Nassim Nicholas Taleb

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Nassim Nicholas Taleb (2010)

Nassim Nicholas Taleb (ur. 1960) – amerykański teoretyk rynku, inwestor, filozof i pisarz; twórca pojęć „czarne łabędzie” i „antykruchość”.

Prokrustowe łoże. Aforyzmy filozoficzne oraz praktyczne[edytuj]

 • Będą ci zazdrościć twojego sukcesu, twojego bogactwa, twojej inteligencji, twojego wyglądu, twojego statusu, ale sporadycznie twojej mądrości.
  • Źródło: Prokrustowe łoże. Aforyzmy filozoficzne oraz praktyczne, tłum. Alicja Unterschuetz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2021, s. 23
  • Zobacz też: zazdrość, sukces, mądrość
 • Najboleśniejsze chwile to nie te, które spędzamy z nieciekawymi ludźmi, lecz raczej te spędzane z nieciekawymi ludźmi, którzy usilnie starają się być interesujący.
  • Tamże, s. 25.
  • Zobacz też: ból
 • Nienawiść znacznie trudniej sfałszować niż miłość. Słyszy się o fałszywej miłości – nigdy o fałszywej nienawiści.
 • Zwracanie się do nauki o wyjaśnienie życia i ważnych spraw przypomina proszenie gramatyka o interpretowanie poezji.
 • Studiowanie pracy i intelektualnych nawyków geniusza, aby uczyć się od niego, jest jak studiowanie stroju szefa kuchni, aby naśladować jego gotowanie.
  • Tamże, s. 49.
  • Zobacz też: geniusz
 • Pisanie to sztuka powtarzania się, ale tak, by nikt nie zauważył.
  • Tamże, s. 83.
  • Zobacz też: pisanie
 • Intensywność twojego życia jest odwrotnie proporcjonalna do nagromadzenia klisz w twoim pisarstwie.
  • Tamże, s. 88.
  • Zobacz też: życie
 • Reagowanie na słowa krytyków to trwonienie emocji; lepszym rozwiązaniem jest pozostanie w druku długo po ich śmierci.
 • Literatura nabiera rumieńców, gdy zajmuje się ułomnościami, wadami, słabością i zamętem – umiera z każdą próbą prawienia morałów.
 • Sztuka to jednostronna rozmowa z niezauważalnym.
 • Widoczne skazy podkreślają piękno; świetność potęgują gafy.
 • Studiowanie neurobiologii, aby zrozumieć ludzi, jest jak studiowanie atramentu, aby zrozumieć literaturę.
 • Człowiek etyczny dostosowuje swój zawód do swoich przekonań, zamiast dostosowywać swoje przekonania do swojego zawodu.
 • Potrzeba wielu umiejętności, aby być cnotliwym, nie będąc nudziarzem.
 • Dla odpornych błąd jest informacją, dla kruchych błąd to błąd.
 • Gry zostały stworzone, aby dać niebohaterom iluzję wygranej. W prawdziwym życiu nie wiesz, kto naprawdę wygrał, a kto przegrał (chyba tylko wtedy, gdy jest już za późno), ale umiesz wskazać bohatera.
 • Jeśli twoje podejście do matematyki jest mechaniczne, a nie mistyczne, do niczego nie dojdziesz.
 • To, co czyni nas kruchymi, to fakt, że instytucje nie są zdolne do posiadania takich samych cnót (honor, prawdomówność, odwaga, lojalność, wytrwałość) jak jednostki.
 • Unikanie okazywania słabości jest oznaką słabości.
  • Tamże, s. 165.
 • Pierwszy i najtrudniejszy krok ku mądrości: zrezygnuj ze standardowego założenia, że ludzie wiedzą, czego chcą.
 • Nigdy nie ufam komuś, kto nie ma wrogów.
 • Wiesz, że jesteś wpływowy, jeśli ludzie wyraźnie dostrzegają twoją nieobecność niż obecność innych.
 • Ogólna zasada antykruchości: znacznie lepiej jest robić rzeczy, których nie możesz wyjaśnić, niż wyjaśniać rzeczy, których nie możesz zrobić.
  • Tamże, s. 179.
  • Zobacz też: rzecz
 • Jeśli coś wygląda irracjonalnie – i to przez długi czas – prawdopodobnie posługujesz się błędną definicją racjonalności.
 • Ludzie nazywają cię inteligentnym prawie zawsze dlatego, że się z tobą zgadzają. Inaczej nazywaliby cię aroganckim.
 • Z krzywd wyrządzanych nam przez innych często czerpiemy korzyść, z samookaleczenia prawie nigdy.
 • Mądrość nie polega na rozumieniu rzeczy (i ludzi), lecz na wiedzy, co mogą ci zrobić.
  • Tamże, s. 189.
  • Zobacz też: wiedza