Przejdź do zawartości

Granica

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejście graniczne

Granica – linia oddzielająca obszary lub ograniczająca jakiś obszar.

 • Armata: narzędzie stosowane do poprawiania granic państwowych.
 • Byłby wielki czas powiedzieć, że bezkarnie nie można przekraczać pewnych granic. Są, mówię, stany graniczne jak menisk wypukły w kielichu, których bezkarnie nie dane jest przekraczać nikomu. Są za to kary. Rozsypująca na proch, na pył tęsknota za czymś bliżej niewiadomym – to jest jedna z tych kar. Tęsknota dzika i odurzająca zarazem. Dzika jak otwieranie brzucha, odurzająca jak ubytek krwi. Nad broczącym płynie wiatr. Bierze go i sieje.
 • Chodzi o to, że musi coś istnieć! Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą.
 • Faktyczny charakter granic znów zaczął się zmieniać – i tu również demokracja zaczyna odgrywać nieoczywistą rolę. W latach 90. rozwój demokracji wiązał się z tym, że otwieramy świat. Dziś demokratyzacja może sprzyjać jego zamknięciu. Słyszymy coraz donośniejsze głosy tych, którzy chcą dokładnie wiedzieć: gdzie jest granica, komu wolno ją przekroczyć, kto jest przepuszczany, a kto nie. To staje się bardzo ważne, także z punktu widzenia lęku przed zależnością od świata na zewnątrz. Wcześniej sądziliśmy, że jak będziemy współzależni gospodarczo, to nikt nie będzie miał interesu w tym, żeby wszczynać wojnę. Szok tego kryzysu uświadomił nam, że jeśli pojawi się jakiś problem, to bardzo trudno na niego zareagować – właśnie dlatego, że jesteśmy ze sobą wzajemnie powiązani i zależni od siebie. Niemniej sądzę, że kraje takie jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie mogą przetrwać nawrót do jakiejś formy „suwerennej demokracji”. W Europie powrót do demokracji suwerennej oznacza koniec Unii Europejskiej.
 • Granica krzywdy leży w sumieniu, w sercu ludzkim.
 • Granica pomiędzy stanem przytomności a nieprzytomności nie jest ostra.
  • Autor: Antoni Kępiński, Autoportret człowieka: myśli, aforyzmy, Wydawn. Literackie, Kraków 1993, s. 193.
 • Granice, co z tym?
  • Borders, what’s up with that? (ang.)
  • Autor: M.I.A., Borders z płyty AIM (2016)
 • Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
  • Autor: Thor Heyerdahl
  • Źródło: Paweł Smoleński, Norweg na starożytnych szlakach, „Ale Historia”, w: „Gazeta Wyborcza”, 26 sierpnia 2013.
 • Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.
  • Autor: Czesław Miłosz
  • Źródło: „Res publica nowa”, tom 11, wydania 7–12, Batory Press, 1997, s. 32.
 • Każdy grzech i przekleństwo mają jednak swoje granice.
 • Łatwo dostrzec górną granicę dobra, nikogo jednak nie powstrzyma dolna granica zła, bo jej w ogóle nie ma.
  • Autor: Gilbert Keith Chesterton
  • Źródło: Wielka encyklopedia aforyzmów, tom 1, A-N, wybór i opracowanie Joachim Glensk, Croma, Wrocław 1996, s. 89.
 • (…) opowieść o granicach, zarówno tych fizycznych i namacalnych, jak i tych nieuchwytnych, które konstruujemy w naszych głowach, żeby zbudować sobie zwodnicze poczucie porządku i kontroli nad rzeczywistością. Przeszłość – przyszłość, realne – nierealne, kobieta – mężczyzna, człowiek – zwierzę, sen – jawa, jeden kraj – drugi kraj, jeden język – drugi język. Biegunowość tych kategorii tworzy prostą siatkę, która pozwala nam czuć się bezpiecznie – mamy wrażenie, że rozumiemy świat. Jednak to, co najciekawsze, to, co najbardziej żywe i prawdziwe, dzieje się zawsze gdzieś pomiędzy, na nieskończenie wielkim pograniczu.
  • Autor: Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 • Tworzenie się granicy jest zjawiskiem powszechnym w przyrodzie ożywionej; nawet w obrębie tego samego ustroju komórki o podobnej funkcji i morfologicznej budowie oddzielają się od innych granicami tkanki łącznej. W każdej socjologii ludzkiej, zwierzęcej i roślinnej problem tworzenia się grupy i granicy między grupami jest zagadnieniem osiowym. Co się tyczy człowieka, nie trzeba chyba podkreślać, czym w jego historii są granice, ile krwi przez nie wylano i ile cierpień zadano.
 • Wiele czynników pracuje na razie nad tym, żeby różnice narodowościowe między ludźmi pogłębić i nawet zaostrzyć. Człowiek oświecony interesuje się jednak nie tylko tym, co duch ludzki stworzył w granicach jego własnego kraju; potrafi ocenić i pragnie poznawać to, co piękne, bez względu na granice przestrzenne i granice w czasie.
  • Autor: Władysław Witwicki, Wiadomości o stylach, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Lwów 1934, s.9.
 • Żadnych granic, żadnych flag.
  • Keine Grenzen, keine Fahnen (niem.)
  • Autor: Michał Wiśniewski, Joachim Horn-Bernges, Jacek Łągwa, Keine Grenzen – Żadnych granic z płyty Keine Grenzen