leukonoe.
  • Tu ne quaesieris, scire ne fas
   quaem mihi, quaem tibi finem di dederint, Leuconoe,
   (łac.)
  • Autor: Horacy, Ad Leuconoe
 • Nie wiążmy końca z końcem na węzeł gordyjski.
 • Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
 • Raczej koniec z trwogą niż trwoga bez końca!
  • Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende! (niem.)
  • Autor: Ferdinand von Schill
  • Źródło: Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, PIW, s. 575.
 • Taki ma koniec, co piękne na ziemi!
 • To [już] początek końca.
  • C’est le commencement de la fin. (fr.)
  • Autor: Charles-Maurice de Talleyrand
  • Źródło: Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989, s. 88.
 • Zły początek zły koniec przynosi.

Zobacz też: