Przejdź do zawartości

Dharma Sangha

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Maha Sambodhi Dharma Sangha (właśc.Ram Bahadur Bomjon, także: Palden Dordże, Tamang Tulku Rimpocze, Mały Budda; ur. 1990) – nepalski święty buddyjski, który – na wzór Buddy – zasłynął sześcioletnią medytacją „dla dobra wszystkich istot”.

8 Zasad Moralnych[edytuj]

 • 1. Świat powinien unikać dyskryminacji innych istot ludzkich pod względem kasty, religii, płci, koloru skóry etc.
 • 2. Świat powinien szanować religie innych i powinien bezwzględnie unikać porównywania własnej religii z religią innych jako nadrzędnej czy podrzędnej.
 • 3. Świat nie powinien stosować się do religijnych czy niereligijnych zasad doktrynalnych, które są szkodliwe czy dyskryminujące pod względem kasty, religii, płci, społeczeństwa, sławy, dochodów etc.
 • 4. Świat powinien unikać dzielenia narodów poprzez etykietowanie ich jako przyjaciół lub wrogów.
 • 5. Świat powinien unikać wykonywania negatywnych działań i akcji, które są nieludzkie i nikczemne.
 • 6. Świat powinien zaprzestać przesadzania (np. udawania, że osiągnęło się oświecenie czy inne urzeczywistnienie, które nie zostały osiągnięte) czy też poniżania (przez ignorancję czy zazdrość, umniejszania wartości osoby lub rzeczy).
 • 7. Świat powinien stosować trzy praktyczne zasady: dyscyplinę, koncentrację i mądrość, jak również poświęcać swe życie na służbę dla społeczeństwa i narodu.
 • 8. Świat powinien dążyć do osiągnięcia doskonałego oświecenia dla pożytku wszystkich czujących istot.

11 Przykazań Miłości[edytuj]

 • 1. Nigdy nie dyskryminuj według reputacji, wyglądu, rasy, wiary, wierzenia, wspólnoty, władzy, pozycji, kwalifikacji, nawet odrzuć rozróżnianie między materią i duchem.
 • 2. Poprzez uświadomienie sobie Wiecznej Czystości (Saswat) Nauki (Dharma) Ścieżki (Marga) i Mistrza (Guru) szanuj wszystkie religie i wierzenia.
 • 3. Porzuć kłamstwo, kłótnie, obwinianie, poniżanie i składanie fałszywych oskarżeń, a także szerzenie nieporozumień poprzez puste słowa.
 • 4. Wyrzeknij się dyskryminujących i dzielących filozofii i przyjmij Ścieżkę Prawdy (Satya Margha).
 • 5. Przez całe życie wyrzekaj się negatywnych działań, krocząc Ścieżką Mistrza (Guru Margha). Zawsze bądź jednym ze swym Prawdziwym Mistrzem (Guru Tattva).
 • 6. Nigdy nie próbuj udowadniać swego Oświecenia (osiągnięcia Tattvy) przez atrakcyjne słowa; będąc samemu pomieszanym, nie siej zamętu wśród innych.
 • 7. Wyrzeknij się złego zachowania: zabijania czujących istot i przemocy itp. i przyjmuj jedynie czyste (Samyak) pożywienie.
 • 8. Nie trzymaj się ograniczonych koncepcji odnośnie ludzi i krajów na podstawie tożsamości narodowej.
 • 9. Krocząc Ścieżką Prawdy Mistra, czyń dobro, przynosząc pożytek sobie i całemu światu.
 • 10. Przyjmując Prawdę (Satya), realizujesz Ścieżkę Mistrza (Guru Margha), osiągając Oświecenie (Tattva) dla wszystkich czujących istot w całym wszechświecie.
 • 11. Będąc w najwyższym, najgłębszym stanie umysłu (Czitta), dostrzegasz różnorodne nauki i wyzwalasz się ze wszystkich ograniczeń.

