Zniewolony umysł

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Zniewolony umysł – esej Czesława Miłosza wydany w Paryżu w 1953.

 • Doktrynie odmawiam prawa do usprawiedliwienia zbrodni popełnianych w jej imieniu. Współczesnemu człowiekowi, który zapomina o tym, jak nędzny jest w porównaniu z tym, czym może być człowiek – odmawiam prawa do mierzenia przeszłości i przyszłości własną miarą.
  • Źródło: Zniewolony umysł (1953), Przedmowa, s. 18.
 • Nowoczesna sztuka zawiera wiele przykładów ślepej namiętności, która w kształtach, barwach i dźwiękach nie znajduje nasycenia. Kontemplacja zmysłowego piękna jest możliwa tylko, kiedy artysta czuje miłość do tego, co go otacza na ziemi. Jeżeli jednak czuje tylko obrzydzenie, niezdolny jest zatrzymać się w miejscu i oglądać. Wstydzi się odruchów miłości, skazany jest na ciągły ruch, na szkicowe tylko ujęcie drobin zaobserwowanej materii. Przypomina lunatyka, który utrzymuje równowagę, dopóki idzie.
 • Przeciętnie wykształcony Polak, Czech czy Węgier wie dość dużo o Francji, Belgii czy Holandii. Przeciętnie wykształcony Francuz, Belg czy Holender nie wie nic o Polsce, Czechosłowacji czy Węgrzech.
  • Źródło: Zniewolony umysł (1953), Zachód, s. 59.
 • (...) z każdego punktu widzenia kraje te są bodaj ważniejszą częścią nie tylko Europy, ale całej kuli ziemskiej. Jeżeli się zakłada, że Nowa Wiara rozpowszechni się wszędzie, są one pierwszym i dlatego najciekawszym terenem eksperymentu poza Rosją. Jeżeli się zakłada, że Centrum przegra i nie zdoła narzucić światu swojej hegemonii, formy gospodarki i kultury, jakie w tych krajach powstaną, będą pasjonującym przykładem wykluwania się nowego, ponieważ nie istnieje w historii powrót do status quo.
  • Opis: o europejskich państwach socjalistycznych.
  • Źródło: Zniewolony umysł (1953), Zachód, s. 60.

O Zniewolonym umyśle[edytuj]

 • Podziwiałem […] wspaniały język, hiperwspaniałą prozę polską, formułowałem w sobie sąd, który chciałem wypowiedzieć w przyszłej recenzji: „A jednak ze wszystkich ludzi piszących na emigracji Miłosz jest najlepszym polskim stylistą”. […] książka Miłosza jest czymś zupełnie innym. Stanowi od-pom-pa-tycz-nie-nie literatury emigracyjnej. Nie protestuje, nie krzyczy, nie wyciąga rąk, nie zaciska pięści. Nie jest żadną Marsylianką wolności. […] Cztery rozdziały od Alfy do Delty – to żywi ludzie, to obserwacje psychologiczne wnikliwe i świetne. Reszta rozdziałów – to teorie historyczno-ekonomiczne-filozoficzne wyraźnie przerastające zasób wiedzy autora. To aforyzmy doskonale wypowiedziane, którym brak podstaw wiedzy i nauki; pretensje tej książki wyrastają o wiele ponad jej wartość realną.