Przejdź do zawartości

Nicolás Gómez Dávila

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Nicolás Gómez Dávila (1930)

Nicolás Gómez Dávila (1913–1994) – kolumbijski pisarz, filozof i myśliciel.

 • Aby skłonić nas do ich przyjęcia, głupie idee przytaczają jako dowód olbrzymią publiczność, która je wyznaje.
 • Aktualność jest określeniem tego, co najmniej istotne.
 • Artysta, który nie posiada wystarczającej oryginalności, aby stworzyć swój niepowtarzalny świat, przyłącza się do awangardy.
 • Bóg nie jest ani przedmiotem mojego rozumu, ani przedmiotem mojej wrażliwości, lecz przedmiotem mojego bytu. Bóg istnieje dla mnie w tym samym akcie, w którym ja istnieję
 • By uczynić z ludzi niewolników, należy im wmówić, że wszystkie problemy, to problemy społeczne.
 • Być reakcjonistą to zrozumieć, iż prawdy nie wolno wyrzec się tylko z tego powodu, że nie ma ona możliwości zatriumfować.
  • Źródło: Następne scholia do tekstu, przeł. K. Urbanek, Warszawa 2006, s. 122.
 • Bzdury rozprzestrzeniają się z prędkością światła.
 • Cywilizacje są letnim brzęczeniem owadów między dwoma zimami.
 • Człowiek jest dziś wolny jak zbłąkany wędrowiec na pustyni.
 • Domieszka kilku kropel chrześcijaństwa do lewicowych poglądów zamienia głupca w głupca doskonałego.
 • Drugi Sobór Watykański bardziej niż zgromadzeniem biskupów był tajną konferencją biznesmenów poirytowanych tym, że stracili klientów.
 • Duszy plebejskiej stale towarzyszy uczucie, że ręka, która ochrania może ją udusić.
 • Gdy tyranem jest anonimowa ustawa, człowiek nowoczesny czuje się wolny.
 • Głupie idee posiadają twardość granitu.
 • Historia świata nie jest historią postępu wolności, lecz historią jej niezliczonych poronień.
 • Idea polityczna, która nie prowadzi do katastrofy nigdy nie jest popularna.
 • Jest oczywiste, że historia Kościoła ma rozdziały ciemne i głupie, jednak mężny katolicyzm nie powinien za nie pokutować wielbiąc nowoczesny świat.
  • Źródło: Na straconym posterunku, przeł. T. Gabiś, Bielsko-Biała 2004, s. 60.
 • Jest rzeczą niemożliwą, aby doprowadzić do całkowitego zdziczenia lud, który nie posiada podstawowego wykształcenia.
 • Jeśli jednostka obrabuje inną jednostkę, to nazywa się to „rabunkiem”. Jeśli czyni to grupa – „sprawiedliwością społeczną”.
 • Jeśli spośród opinii panujących w danej epoce wykluczymy opinie inteligentne, to pozostanie „opinia publiczna”.
 • Jeśli zapominamy, że być wolnym to poszukać sobie pana, któremu powinniśmy służyć, wówczas wolność nie jest niczym innym jak tylko absolutną szansą, że rozkazywać nam będzie pan najbardziej nikczemny.
 • Katolicyzm jest moją ojczyzną.
 • Kiedy reakcjonista mówi o „nieuchronnej restauracji”, to nie należy zapominać, że reakcjonista liczy w tysiącleciach.
 • Konserwatyzm nie powinien być partią, lecz normalną postawą każdego przyzwoitego człowieka.
  • El conservatismo no debe ser partido sino actitud normal de todo hombre decente. (hiszp.)
  • Źródło: Scholia do tekstu implicite
 • Koszty postępu można obliczać w głupcach.
 • Kościół umiera. Musimy być sami z Bogiem. Modlitwa jest jedynym inteligentnym czynem.
 • Kto nie odwraca się plecami do współczesnego świata, ten okrywa się hańbą.
 • Kto się publicznie spowiada, nie chce rozgrzeszenia, ale aprobaty.
 • Kto twierdzi o sobie, że szanuje wszystkie idee, ten ogłasza gotowość zdrady swoich przekonań.
 • Lektura wyłącznie współczesnych autorów wysusza mózg.
 • Lewica jest najzdolniejszym menedżerem kloaki.
 • Lewica określa jako prawicę tych ludzi, którzy zwyczajnie znajdują na prawo od niej. Reakcjonista nie znajduje się na prawo od lewicy, ale naprzeciwko niej.
 • Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec, gdyby ból występował dopiero po roku.
