Przysłowia łużyckie

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Łużyce w Europie

Łużyce – kraina geograficzno-historyczna w Niemczech (i częściowo w Polsce) położona między Kwisą i Łabą, zamieszkana przez Niemców i Słowian.

 • Czego teraz nie zrobisz, jest na wieki stracone.
  • Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 65.
 • Dla głupców milczenie jest najwyższym kunsztem.
 • Dobra robota nie potrzebuje pochwały.
 • Gdy się jutro drzewo złuszczy, nie zabraknie puszczy.
 • Im milszy gość, tym więcej przy uczcie radości.
 • Ksiądz żyje z tacy, a chłop z pracy.
 • Łgarz musi mieć dobrą pamięć.
  • Źródło: Nic, co ludzkie…, op. cit., s. 10.
  • Zobacz też: łgarz, pamięć
 • Nie każdy księdzem, co na farze mieszka.
 • Potrzebny jest do biesiady duch zgodny i bez zwady.
 • Pracowitość przyniesie chleb, lenistwo nędzę wylęgnie.
 • Radość jest jak cień, w którym wędrowiec może odpocząć, ale nie śmie w nim pozostać.
  • Źródło: Nic, co ludzkie…, op. cit., s. 118.
  • Zobacz też: cień, wędrowiec
 • U biedaka każdy dzień w roku jest postem.
 • Zegar może się zatrzymać, czas – nigdy.
 • Złote ręce zawsze potrzebne.