Kazanie w Gadhi Mai (30 października 2009)[edytuj]

 • Aby uwolnić niewinne istoty od krzywdy, pragnę zaapelować do wszystkich religii. Dla dobra wszystkich niewinnych, czujących istot, w świątyni Gadhi Mai... niewinnych zwierząt... niewinnych istot w naszych wsiach i domach... niech to się nie wydarza... niech znikną wszystkie przeszkody religijne, niech krzywda się nie dzieje. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe.
  • Opis: Gadhi Mai jest świątynią hinduistyczną, gdzie mają miejsce krwawe ofiary ze zwierząt.
 • Dla pokoju na świecie dla wszystkich czujących istot życzę Wam dobrze i przede wszystkim udzielam tych błogosławieństw: „Om namo Guru Budda Gyani”.
  • Opis: jest to błogosławieństwo w formie mantry, która dosłownie oznacza: „Pokłon Mistrzowi, który zna Buddę”.
 • Między tą ziemią a niebem żyje nieskończona liczba istot świadomych tego świata na drodze nietrwałości od narodzin do śmierci. My ludzie powinniśmy szukać pokoju, prawdy i mądrości (Mai Maitreyi). Ten świat nie jest w stanie tego uczynić z takim kodeksem moralnym i postępowaniem. Brakuje podstaw moralnego prowadzenia się. Staliśmy się antyspołeczni. Gdzie jest krzywda, tam jest gniew, egoizm i zazdrość u podstaw społecznych. I podstawom społeczeństwa brak fundamentów. Niewinna istota nie powinna być pozbawiana szczęśliwego życia i wbrew jej woli składana w ofierze, aby przez jej śmierć ludzie mogli żyć w dostatku. Czyż można być tak egoistycznym? Ludzkość utraciła moc okazywania litości, miłości i współczucia (Mai Maitreya). Więc ludzie mordują niewinne istoty? Dlaczego tak czynią? My, ludzie, aby zadośćuczynić naszemu grzesznemu egoizmowi, ranimy czujące istoty. Dla spełnienia własnych pragnień tylko dobre, stare, etyczne praktyki mogą być stosowane.
 • Na świecie istnieją tylko trzy dharmy (nauki):
  Pierwsza jest dharma dotknięta złym wpływem,
  druga jest dharma odwrócona, wypaczona,
  Trzecia to pojawienie się prawdziwej formy Dharmy.
  To znaczy pierwsza dharma jest złym wpływem. Na tym świecie, w celu zapewnienia sobie własnych samolubnych przyjemności, strach, groźby, terroryzm, przemoc i demonstracja cudów są używane do ochrony złych kodeksów zachowania. Czysty egoizm to powoduje i to nie jest właściwa droga.
  Druga objawia się w formie odwróconej, wypaczonej dharmy. Ludzie w celu uzyskania chwilowych korzyści zeszli ze ścieżki prawdy. To jest szkodliwe.
  Trzecim jest pojawienie się prawdziwej formy Dharmy, dla pożytku czujących istot na świecie. Trzyma się ona ścieżki prawości i posiada wewnętrzne znaczenie dobra zgodnie ze ścieżką, która prowadzi od cierpienia i ignorancji do mądrości poprzez dobroczynne życie – taka jest prawdziwa forma Dharmy.

Kazanie z 2 sierpnia 2007[edytuj]

 • Ja tylko wskazuję drogę; musicie ją odszukać na własną rękę. Kim będę, co uczynię, najbliższe dni pokażą. Ludzkie zbawienie, zbawienie wszystkich żywych istot i pokój na świecie są moim celem i moją ścieżką. „Namo Buddha sangaya, Namo Buddha sangaya, namo sangaya.”
  • Źródło: dharmasangha.info
  • Opis: błogosławieństwo dosłownie oznacza: „Pokłon Buddzie Sangaya”.
 • Jakiż pożytek z mego szczęścia, kiedy ci, którzy kochają mnie od początku: moja matka, ojciec, bracia i krewni są wszyscy nieszczęśliwi? Dlatego aby ocalić wszystkie żyjące istoty, muszę osiągnąć umysł Buddy i wyłonić się z mojej wewnętrznej jaskini medytacji Wadźry.
 • Kontempluję, aby uwolnić ten chaotyczny świat z oceanu emocji, naszego przywiązania, gniewu i pokus bez uciekania ze ścieżki choćby na chwilę, porzucam przywiązanie do swego życia i swego domu na zawsze. Pracuję nad wyzwoleniem wszystkich żyjących istot. Ale w tym niezdyscyplinowanym świecie dzieło mojego życia jest redukowane do poziomu zwykłej rozrywki...
 • Morderstwo, przemoc, chciwość, gniew i pokusy uczyniły ten ludzki świat rozpaczliwym miejscem. Straszliwa burza spadła na ludzki świat i prowadzi ten świat ku zniszczeniu. Jest tylko jeden sposób aby uratować ten świat, to jest poprzez Dharmę. Jeśli nie pójdzie się drogą prawości Dharmy, ten rozpaczliwy świat z pewnością zostanie zniszczony. Dlatego podążajcie ścieżką Dharmy i nieście tę nowinę wśród ludzi. Nigdy nie stawiajcie przeszkód złości i niewiary na drodze misji mej medytacji.
 • Praktyka i poświęcenie wielu Buddów skierowane są na poprawę tego świata i szczęście. Niezbędnym jest, ale też bardzo trudnym, zrozumieć tę praktykę i poświęcenie.

Kazanie z 19 października 2007[edytuj]

 • Jest tylko jedna jaźń (atman), ma jedną formę, najwyższa jaźń wszystkich ludzi jest ta sama.
 • Niech wszystkie religijne tradycje się odmienią. Wszyscy religijni ludzie muszą wpierw odnaleźć Prawdę i przez kultywowanie miłosierdzia, współczucia, braku przemocy i pokoju w swoich sercach powinni uczynić ten świat pięknym na drodze do wyzwolenia.
 • Po śmierci bardzo trudno jest powrócić do ludzkiego życia. Ludzie myślą, że nie odradzamy się po śmierci. Nie, otrzymujemy ludzkie życie dzięki pracy nad moralnością.
 • Powstrzymaj się przed zabijaniem, przemocą, chciwością, zazdrością, przywiązaniem i złym charakterem. Uroń łzy litości i współczucia; pokaż światu drogę do wyzwolenia.
 • Prawdziwa Dharma, prawdziwa ludzka Dharma, zawsze będzie poszukiwać prawdy. Poszukiwanie prawdy jest jedyną pożyteczną drogą dla ludzi.
 • Rodzaj ludzki tworzy tradycje, które wyniszczą całą ludzkość i żywe istoty. W imię religii zabijanie, przemoc, gniew, zazdrość i podziały są szerzone.
 • Wszystkie żywe istoty tego świata również chcą być wyzwolone z ziemskich trosk i cierpienia. Ale wewnętrznie nie są wyposażone przez naturę, by móc szukać duchowości i uzyskać wyzwolenie. One również modlą się do Najwyższego.

Kazanie z 10 listopada 2008[edytuj]

 • Poświęcam całe moje życie, ciało i mowę cierpiącym istotom.
 • Poznanie Dharmy będzie przewodnikiem do nie stosowania przemocy, dobroczynności, współczucia i uwolnienia czujących istot...

Kazanie z 22 listopada 2008[edytuj]

 • Całym moim życiem przewodzi stabilna medytacja. Wiedza zdobyta dzięki poświęceniu stanie się wiedzą praktyczną. Aby wyzwolić wszystkie istoty, jak również pokazać światu drogę do pokoju, będę głosił filozofię dotyczącą wiedzy Maitreyi wszystkim ludzkim istotom, mnichom, uczonym, wszystkim praktykującym.
 • Dziś świat poszukuje braku przemocy i przewodnictwa w formie dobroci i miłości (maitreya). Nigdzie ich nie widać, a dziś świat jest przerażony, sterroryzowany i niespokojny w imię materializmu. Jeśli zmienimy to pokolenie wojny, świat się odmieni na nowo, a to można uzyskać poprzez filozofię (dhyanmarga), którą ja podążam.