 • Moje przekonania są przekonaniami starej kobiety, która w kącie kościoła mamrocze swoje pacierze.
 • Nadchodzą znowu epoki, w których przeżyje tylko to, co umie pełzać.
 • Najkrótszą i najdokładniejszą definicję prawdziwej cywilizacji napotkałem u Trevelyana: A leisured class with large and learned libraries in their country seats (klasa próżniacza z jej wielkimi i uczonymi bibliotekami w wiejskich domach).
 • Namaszczenie „z Bożej łaski” ograniczało władzę monarchy; „przedstawiciel ludu” jest reprezentantem absolutnego absolutyzmu.
 • Nasza cywilizacja jest barokowym pałacem, do którego wtargnęła kudłata zgraja.
 • Nie ma owacji bez klakierów.
 • Nie należę do świata, który przemija. Przedłużam i przekazuję prawdę, która nie umiera.
 • Nikogo nie interesuje nigdy to, co mówi reakcjonista. Ani wtedy, kiedy to mówi, bo wówczas wydaje się to absurdalne – ani po kilku latach, bo wówczas wydaje się to oczywiste.
 • Ponieważ odbierający idee intelektualny aparat naszych współczesnych nastawiony jest wyłącznie na tę częstotliwość, która autoryzowana została przez nowoczesne dogmaty, to przebiegłe demokracje zrozumiały, jak dalece zbędna jest cenzura.
 • Postępowca nikt nie potrafi uzdrowić. Nawet powtarzająca się panika, w jaką wprawia go postęp.
 • Prawda nie ma udziału w klęskach jej obrońców.
 • Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły.
 • Przyglądając się dzisiejszemu Kościołowi (kler-liturgia-teologia) tradycyjny katolik najpierw się oburza, potem trwoży, a w końcu wybucha śmiechem.
 • Publiczność aprobuje jakąś ideę dopiero wówczas, gdy ludzie inteligentni zaczynają się od niej odwracać. Do motłochu dociera jedynie światło wygasłych gwiazd.
 • Reakcjonistą jest każdy, kto nie jest gotów płacić każdej ceny za swoje zwycięstwo.
 • Relatywista rzadko relatywizuje sam siebie.
 • Rozdział Kościoła od państwa może wyjść na dobre Kościołowi, jest jednak zgubny dla państwa, gdyż wydaje je na łup czystego makiawelizmu.
 • Również problemy dzielą się na klasy społeczne. Są problemy arystokratyczne, problemy plebejskie i niezliczone problemy klasy średniej.
 • Są całe epoki, w których uznanie przynosi wstyd.
 • Sprawowanie władzy jest tylko wówczas niewinne, gdy jest ona bezwarunkowa. Czyste są tylko te ręce, które dziedziczą.
 • Tolerować nie znaczy zapomnieć, że to, co tolerujemy, na nic więcej nie zasługuje.
 • „Totalitaryzm” jest empiryczną realnością „woli powszechnej”.
 • Trzy fałszywe kroki Kościoła to: arystotelizm, jezuityzm, komisja biblijna.
 • Tylko niewiele dyskusji jest czymś więcej niż debatami między trywialnością i głupotą.
 • Tylko zwykłe dotrzymuje obietnic niezwykłego.
 • Tytaniczne rewolty przeciw Bogu kończą się cotygodniowymi wizytami w burdelu za rogiem.
 • Ujednolicenie dogmatów, złagodzenie nauki moralnej, uproszczenie rytuału nie przyciąga niewierzących, lecz zbliża do nich.
 • Umysły, które przyjmują wszystkie myśli są nie tyle gościnne, co sprostytuowane.
 • Uzasadniona duma idzie w parze z głęboką pokorą.
 • Walkę przeciwko światu musisz prowadzić w samotności. Gdzie dwóch, tam zdrada!
 • Wiadomości są ersatzem prawd.
 • Współczesne narody nie są ludami, lecz zwycięskimi oddziałami plebsu.
 • Współczesny Kościół traktuje wiernych jak wyborców. Entuzjazm wielkich mas przedkłada nad indywidualne nawrócenia.
 • Współczesny świat znajduje się w stanie tak daleko posuniętego rozkładu, iż nie powinniśmy się obawiać, że się nie zawali.
 • Wolność jest marzeniem niewolników. Człowiek wolny wie, że potrzebuje kryjówki, ochrony i pomocy.
 • Wszystkie typowe wyrażenia nowoczesnej epoki są zakamuflowanymi bluźnierstwami.
 • Wyzwolić człowieka to od kilku stuleci ułatwić mu plebejski sposób bycia.
 • Względność gustów to wymówka, wymyślona przez epoki o zepsutym smaku.

