Przejdź do zawartości

Czyn

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Czyn – coś, co zostało zrobione, postępek.

 • Bóg nigdy nie pojawia się jako osoba – zawsze jako czyn.
 • Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”.
 • Człowiek zasługuje na pochwałę lub naganę tylko za takie czyny, których podjęcie lub odrzucenie leży w jego mocy.
 • Do wielkich czynów wielkich cnót potrzeba!
 • Jeśli ludzie nie zmienią pewnych swoich myśli, ludzkość może spotkać zagłada z własnej ręki. Najszybszym sposobem na zmianę pierwotnej myśli jest odwrócenie przebiegu procesu myśl – słowo – czyn. Zrób coś, co chciałbyś, żeby było przedmiotem twojej nowej myśli. Następnie wypowiedz słowa, którymi chciałbyś wyrazić swoją nową myśl.
 • Każdy jest synem swoich czynów.
  • Autor: Miguel de Cervantes
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku.
 • … magia jest równie bliska sercu, jak i głowie, a każdy nasz czyn powinien wynikać z miłości, radości lub ze słusznego gniewu.
  • Autor: Susanna Clarke, Damy z Grace Adieu, z księgi Lady Catherine z Winchester (1209–1267), tłumaczonej z łaciny przez Jane Tobias (1775–1819)
  • Zob. też: magia
 • Milczenie to sfera dokoła każdego czynu i każdego przejawu współżycia ludzkiego. Przyjaźń nie wymaga żadnych słów; to samotność, wolna od lęku samotności.
 • Pewne ograniczenie umysłu jest, jak się zdaje, cechą prawie niezbędną dla każdego człowieka czynu, a już przynajmniej dla każdego, kto poważnie zajmuje się gromadzeniem pieniędzy.
 • … przypisując zbyt wielkie znaczenie pięknym czynom, składa się pośrednio hołd złu. Pozwala się bowiem wówczas przypuszczać, że piękne czyny mają tak wysoką cenę dlatego, że są rzadkie, gdy niegodziwość i obojętność bywają znacznie częściej motorami działań ludzkich.
 • Słowo jest cieniem czynu.
 • Tak długo, jak wyznajesz filozofię siedzenia, tak długo będziesz miał wzorzec myślowy siedzenia, a jak długo będziesz miał myśli siedzenia, tak długo twoim czynem będzie siedzenie.
 • To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu.