Przejdź do zawartości

Siunjata

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Siunjata (pāli suññata; sanskr. śūnyatā; शून्यता; pol. pustka) – według buddyzmu najlepszy termin określający Absolut, który z definicji, nie posiada żadnych ograniczonych cech.

 • Jeśli pustka absolutna lub całkowita nie oznacza nihilistycznej próżni, lecz absolutną transcendencję, to, co nie przebywa ani w istnieniu, ani w nieistnieniu, dlaczego więc używać słowa „pusty” (siunja)? (...)
  Pustka implikuje nieobecność zaciemnień(...)
  Pustka implikuje wszechobecność(...)
  Pustka implikuje równość(...)
  Pustka implikuje bezmiar(...)
  Pustka implikuje brak formy lub kształtu(...)
  Pustka implikuje czystość(...)
  Pustka implikuje bezruch(...)
  Pustka implikuje pozytywną negację(...)
  Pustka implikuje negację negacji(...)
  Pustka implikuje niemożność osiągnięcia lub uchwycenia(...).
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Buddyjska Nauka o Wszechcałości, wyd. A, Kraków 2010
 • Ludzie nazywają to „umysłem”, „Bogiem”, „Buddą”, „naturą”, „energią”. Lecz to nie ma początku czy końca i nie jest ani formą, ani pustką. Jeżeli pragniesz tego musisz popłynąć okrętem bez steru; musisz zagrać na flecie bez otworów; musisz przebyć ocean życia i śmierci.
  • Autor: Seung Sahn
  • Źródło: Strzepując Popiół na Buddę, wyd. Stowarzyszenie Buddyjskie Zen Kwan Um, Warszawa 1990
 • Można mówić o trzech oddzielnych umysłach. Pierwszy jest umysłem przywiązanym. Zwany jest on zatraceniem umysłu. Następny jest umysłem utrzymującym jedno. Trzeci jest czystym umysłem.(...) Jeden umysł jest pustym umysłem. Czysty umysł jest wielkim umysłem, który jest nieskończonym czasem i nieskończoną przestrzenią.
  • Autor: Seung Sahn
  • Źródło: Strzepując Popiół na Buddę, wyd. Stowarzyszenie Buddyjskie Zen Kwan Um, Warszawa 1990
 • O kimś, kto postrzega naturę jednego,
  Mówi się, że postrzega naturę wszystkiego.
  Bo postrzeganie pustki jednej rzeczy
  Jest postrzeganiem pustki wszech rzeczy.
  • Autor: Arjadewa
  • Źródło: Czterysta Wersów VIII, 16
 • Nihilizm w jego najróżniejszych formach uznaje nieistnienie jakiejś rzeczy lub zasady. Ale samo to stwierdzenie jest prawdziwe i trzeba się go trzymać. Mówiąc inaczej, nie neguje on własnych twierdzeń jak czyni to pustka absolutna, czyli siunjata siunjata. Siunjata siunjata nie jest nihilizmem; jest to transcendentalizm absolutny.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Buddyjska Nauka o Wszechcałości, wyd. A, Kraków 2010
 • Ponieważ wszystkim rzeczom na równi brak substancji – nie mają jej przyczyny ani warunki, (w) całości ani pojedynczo – dlatego są one puste.
 • Pustka nie jest nieobecnością.
  Pustka nie jest unicestwieniem.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Buddyjska Nauka o Wszechcałości, wyd. A, Kraków 2010
 • To dzięki pustce wszystkie rzeczy i zdarzenia mogą zaistnieć.
  Bez pustki nic nie może zaistnieć.
  • Autor: Nagardżuna
  • Źródło: Mulamadhyamika-karika, XXIV, 14
 • W tysiącach systemów światów, sutry, które objaśniłem, różnią się słowami i sylabami, lecz mają to samo znaczenie. Nie sposób je wszystkie wyrazić, ale, jeśli ktoś kontempluje pojedyncze słowo, to przeniknie je wszystkie. Wszyscy buddowie, tak wielu, jak wielu ich jest, w pełni objaśnili dharmy, ale gdyby inteligentni mieli przestudiować tylko jedno zdanie: wszelkie zjawiska są puste, doktryna Buddy nie byłaby przez to ograniczona.
 • (...) wewnętrzną naturą pięciu skupisk jest Pustka. Forma jest Pustką, ale Pustka jest formą. Pustka nie jest inna niż formy, a formy nie są inne niż Pustka. Podobnie: uczucia, percepcja, wola i świadomość są również puste.
 • Wszystkie zjawiska, Siariputro, są również Pustką. Nie posiadają określonych charakterystyk, są niestworzone, nie zanikają, są nieskalane, chociaż nie są oddzielone od skalań; nie zmniejszają się, ale także nie powiększają się.
 • Wyróżniająca cecha pustki absolutnej tkwi w jej aspekcie samonegacji lub całkowitej transcendencji. Nawet sama pustka jest pusta i pozbawiona własnej natury. Zwane jest to pustką pustki (siunjata siunjata). W przeciwieństwie do tego doktryna upaniszad mówi o duchowej lub uniwersalnej podstawie wszystkich rzeczy, nazywanej różnie: ostatecznym, czystą egzystencją, Istotą wszystkich istot itp.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Buddyjska Nauka o Wszechcałości, wyd. A, Kraków 2010