Przejdź do zawartości

Biblia Paulistów

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Biblia Paulistów – katolicki przekład Biblii na język polski wydany przez Towarzystwo Świętego Pawła.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Stary Testament[edytuj]

Księga Rodzaju[edytuj]

Księga Wyjścia[edytuj]

Księga Kapłańska[edytuj]

 • Człowiek dotknięty trądem będzie nosił podarte ubranie, włosy będzie miał w nieładzie, zasłoni sobie brodę i będzie wołał: „Nieczysty! Nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał sam, za obozem.
 • Jeśli jakiś mężczyzna współżył z kobietą podczas jej miesiączki, odkrył jej nagość, odsłaniając przy tym źródło jej krwi, a także ona odsłoniła źródło jej krwi, to oboje zostaną uśmierceni ze swego ludu.
 • Nie wolno wam składać na ofiarę dla PANA zwierzęcia, które ma jądra zgniecione, rozbite, oderwane lub wycięte – takich rzeczy nie wolno wam czynić w waszym kraju.

Księga Liczb[edytuj]

Księga Powtórzonego Prawa[edytuj]

Księga Jozuego[edytuj]

Księga Sędziów[edytuj]

Księga Rut[edytuj]

Pierwsza Księga Samuela[edytuj]

Druga Księga Samuela[edytuj]

Pierwsza Księga Królewska[edytuj]

Druga Księga Królewska[edytuj]

Pierwsza Księga Kronik[edytuj]

Druga Księga Kronik[edytuj]

Księga Ezdrasza[edytuj]

Księga Nehemiasza[edytuj]

Księga Tobiasza[edytuj]

Księga Judyty[edytuj]

Księga Estery[edytuj]

Pierwsza Księga Machabejska[edytuj]

Druga Księga Machabejska[edytuj]

Księga Hioba[edytuj]

 • Niech przepadnie dzień, w którym się narodziłem, i noc która oznajmiła: „Począł się chłopiec!”.

Księga Psalmów[edytuj]

Księga Przysłów[edytuj]

Księga Koheleta czyli Eklezjastesa[edytuj]

Pieśń nad Pieśniami[edytuj]

 • Jak piękne są twe stopy w sandałach!
  O córko książęcego rodu!
  Linia bioder jest jak kolia,
  jak dzieło rąk mistrza.
 • Ja jestem mego ukochanego
  i do mnie się zwraca jego pożądanie.
  • Źródło: Pieśń nad Pieśniami 7, 11
  • Zobacz też: pożądanie
 • Choć, mój ukochany,
  wyjdźmy w pola,
  nocujmy po wioskach!
  Wyjdziemy rankiem do winnic,
  zobaczymy, czy winorośl wypuściła pąki,
  czy się rozwinęły kwiaty winnego krzewu,
  czy zakwitły granatowce.
  Tam cię obdaruję moim kochaniem.
  • Źródło: Pieśń nad Pieśniami 7, 12–13

Księga Mądrości[edytuj]

Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk[edytuj]

Księga Izajasza[edytuj]

Księga Jeremiasza[edytuj]

Lamentacje[edytuj]

Księga Barucha[edytuj]

Księga Ezechiela[edytuj]

 • Gdy powiem bezbożnemu: Na pewno umrzesz, a ty mu tego nie przekażesz, aby go odwieść od bezbożnego postępowania i aby dzięki temu mógł ocalić życie, to on umrze z własnej winy, ale ty odpowiesz za jego krew.
 • Tak mówi BÓG. Biada głupim prorokom, którzy kierują się własnym urojeniem, choć nic nie widzieli.

Księga Daniela[edytuj]

 • Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które na wieki nie zostanie zniszczone i żaden inny naród nie odbierze mu władzy. Ono zetrze i skruszy wszystkie te królestwa, lecz samo będzie trwać wieki.

Księga Ozeasza[edytuj]

 • Efraim otoczył Mnie kłamstwem, a dom Izraela oszustwem. Lecz Juda służy jeszcze Bogu i mocno trzyma się świętości.

Księga Joela[edytuj]

Księga Amosa[edytuj]

 • Ten, co uczynił Plejady i Oriona,
  przemienia ciemności w świt poranka,
  a dzień w noc zamienia.
  Ten, co przywołuje wody morskie,
  rozlewa je po powierzchni ziemi.
  Nosi On imię PAN.

Księga Abdiasza[edytuj]

 • Z powodu przemocy wobec brata twego, Jakuba, okryjesz się hańbą i przepadniesz na wieki.

Księga Jonasza[edytuj]

 • PAN posłał wielką rybę, żeby połknęła Jonasza. I Jonasz był we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce.

Księga Micheasza[edytuj]

 • A ty, Betlejem Efrata,
  tak małe jesteś wśród judzkich osiedli!
  Z ciebie wyjdzie mi Ten,
  który będzie władcą w Izraelu.
  Jego początki sięgają praczasu
  i dni wieczności.

Księga Nahuma[edytuj]

 • Gdzież teraz jest jaskinia lwów
  i miejsce zabaw lwiątek?
  Tutaj miał lew swoją kryjówkę,
  a jego młodych nikt nie płoszył.
  Wielką zdobycz przynosił lew swoim młodym,
  lwicom nie skąpił ze swojego łupu,
  jaskinie napełnił zdobyczą
  i łupem swoje kryjówki.

Księga Habakuka[edytuj]

Księga Sofoniasza[edytuj]

Księga Aggeusza[edytuj]

Księga Zachariasza[edytuj]

Księga Malachiasza[edytuj]

Nowy Testament[edytuj]

Ewangelia wg Mateusza[edytuj]

Ewangelia wg Marka[edytuj]

Ewangelia wg Łukasza[edytuj]

 • Kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, (...).

Ewangelia wg Jana[edytuj]

Dzieje Apostolskie[edytuj]

List św. Pawła do Rzymian[edytuj]

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian[edytuj]

Drugi list św. Pawła do Koryntian[edytuj]

List św. Pawła do Galatów[edytuj]

List św. Pawła do Efezjan[edytuj]

List św. Pawła do Filipian[edytuj]

List św. Pawła do Kolosan[edytuj]

Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan[edytuj]

Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan[edytuj]

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza[edytuj]

Drugi list św. Pawła do Tymoteusza[edytuj]

List św. Pawła do Tytusa[edytuj]

List św. Pawła do Filemona[edytuj]

List do Hebrajczyków[edytuj]

List św. Jakuba Apostoła[edytuj]

Pierwszy list św. Piotra Apostoła[edytuj]

Drugi list św. Piotra Apostoła[edytuj]

Pierwszy list św. Jana Apostoła[edytuj]

Drugi list św. Jana Apostoła[edytuj]

Trzeci list św. Jana Apostoła[edytuj]

List św. Judy Apostoła[edytuj]

Apokalipsa św. Jana[edytuj]

Zobacz też[edytuj]