Kazanie z 8 października 2010[edytuj]

 • Będę nauczać mądrości i czystej Dharmy tym wielbicielom, którzy tutaj przywędrują w celu otrzymania tego, co zostało mi przekazane przez Buddów.
 • Chciałbym powiedzieć światu, aby praktykował 8 Zasad Moralnych. Praktykujcie wszystkie zasady i rozprzestrzeniajcie czystą Dharmę na całym świecie.
 • Dla pokoju na świecie i dla pożytku wszystkich czujących istot głoszę nowinę pokoju wraz z nową mądrością i nową metodą.
 • Mądrość, którą otrzymałem od Buddów, to Bodhi Shrawan Dharma, którą usłyszałem i zrozumiałem od samych Buddów i krocząc ścieżkami mądrości, będę nauczać tej mądrości zgodnie z potrzebami i umiejętnością zrozumienia praktykujących.
 • Ta Dharma jest ścieżką pełnej czystej mądrości Buddów.
 • Uczyńmy ten świat światem Dharmy, co jest bardzo odpowiednie do życia nie tylko dla ludzkich istot, zwierząt, żywych stworzeń i roślin, ale także dla Buddów.
 • Współcześni ludzie wierzą, że Dharma jest zasadą i instytucją, dzięki którym dokładnie opanowali znaczenie Dharmy. W rzeczywistości są daleko od prawdziwej Dharmy.

Kazanie z 20 maja 2011[edytuj]

 • Ci, którzy przyswajają zło, odpokutowują, będąc przytłoczonymi pesymizmem.
 • Doskonałe Oświecenie (Samyak Sambodhi) jest osiągane przez mądrość (gyan), moralność (sila) i medytację (samadhi).
 • Doznawaniem poczucia siunjaty jest Oświecenie (Buddhatva).
 • Dzięki pamięci poprzednich medytacji, zaczynając od siódmej czakry i sięgając Brahma Czakry, splamienia (kleśa) i złudzenia (Mara) zostały zniszczone, niewidzialna wiązka światła przeniknęła ciało, w tym stanie, będąc jednością z wodą, powietrzem, niebem, ziemią i słońcem, byłem w stanie uzyskać pożywienie poprzez medytację. Wówczas funkcje ciała zwolniły i byłem w stanie hibernować.(...) całe ciało było ograniczone i nie było w stanie doświadczać głodu, gorąca czy zimna. Cały świat powątpiewał w moją skoncentrowaną praktykę oczyszczającą (tapasya czarya). Ta moja dzienna rutyna była ciężka do zaakceptowania przez świat. Nawet dziś widzę wielu sceptyków...
  • Opis: chodzi o pięć elementów, inaczej: woda, wiatr, przestrzeń, ziemia i ogień.
 • Gdziekolwiek istnieje bezustanna egzystencja ludzkiego życia, tam ideałem tego życia jest Dharma.
 • Jeśli przestrzega się zasad moralnych i norm, można uwolnić się od materializmu, a także cyklu narodzin i śmierci.
 • Ktokolwiek na świecie osiąga świadomość Maitrei (miłującej dobroci), ktokolwiek jest zjednoczony z najwyższą duszą (paramatma), pije eliksir samadhi, ktokolwiek wznosi się, aż wewnętrzna dusza (antaratma) uzyska siłę i światło mądrości Maitreyi, otwiera światową bramę uczucia miłości, i zrozumienia świata (samsary) Maitrei Nath.
 • Poprzez sam materialny komfort i przyjemność w ludzkim życiu nie można osiągnąć ścieżki wyzwolenia.
 • Ta sprawa jest niezgłębiona na świecie: Zstąpienie Pana Maitreyi na ten świat zdarzyło się dotąd 4 razy. Ale odchodził on, zostawiając światu jedynie swe słowo.
 • Ta sześcioletnia medytacja została ukończona, aby szukać naszej najczystszej drogi do światowego pokoju i wyzwolenia wszystkich żyjących istot.
 • Ten, kto potrafi sięgnąć zrozumienia wewnętrznego Maitreyi, może być optymistyczny, przepełniony prawdziwością.
 • Uspokojenie cierpienia, strachu, terroru, praktyka oświecenia, boskie oko, niezwykle czysty umysł przekraczający wiedzę, wielkie współczucie i oświecony umysł są objawiane w sferze nieskończonego potencjału (siunjata).
 • W doskonałości Dharmy jest siunjata (pustość).
 • W mądrości Oświecenia jest pokój, prawo i osiągnięcie wyzwolenia dla świata. Więc niech tak będzie; niech tak się stanie. Niech wszystko będzie spokojne, pomyślne, szczęśliwe.
 • W tym wieku Kali świat znajduje się w pułapce samsarycznego koła i zamienił się w świat, który błąka się bez celu. Otwieram oczy światu, który jest pod wpływem tych okoliczności wieku uczuciami miłości i miłosierdzia Maitreyi Nath.
 • Zasadą Dharmy jest uwolnienie istot od cierpienia Samsary tych, którzy nie są w stanie tego uczynić. Pokazanie im ścieżki wyzwolenia jest zasadą Dharmy.

