Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, Matka Boża Miłosierdzia, Królowa Korony Polskiej – wizerunek Matki Boskiej, prawdopodobnie z XVII wieku, znajdujący się w kaplicy ostrobramskiej w Wilnie. Przez wiernych uważany za cudowny. Jest jednym z symboli chrześcijaństwa w Polsce i na Litwie.

 • A nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego Różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej „Czarnej Pani i tej Białej”… Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna a druga – biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości.
 • I dziś krzyż, którym on był ozdobiony,
  Pamiątka najeźdźców klęski,
  Błyszczy u Ostrej Bramy zawieszony,
  Poświęcon Pannie Zwycięskiej.
 • Jak to było ładnie, gdy, jak do Lublina,
  Do samego Wilna wjechał pan Belina -
  Zeskoczył z konika, sza belką zadzwonił,
  Matce Ostrobramskiej nisko się pokłonił
  I tak Ją serdecznie pozdrowił z ułańska,
  Że błogosławiła Polsce aż do Gdańska.
  Płynie Wilia, płynie pieśń o rozmarynie;
  Nie zginęła Polska i Litwa nie zginie. (...)
  Tam, gdzie się rozsiadał najeźdźca kałmucki,
  Chodzi po komnacie naczelnik Piłsudski.
 • Kiedy kaplicę ukończono, zgotowano bardzo uroczystą procesję, aby wspomniany Wizerunek umieścić na Bramie. Sami Wojewodowie, Kasztelanowie, Wodzowie i różni Senatorowie najpierw na własnych rękach donieśli Go bramy, następnie wyciągnięty na górę na linach, został umieszczony na miejscu….
 • Maryjo Ostrobramska! Matko Miłosierdzia królująca w Ostrej Bramie, nie przestań od teraz aż do ostatniej godziny życia mego z dobrocią serca Twego spoglądać na mnie z wysokości Tronu Twego w niebie. Nawiedź mnie w godzinę śmierci w towarzystwie świętego Anioła Stróża oraz świętego Patrona mego, abym otrzymał (-a) łaskę przebłagania Boskiego Oblicza Syna Twego, którego tak często ciężkimi grzechami moimi obrażałem(-am). Święta Maryjo, Matko Boża! Matko Miłosierdzia, módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.
 • Matko Boska Ostrobramska,
  nie masz na swym ręku Dzieciątka Jezus,
  to weź mnie na swoje ręce
  i przenieś szczęśliwie przez całe życie.
 • Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie, Módl się za nami
  Matko Boska Ostrobramska Orłem i Pogonią, Módl się za nami (...)
  Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino,
  Tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino, Módl się za nami
  Matko Boska Ostrobramska z księżycowym sierpem, Módl się za nami
 • Matko Miłosierdzia - pod Twoją obronę uciekamy się.
 • O Matko! Módl się za nami w niebie,
  My się na ziemi modlim do Ciebie
  Pod Twą obronę się uciekamy,
  W ucisku naszym z płaczem wołamy:
  Nie osierocaj nam Ostrej Bramy!
  Prawda, że Ciebie w ciężkiej potrzebie
  Przy boku Syna znajdziemy w Niebie
  Dla myśli nie ma praw ni zakazu;
  Ale nam trzeba Twego obrazu!
 • Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
  I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
  Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
  Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, [...]
  Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.
 • Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy,
  I w Ostrej świecisz bramie nad Litwinów głowy;
  Owdzie nasza Królowa, owdzie nasza Księżna,
  Hetmań Polsce - my Twoja drużyna zaciężna.
  Połącz serca dwóch krajów, niech za wspólnym zlaniem,
  Rycerzami Twoimi jak niegdyś zostaniem,
  Pobłogosław koronne i litewskie miasta,
  Niech pod Twoją obroną nasza dziatwa wzrasta,
  Niech w jej głowach myśl święta ustawicznie świeci.
  Że są Twoi poddani jednej Polski dzieci.
 • Sanktuarium Ostrej Bramy od wielu stuleci jest celem licznych pielgrzymów, którzy przybywają tu każdego dnia, aby powierzyć Matce Miłosierdzia radości i troski swego życia. Świątynia ta stała się zatem uprzywilejowanym miejscem spotkania z Matką Chrystusa i matką Kościoła. Chrześcijanie z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji i innych krajów przybywają tutaj, by przed obliczem Matki Bożej dzielić się nawzajem, niczym bracia i siostry, tą samą wiarą, wspólną nadzieją i jedną miłością… Dziękuję Ci Matko Ostrobramska, że jesteś Matką Miłosierdzia.
 • Tu w westminsterskiej katedrze,(...)
  I podnieś oczy i wspomnij
  Boże to były wyroki
  I Jej Chęć tkliwa i słodka,
  Byś Ją, tułaczu samotny,
  W dalekim Londynie spotkał.
  Byś wiedział, że choć jak żuraw
  Błędny od gniazda odlatasz,
  Ona jest zawsze przy tobie
  Na wszystkich gościńcach świata.
 • Wieczorem, kiedy tylko jedna lampka płonie przed obrazem, a w mieście cicho i z dala słychać turkot oddalonych powozów, … jest jakiś urok tajemniczy, który na widok kaplicy przejmuje, nawet najmniej usposobionych na przyjęcie religijnych wrażeń. Tu można najlepiej wówczas się modlić: i zdaje się, że ten obraz wznoszący się ponad miastem, z złożonymi rękami błagający za nas Boga, poda modlitwę wyżej i uprosi jej skutek.