Przejdź do zawartości

Asanga

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Asanga (IV w. n.e.) – indyjski mistrz buddyjski, autor słynnych komentarzy buddyjskich.

 • Choroba musi być zrozumiana, przyczyny usunięte,
  Zdrowie musi być uzyskane, lekarstwo zastosowane.
  Podobnie: cierpienie, jego przyczyny, ich zaprzestanie i ścieżka
  Muszą kolejno być zrozumiane, usunięte, zastosowane i zrealizowane.
  • Opis: tekst nawiązuje do Czterech Szlachetnych Prawd Buddy.
  • Źródło: Mahāyānottaratantra Śāstra, IV 55
 • OŚWIECENIE JEST: –
  STAŁE ponieważ nie ma początku,
  WIECZNE: ponieważ nie zna ustania,
  W SPOKOJU: ponieważ jest wolne od powstawania i ustania,
  NIEZMIENNE: ponieważ zamieszkuje w Prawdziwej Naturze,
  (JAK) DOSKONAŁY SPOKÓJ: ponieważ jest Prawdą o Ustaniu (cierpienia)
  WSZECHOBEJMUJĄCE: ponieważ wszystko staje się zrozumiałe,
  WOLNE OD KONCEPCJI: ponieważ nie zatrzymuje się na żadnej idei czy różnicy
  NIEZAANGAŻOWANE: ponieważ wszystkie splamienia zostały porzucone,
  NIE NAPOTYKA NA ŻADNE PRZESZKODY: posiada wiedzę o wszystkim, ponieważ zasłona dualistycznego pojmowania została oczyszczona,
  WOLNE OD POSPOLITYCH DOZNAŃ: (najodpowiedniejsze do samadhi) ponieważ nie ma w nim 2 przeszkód – ospałości i niepokoju,
  NIEWIDZIALNE: ponieważ jest bezkształtne,
  NIEUCHWYTNE: ponieważ nie ma charakterystyk,
  CZYSTE: ponieważ jego natura jest czysta,
  NIESKALANE: ponieważ wszelkie splamienia zostały usunięte.
  • Źródło: Mahāyānottaratantra Śāstra, V
 • Ponieważ bywają porzucane, ponieważ są nietrwałe,
  Z powodu braku, z powodu strachu,
  Dharma w jej dwu aspektach i sangha
  Nie są ostatecznym i trwałym schronieniem.

  Na poziomie ostatecznym
  Jedynym schronieniem jest Budda.
  On ucieleśnia Dharmę,
  I tym samym jest spełnieniem sanghi.
  • Opis: „dharma” to Nauka Buddy, a „sangha” praktykujący jego nauki.
  • Źródło: Mahāyānottaratantra Śāstra, I 20–21
 • Powinno się naśladować nauczyciela duchowego, który jest zdyscyplinowany, spokojny, pogodny,
  Obdarzony specjalnymi cechami, sumienny, bogaty w wiedzę pism,
  Wysoce zrealizowany odnośnie natury rzeczywistości, zręcznym mówcą,
  Ucieleśnieniem miłości i niezmordowany.
  • Źródło: Mahāyānasūtrālaṅkāra
 • Stan Buddy jest niesplamiony
  Posiada wszystkie właściwości Buddy
  Stały, nieśmiertelny i niezmienny.
  Jego osiągnięcie zależy od
  nie-konceptualnej i analitycznej mądrości (Dźńana)
  dotyczącej wszystkich zjawisk.
  • Źródło: Mahāyānottaratantra Śāstra, V