Ojczyzna[edytuj]

 • Jeśli w pojęciu ojczyzny nie ma miejsca na świątynie i groby, jeśli staje się ona sumą interesów, wówczas patriotyzm jest hańbą.
 • Ojczyzna jest – pozostawiając na boku nacjonalistyczną gadaninę – tylko tą przestrzenią, którą człowiek ogarnia wzrokiem, kiedy wejdzie na wzgórze.
 • Przestało być dla mnie ważne, gdzie mieszkam od chwili, gdy ujrzałem, jak umierają wielkie domy i jak rozlegle, samotne pola mojego dzieciństwa pokryły się ludzkimi i przemysłowymi odpadkami.

Demokracja[edytuj]

 • Aby rozpętać szatańską pychę demokraty wystarczy przez nieuwagę nadepnąć mu na odcisk.
 • Błądzić jest rzeczą ludzką, kłamać demokratyczną.
 • Dawna historia jest zwierciadłem występków demokracji, historia nowoczesna – jej zbrodni.
 • Demokracja jest antropoteistyczną religią. Jej zasadą jest opcja o charakterze religijnym; akt, w którym człowiek uznaje człowieka za Boga. Jej doktryną jest teologia boskiego człowieka, jej polityką urzeczywistnienie tej zasady w działaniu, w instytucjach, w dziełach (…). Boskość, jaką demokracja nadaje człowiekowi nie jest ani figurą retoryczną, ani poetyckim obrazem, ani wreszcie niewinną hiperbolą, lecz ścisłą definicją teologiczną.
 • Demokracja nie powierza władzy temu, kto nie składa jej hołdu ofiarowując jej swoje sumienie i smak.
 • Demokrację można by uznać za niewinny żart, gdyby nie była maską bluźnierstwa.
 • Demokrata drętwieje z przerażenia, gdy dowiaduje się o niezwykłej koalicji, która mu zagraża; gdy odkrywa, że klasyczność Sofoklesa sprzymierzyła się z romantyzmem Kierkegaarda, aby go potępić; gdy widzi, iż przy tym przedsięwzięciu biskupia pompa Bousseta paktuje z dionizyjskim ateizmem Nietzschego.
 • Demokrata pragnie w skrytości ducha służyć tylko temu, kto nie zasługuje na to, aby rozkazywać. Jakież inne kryterium selekcji wyjaśnić może pomyłki powszechnego prawa wyborczego?
 • Demokratyczne instytucje otwierają obywatelowi drogę wyłącznie do paplania politycznych frazesów.
 • Demokratyczne wybory rozstrzygają o tym, kto będzie uciskany w majestacie prawa.
 • Demokratyczny smok zdechnie wówczas, gdy zamiast odrąbywać mu po kolei jego niezliczone macki przewiercimy mu jego móżdżek.
 • Do słabości demokracji musimy zaliczyć to, że jest rzeczą niemożliwą, aby ważne stanowisko osiągnął w niej ktoś, kto o nie wcale nie zabiegał.
 • Im większy jakiś demokratyczny kraj, tym gorsi muszą być rządzący: wybierani są przez większą ilość ludzi.
 • Intelektualna wulgarność przyciąga wyborców jak muchy.
 • Liberalna demokracja to reżim, w którym demokracja poniża wolność zanim ją zdławi.
 • Miejski asfalt rodzi jedynie demokratów, biurokratów i dziwki.
  • El asfalto urbano sólo produce demócratas, burócratas y putas. (hiszp.)
  • Źródło: Nowe scholia do tekstu implicite. Tom II
 • Od skłonności do demokracji, z którą rodzi się każdy człowiek, wybawić go może jedynie chrzest inteligencji.
 • Piana z pysków jest smarem demokratycznych społeczeństw.
 • Po cichu i ukradkiem potomność przenosi nazwiska demokratycznych przywódców z politycznych rozpraw do podręczników psychiatrii.
 • Politycy są w demokracji kondensatorami głupoty.
 • Polityk demokratyczny zawsze się sprzedaje. Bogatym za gotówkę. Biednym na raty.
 • Powszechne prawo wyborcze jest dziś mniej absurdalne niż było wczoraj: nie dlatego, żeby większości były lepiej wykształcone, ale dlatego, że gorzej wykształcone są mniejszości.
 • Rewolucje przerażają, ale kampanie wyborcze wzbudzają obrzydzenie.
 • Słowo „demokracja” określa nie tyle fakt polityczny co metafizyczną perwersję.
 • To, czego żaden pochlebca nie waży się powiedzieć swemu despocie, to demokrata mówi ludowi.
 • Totalna rebelia wzbiera w nas przeciwko ostatecznemu buntowi. Całkowite odrzucenie demokratycznej doktryny jest ostatnim i skromnym refugium dla ludzkiej wolności. W naszych czasach rebelia jest albo reakcyjna, albo jest obłudną i tanią farsą.
 • W demokracji „człowiek zasad” kosztuje tylko nieco więcej.
 • Według demokraty mieć rację to ryczeć w najsilniejszym chórze.
 • W rękach demokraty wolność nie jest niczym innym, jak tylko łomem służącym do wyłamania ostatniego już zamka.
 • Życie jest warsztatem hierarchii. Tylko śmierć jest demokratą.

O Nicolásie Gómezie Dávili[edytuj]

 • Gdybym nie był komunistą, myślałbym jak Gómez Dávila.
  • Autor: Gabriel García Márquez
  • Źródło: Krzysztof Urbanek, Ex occidente lux II, [w:] Nicolás Gómez Dávila, Następne scholia do tekstu implicite, wyd. Furta Sacra, Warszawa 2008, s. 14.