Kazanie z 4 czerwca 2011[edytuj]

 • Kiedy w tym nietrwałym świecie obumiera Dharma, wtedy świat staje się niespokojny, konfrontacyjny i społeczności ogarniane są przez sekciarstwo w imię religii – podłe zachowanie praktykowane jest w imię kasty czy wiary – istoty pozbawiane są wolności. To nie jest Dharma – takie podejście do religii czy pokoju. Taka powszechna forma religii to religia uczyniona do spełnienia egoistycznych zachcianek. Zatem utrzymujmy harmonię Maitreyi (miłości). Z tego powodu rozwijam się w praktyce. Razem z tym przesłaniem do ludzi na całym świecie, w nadchodzących dniach, przekażę ścieżkę (praktyki) (...).
 • Tak jak dzierżawca diamentu (Wadźradhara) niech świat przyodzieje się w miłość najwyższej duszy (paratma), bezjaźniowości (anatma).
 • Tak jak dźwięk muszli niech cały świat rozbrzmiewa Dharmą.
 • Tak jak ośmiopłatkowy lotos odzwierciedla formy niech świat uskrzydli moralność, mądrość i medytacja.
 • Tak jak wielka promienność księżyca niech cały świat uskrzydli wiara.
 • Tak jak wspaniała świetlista promienistość słońca niechaj świat spowity będzie doskonałą mądrością.

Kazanie z 18 lipca 2011[edytuj]

 • Błoto całego świata jest takie samo.
 • Istnieje kilka poziomów oświeconej świadomości i sambodhi jest tym poziomem, gdzie wszystkie poziomy zanikają (równe). Jesteście przed sambodhi, bądźcie tego świadomi.
 • Kolorowe, religijne książki i przedmioty rytualne nie zawierają w sobie nawet 0 procent Dharmy.
 • Miejcie całkowitą wiarę w Guru, tylko wtedy będzie można Wam pomóc.
 • Wzrastanie nie wystarczy; powinniście rozkwitać.

Darśan z 1 października 2011[edytuj]

 • Gdy przychodzi się do podążania prawdziwą Dharmą, nigdy nie dyskutuje się o konfliktach między różnymi religiami.
 • Jeśli przekażę Wam wszystkie nauki na raz nie będą skuteczne. To jest proces urzeczywistniania.
 • Praktyczna religia/duchowość nigdy nie prowadzi do podziału.
 • To, w co wierzycie, to Ścieżka, którą powinniście podążać.
 • W Dharmie ważną częścią jest, gdzie i jak otrzymać Dharmę, możemy otrzymać Dharmę wszędzie, ale konieczne są wielkie osobiste wysiłki. Na początku napotkacie trudności, ponieważ nie rozumiecie Dharmy, ale z czasem będziecie pewni korzyści waszej praktyki. Co więcej oczyszczający proces przyjmowania Dharmy może różnić się w zależności od możliwości waszego przykładania się.
 • Wszystkie religie mają swoje słowa, ale prowadzą jedynie do konfliktów, kiedy dyskutuje się i rozmawia o ich Mistrzach.

