Postęp

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Skocz do: nawigacja, szukaj

Postęp – rozwój, przemieszczanie się do przodu krok za krokiem.

 • Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata; człowiek nierozsądny z uporem próbuje dostosować świat do siebie. Dlatego wszelki postęp zależy od ludzi nierozsądnych.
 • Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.
 • Jednostka rozwijająca się pozytywnie, a szczególnie jednostka rozwijająca się w sposób przyspieszony i twórczy, musi kierować własnym rozwojem, musi się rozwijać samu z siebie, musi kontrolować dynamizmy autopsychoterapeutyczne i kierować nimi w warunkach konfliktowych, w stanach silnie wzmożonej pobudliwości psychicznej, w stanach kryzysowych.
  • Autor: Maria Szulc
  • Źródło: Małgorzata Kronenberger, Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, Mediatour, Szczecin 2003, ISBN 8391200620.
 • Jeżeli jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, sądzimy, że nam się to sprawiedliwie należy. Postęp nie ma większego wroga niż przyzwyczajenie.
 • Nieszczęsny rodzaj ludzki tak został stworzony, że ci, którzy poruszają się po gościńcu, zawsze będą obrzucać kamieniami tych, którzy wytyczają nowe szlaki.
 • Nie można wbić komuś noża w plecy na dziewięć cali, potem wyciągnąć go o sześć cali i nazwać to postępem.
 • Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny.
 • Niemożność wyrwania się ze stereotypowego sposobu myślenia jest świadectwem działania przemocy hamującej rozwój, przemocy tkwiącej w nas samych. jest to ten ukryty wróg, który powinien być zidentyfikowany, jeśli chcemy sensownie dyskutować o zakresach swobody i przymusu w wychowaniu, jeśli chcemy eliminować przemoc skierowaną na dzieci.
  • Autor: Jadwiga Bińczycka, Liberalizm i represjonizm w wychowaniu
  • Źródło: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 46.
  • Zobacz też: stereotyp
 • Postęp społeczny wzrasta w miarę wyzwalania się kobiet.
  • Autor: Charles Fourier
  • Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 20.
 • Postęp to znaczy lepsze, a nie tylko nowe.
 • Postęp zawsze pozostaje prostym rozwinięciem porządku.
 • Progres nie jest możliwy bez odchylenia od normy.
  • Autor: Frank Zappa
  • Źródło: Jacek Świąder, Zappa. Mistrz muzyki sarkastycznej, „Gazeta Wyborcza”, 20 września 2013.
 • Rozwój na miarę potencjalnych możliwości człowieka jest zasadniczą wartością. Człowiek nie rozwijający się jest martwy. Kto niszczy tę wartość, ten stosuje przemoc.
  • Autor: Jadwiga Bińczycka, Liberalizm i represjonizm w wychowaniu
  • Źródło: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 44.
  • Zobacz też: przemoc, wartości
 • Wszystkie armie świata zebrane razem nie są w stanie powstrzymać postępu, którego czas właśnie nastał.
  • Autor: Victor Hugo
  • Źródło: Matthias Rath, Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca... tylko my ludzie. Wyd. Dr. Rath Education Services B.V., Almelo 2005, s. 2, ISBN 9076332509.