Oświecenie (religie Wschodu)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Oświecenie (skr. bodhi बोधि; pol. również Stan Buddy) – samourzeczywistnienie; szczyt duchowej doskonałości w buddyzmie i innych religiach Wschodu.

Bodhgaya, Indie - miejsce Oświecenia Buddy
 • Całkowity, doskonały Budda w pełni osiągnął pierwotną mądrość co do natury zjawisk.
 • Dopóki nie osiągniemy oświecenia, umysł funkcjonuje jako osiem różnych świadomości. Pięć z nich związanych jest z naszymi zmysłami.(...) Szósta jest jakby świadomością „policyjną” – biega za pozostałymi pięcioma sprawdzając co się dzieje.(...) Siódma świadomość to świadomość magazynująca, przechowująca wszystkie wrażenia,(...) ósma świadomość to poziom komunikacji, na którym porozumiewamy się używając symboli, terminów, słów, języka itd. Dopóki nie będziemy oświeceni umysł będzie funkcjonował w ten sposób. Kiedy natomiast osiągniemy ten najwyższy poziom, owo kontaktowanie się ze światem poprzez zmysły stanie się tylko jedną z możliwości. Wówczas zaczniemy doświadczać go na zasadzie wibracji, jakbyśmy mieli radar... Będziesz wtedy świadom tego, co się dzieje we wszystkich czasach i miejscach, ponieważ staniesz się tego częścią, a nie dlatego, że twoje oczy to dostrzegają albo uszy słyszą. To właśnie jest oświecenie.
  • Autor: Ole Nydahl
  • Opis: osiem świadomości to inaczej: świadomości 5 zmysłów, intelekt, samoświadomość i podświadomość.
  • Źródło: 108 odpowiedzi jogina, wyd Płomień, Gdańsk, 1993
 • Doskonałe Oświecenie (Samyak Sambodhi) jest osiągane przez mądrość (gyan), moralność (sila) i medytację (samadhi).
 • Doznawaniem poczucia siunjaty jest Oświecenie (Buddhatva).
 • Istnieje kilka poziomów oświeconej świadomości i sambodhi jest tym poziomem, gdzie wszystkie poziomy zanikają (równe). Jesteście przed sambodhi, bądźcie tego świadomi.
 • OŚWIECENIE JEST: –
  STAŁE ponieważ nie ma początku,
  WIECZNE: ponieważ nie zna ustania,
  W SPOKOJU: ponieważ jest wolne od powstawania i ustania,
  NIEZMIENNE: ponieważ zamieszkuje w Prawdziwej Naturze,
  (JAK) DOSKONAŁY SPOKÓJ: ponieważ jest Prawdą o Ustaniu (cierpienia)
  WSZECHOBEJMUJĄCE: ponieważ wszystko staje się zrozumiałe,
  WOLNE OD KONCEPCJI: ponieważ nie zatrzymuje się na żadnej idei czy różnicy
  NIEZAANGAŻOWANE: ponieważ wszystkie splamienia zostały porzucone,
  NIE NAPOTYKA NA ŻADNE PRZESZKODY: posiada wiedzę o wszystkim, ponieważ zasłona dualistycznego pojmowania została oczyszczona,
  WOLNE OD POSPOLITYCH DOZNAŃ: (najodpowiedniejsze do samadhi) ponieważ nie ma w nim 2 przeszkód – ospałości i niepokoju,
  NIEWIDZIALNE: ponieważ jest bezkształtne,
  NIEUCHWYTNE: ponieważ nie ma charakterystyk,
  CZYSTE: ponieważ jego natura jest czysta,
  NIESKALANE: ponieważ wszelkie splamienia zostały usunięte.
  • Autor: Asanga
  • Opis: samadhi to wchłonięcie medytacyjne.
  • Źródło: Mahāyānottaratantra Śāstra, V
 • Przyjmując Prawdę (Satya), realizujesz Ścieżkę Mistrza (Guru Margha), osiągając Oświecenie (Tattva) dla wszystkich czujących istot w całym wszechświecie.
 • Stan Buddy jest niesplamiony
  Posiada wszystkie właściwości Buddy
  Stały, nieśmiertelny i niezmienny.
  Jego osiągnięcie zależy od
  nie-konceptualnej i analitycznej mądrości (Dźńana)
  dotyczącej wszystkich zjawisk.
  • Źródło: Mahāyānottaratantra Śāstra, V
  • Autor: Asanga
 • Świat powinien dążyć do osiągnięcia doskonałego oświecenia dla pożytku wszystkich czujących istot.
 • W zen uczymy, że są trzy rodzaje oświecenia. (...) To jest moktak. Jednak, jeśli powiesz teraz, że to jest moktak, jesteś przywiązany do nazwy i formy. A jeśli powiesz, że to nie jest moktak, jesteś przywiązany do pustki. (...) Jeśli odpowiesz poprzez uderzenie w podłogę albo okrzyk „Khaaatz!”, czy też uderzysz mnie – jest to pierwsze oświecenie. Wszystko staje się jednym.(...) Następnie jest pierwotne oświecenie. Czy to jest moktak, czy nie? Tym razem odpowiadasz: „ściana jest biała, moktak jest brązowy.(...) Wszystko jest jak to. To jest pierwotne oświecenie.(...) Następnie jest ostateczne oświecenie. To jest bardzo ważne. Czym jest ostateczne oświecenie?
  Soen Sa uderzył w moktak: – Tylko to. Tylko jeden punkt. Prawda jest właśnie taka, jak to.
  • Autor: Seung Sahn
  • Źródło: Strzepując Popiół na Buddę, wyd. Stowarzyszenie Buddyjskie Zen Kwan Um, Warszawa 1990