Przejdź do zawartości

Ambicja

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Ambicja – chęć wyróżnienia się, odniesienia sukcesu, poczucie godności osobistej.

 • A zatem: ponieważ ambicja jest powszechna, budzi się mimowolnie, sprawia przyjemność i korzyść przynosi, przeto uważamy ją za instynkt, mający na celu rozwój jednostki a w dalszym następstwie niekiedy i społeczeństwa.
 • Ambicja łatwiej chwyta się małych duszyczek niż dusz wielkich, jak ogień ima się snadniej strzech niż pałaców.
 • Ambicja może się czasem skupiać na jednym konkretnym celu: inteligencji, atrakcyjności, moralności, czy jakichś konkretnych osiągnięciach. Czasem natomiast ambicja nie koncentruje się na niczym określonym, rozciągając się na wszystkie obszary działalności jednostki. Musi ona być najlepsza w każdej interesującej ją dziedzinie. Może chcieć być jednocześnie wielkim wynalazcą, wybitnym lekarzem i niezrównanym muzykiem.
  • Autorka: Karen Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, tłum. Helena Grzegołowska, PWN, Warszawa 1982, s. 130–131.
 • Ambicja to ostatnie schronienie bankruta.
 • Ambicja dąży do celu, którego nigdy nie osiąga.
  • Autor: Bernard Fontenelle
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: cel
 • Ambicje, to coś takiego, co jedni starają się pokazać, zaś inni ukryć.
 • Dla niejednego człowieka łatwiej jest spełnić przysługę, niż ją przyjąć. Najczęściej wchodzi tu w grę podrażniona ambicja. Człowiek lubi być niezależny i jak najwięcej zawdzięczać sobie. Nie lubi prosić ani okazywać wdzięczności. Jest w tym po prostu brak poczucia rzeczywistości: nawet najbardziej niezależny człowiek na każdym kroku w swym bytowaniu i w swoim działaniu uzależniony jest od drugich.
 • Dopóki będziemy w sobie nosić choćby najmniejszą ambicję, jesteśmy zagrożeni popełnieniem zbrodni.
 • Marzenia powinny fruwać, a ambicje chodzić.
  • Autor: Andrzej Klawitter
  • Źródło: „Przekrój”, Wydania 44–52, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 1997, s. 48.
  • Zobacz też: marzenia
 • Mężczyzna ambitny chce błyszczeć poprzez swe dzieła lub co najmniej w związku ze swymi dziełami. Kobieta szuka blasku, który mogłaby odbijać.
 • Młoda osoba nigdy nie kocha tak bardzo, aby interes albo ambicja nie mogły spotęgować jej uczuć.
 • Niechże owładnie dusza jakaś święta ambicja, byśmy niezadowoleni tym, co przeciętne, dążyli do tego, co najwyższe, wytężając w tym celu wszystkie swe siły.
 • Ograniczony umysł wyżywa się w nieograniczonych ambicjach.
  • Autor: Jerzy Drobnik, Myśli przydrożne, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1977, s. 17.
  • Zobacz też: umysł
 • Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja.
  • Autor: Edward Young
  • Źródło: „Przekrój”, Tom 2, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 1995, s. 283.
  • Zobacz też: spokój
 • W wieku sześciu lat chciałem zostać kucharką. Kiedy miałem siedem? Napoleonem. Odtąd moja ambicja nie przestawała rosnąć, podobnie jak moja mania wielkości. Gdy miałem lat piętnaście, chciałem być Dalim i zostałem nim.
 • XXI wiek będzie wielokulturowy, będzie wiekiem rozbudzonych ambicji. Ludzkość nie przeżyje go, jeżeli nie nauczy się tej podstawowej prawdy: że drugi ma też prawo do życia i ma prawo do tego, by być uznanym.