Kościół (budynek)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Kościół

Kościół – w religii chrześcijańskiej budynek przeznaczony do celów rytualnych, sakralnych: odprawiania nabożeństw, sprawowania sakramentów, odmawiania modlitw itp.

 • Bo który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w kościołach ręką uczynionych.
 • Budynek kościelny był jedynym miejscem, dokąd nie przenikało urzędowe kłamstwo, a kościelna łacina pozwalała zachować wiarę w wartość ludzkiej mowy, poza tym poniżanej i naginanej do najgorszych zadań. (…) Tam jednak, gdzie nie da się określić, co jest obyczajem narodowym, a co religijnym, religia zmienia się w siłę społeczną, konserwatywną i konformistyczną.
  • Autor: Czesław Miłosz
  • Opis: o Kościele katolickim w epoce stalinowskiej.
  • Źródło: Adam Michnik, Rozpacz Miłosza, „Gazeta Wyborcza”, 31 grudnia 2010.
 • Dawniej domy przypominały kościoły. Obecnie kościoły robią wrażenie pospolitych domów.
  • Autor: Jan Chryzostom
  • Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 181.
 • Kościół jest obrazem świata.
  • Autor: Piotr Damiani
  • Źródło: Jean Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, wyd. 1962, tłum. Adam Q. Lavique
 • Zamknięty kościół jest jak zamknięta gospoda; to odmowa azylu.

Zobacz też: