Muzeum

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną.

 • Kiedyś był tu oddech na szybach, zapach pieczeni, ta sama twarz w lustrze. Teraz jest muzeum. Wytępiono florę podłóg, opróżniono kufry, pokoje zalano woskiem. Całymi dniami i nocami otwierano okna. Myszy omijają ten zapowietrzony dom.
 • Koń przemówił: „Już tylko Ja.
  Zrzuciłem pustkę, co mnie dosiadała.
  Oto moja stajnia. Rosnę pomału.
  I zjadam tutaj ciszę.”
 • Muzeum winno mieć dwa względy na uwadze: wzgląd polityczny i wzgląd na oświecenie publiczne. Z racji politycznych winno ono być wzniesione z takim splendorem i wspaniałością, aby przemawiało do wszystkich oczu i ściągało z czterech stron świata ciekawych, którzy czuliby się zobowiązani do udostępnienia swych bogactw i przekazania ich ludowi przyjaznemu sztukom.
 • Są talerze, ale nie ma apetytu.
  Są obrączki, ale nie ma wzajemności
  od co najmniej trzystu lat.
 • Starzejący się ludzie są jak muzeum: nieważna jest fasada, ważna jest zawartość.