Kazanie z 28 stycznia 2012[edytuj]

 • Lata minęły, Prawdziwy Guru jest przed Wami. Ale dostrzegam ironię...
 • Wierzcie Guru, a będziecie podążali formą Rzeczywistej Sanghi przed Prawdziwym Guru i zostaniecie uwolnieni od światowego oceanu iluzji. W przeciwnym razie nie ma innej alternatywy; Sangha jest rozszerzana tylko na jednej z dwóch ścieżek: czy jest to ta Prawdziwa Ścieżka, czy ta Fałszywa? Jedynie najwyższe standardy spełnią Dharmę.
 • Wszyscy Sangha (członkowie wspólnoty) polegają na sobie. Tak, jak przez robienie szlachetnych uczynków, poprzez podążanie za Ścieżką Mistrza (Guru Margą), można zostać uwolnionym od więzów, w ten sam sposób, poprzez działanie przeciwne, doświadcza się dokładnie przeciwnego rezultatu.

Kazanie urodzinowe 2012[edytuj]

 • Przynosząc korzyść wszystkim zwolennikom (Sangha) Miłującą Dobrocią (Maitri), dzisiejsza Era (Yuga) nie jest tylko czasem do świętowania, jest czasem do przekazania Ścieżki Wolności i Wyzwolenia czującym istotom na świecie w podążaniu Ścieżką Prawdy i rozprzestrzenianiu Prawa Dharmy, ustanowieniu Pokoju, Zrozumienia i uczucia Miłującej Dobroci (Maitri) na świecie.

Kazanie z 21 marca 2012[edytuj]

 • Jak kwiat bez przeszkód swobodnie ofiaruje swe piękno i zapach całemu światu, tak ludzie powinni usunąć ze swego życia przywiązanie, gniew, chciwość, pożądanie, dumę, morderstwo, przemoc i inne splamienia; bo dopóki ktoś nie kultywuje prawdziwych wskazań Dharmy, nie może rozkwitnąć wonny kwiat.
 • Ktoś, kto podąży Ścieżką Mistrza z prawdziwą wiarą, poświęceniem i zaufaniem, taka osoba będzie wiodła życie odkrywania tajemnic wszechświata z wszystkowiedzącą miłością.
 • Niech wszyscy rozumieją, że te zasady nie są po to aby krępować; są one drogą do wyzwolenia ze wszystkich ograniczeń.
 • Niezbędne jest aby ludzie przyjmowali zdrowe pożywienie w celu osiągnięcia Oświecenia. Dlaczego ludzie, którzy są usytuowani ponad wszystkimi istotami, spożywają takie produkty, które przynoszą krzywdę im samym oraz innym istotom? Zaniechaj spożywania jedzenia, które rani ciebie i innych, i poprzez przyjmowanie zdrowego jedzenia, traktuj innych tak samo, jak traktowałbyś siebie.
 • Odkąd oddałem się ekstremalnej pokucie i praktykom na ścieżce prawdziwej wolności i wyzwolenia dla świata od 17 maja 2005 do 17 maja 2011, bez schodzenia z niej choćby na chwilę, poświęciłem się zupełnie Medytacji Maitreyi z całkowitą determinacją. Mistrzowska Ścieżka (Guru Marga), która powstała nazywa się Bodhi Shravan Dharma Sangha. Bodhi Shravan oznacza prawdziwy cel zrealizowany przez guru, rozpoznanie substancji całej egzystencji lub posiadanie mocy pełnej wiedzy. A słowa „Dharma Sangha” odnoszą się do wszystkich Guru tego świata i innych światów.

Inne[edytuj]

 • Chociaż teksty religijne zdają się być różne, zawierają one w sobie te same idee.
 • Istnieje doskonała Ścieżka Dharmy, ścieżka została oczyszczona i otwarta.
 • Istoty ludzkie nie są w stanie rozumować poza religiami i ideologiami.
 • Jakiekolwiek nie padnie pytanie, nie ma przymusu na nie odpowiadać teraz. Odpowiedzi na wszystkie pytania staną się spontanicznie jasne we właściwym czasie.
 • Jestem gotowy na dawanie, ale rzecz w tym, czy wy jesteście gotowi na otrzymywanie.
 • Jeśli odpowiednie przewodnictwo prawdy będzie przez wszystkich zaakceptowane, wówczas możemy zapalić światło pokoju na całym świecie.
 • Po tym jak zostałeś zapoznany z Wieczną Dharmą, Ścieżką i Guru, szanuj wszystkie religie oraz wierzenia.