Przejdź do zawartości

Adam Daniel Rotfeld

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Adam Daniel Rotfeld (2005)

Adam Daniel Rotfeld (ur. 1938) – polski polityk, minister spraw zagranicznych od 5 stycznia 2005 do 31 października 2005. Mianowany w styczniu 2006 członkiem Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ do Spraw Rozbrojenia.

 • Jeśli sami nie będziemy mówić o stratach Polski w II wojnie światowej i wkładzie w zwycięstwo, to nikt się o tym nie dowie. Duch święty nie zstąpi na ziemię i nie oświeci ludzi.
 • Możemy się odwzajemnić prasie niemieckiej i powiedzieć, że polityka niemiecka staje się nieobliczalna.
 • Naród pozbawiony elit jest tłumem, motłochem, a nie społeczeństwem.
 • Nikt, kto nie przeżył tamtych czasów, nie jest w stanie docenić, jak wiele odwagi i bezinteresownej życzliwości okazywały klasztory i ludzie Kościoła, pomagając prześladowanym, głodnym, biednym, bezradnym.
  • Opis: o pomocy Kościoła katolickiego ofiarom II wojny światowej, w tym i Żydom.
  • Źródło: Śmierć spóźnia się o minutę. Trzy rozmowy Teresy Torańskiej. Bristiger, Głowiński, Rotfeld, Warszawa 2010, s. 162.
  • Zob. też: Holocaust, Kościół katolicki w Polsce
 • Nosimy w sobie pierwiastki natury diabłów i aniołów. Nie zapominajmy, że diabły to upadłe anioły. Każdy z nas może być aniołem, ale jeżeli podejmie swoim życiu złą decyzję, może okazać się diabłem.
  • Źródło: „Rzeczpospolita”, 31 maja 2005
  • Zobacz też: anioł, diabeł
 • Obecni przywódcy Rosji uznali, że obszar dawnego ZSRR, być może z pewnym wyłączeniem dawnych republik nadbałtyckich, jest kanonicznym terytorium, gdzie inne państwa nie mają prawa utrzymywać stosunków na zasadzie normalnej.
  • Źródło: Program III Polskiego Radia, 23 maja 2005
  • Zobacz też: Rosja, ZSRR
 • Po 70 latach Niemcy są innym krajem. Pogodziły się z utratą ziem wschodnich. Z trudem, ale przetrawiły swoją odpowiedzialność za własną historię. Stały się normalnym narodem europejskim. Może nadmiernie pacyfistycznym. Wydają na zbrojenia najmniej w UE – nieco ponad 1 proc. PKB. Nie stawiają sobie za cel opanowania czy zgermanizowania Polski. W Niemczech przekłada się więcej polskiej literatury na niemiecki niż we wszystkich pozostałych krajach Europy razem. Niemcy się zeuropeizowały, ale nie zgermanizowały Europy, jak to zapowiadali niektórzy. To wielka zmiana kulturowa.
 • Socjalizm przed 1918 r. [na ziemiach polskich] miał o wiele głębsze korzenie niż w Rosji. Wśród inteligencji, zwłaszcza nauczycieli, idee socjalistyczne były popularne. Jednak wśród studentów, zwłaszcza prawa, wzięcie miały raczej hasła endecji. Dmowski godził się na asymilację wszystkich mniejszości oprócz Żydów. W II Rzeczypospolitej arcypolskim poetom: Tuwimowi, Leśmianowi, Słonimskiemu, wypominano żydowskie pochodzenie. Ziarna tego zatrutego drzewa antysemityzmu i darwinizmu społecznego nie zostały nigdy wyplenione.
 • Takie instytucje jak Rada Europy można porównać do jazdy na rowerze, to znaczy, że jeżeli pan nie będzie naciskał na pedały i rower nie będzie w ruchu, to, oczywiście, jest bardzo trudno utrzymać się w pozycji bezpiecznej.
  • Źródło: Program I Polskiego Radia, 23 maja 2005
 • Wyjście z gry konstytucyjnej to tak jak ktoś przegrywa na boisku, opuszcza je i powiada, że on dalej tak bawić się nie będzie, bo jemu reguły czy to, że bramka ma 11 metrów, nie odpowiada.
  • Źródło: Program I Polskiego Radia, 20 czerwca 2005