Perykles

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Perykles

Perykles (gr. Περικλῆς; ok. 500–429 p.n.e.) – ateński mąż stanu, polityk, strateg i retor.

 • Kochamy bowiem piękno, ale z prostotą, kochamy wiedzę, ale bez zniewieściałości, bogactwem się nie chwalimy, lecz używamy go w potrzebie. (…) U nas ci sami ludzie, którzy zajmują się sprawami państwa, zajmują się także sprawami osobistymi. (…) Jesteśmy jedynym narodem, który jednostkę nie interesującą się sprawami państwa uważa nie za bierną, ale za nieużyteczną. (…) U innych nieznajomość sytuacji prowadzi do zuchwalstwa, a rozsądek do bojaźliwego zwlekania. Za najdzielniejszych duchem słusznie można by uznać tych, którzy znając na równi grozę, jak i słodycz życia nie ustępują przed niebezpieczeństwem.
  • Opis: o ateńskim społeczeństwie demokratycznym.
  • Źródło: Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa 2003
 • Dla tych bowiem, którym się dobrze powodzi i którzy mają możność wyboru, wojna jest najwyższym szaleństwem (…)
  • Źródło: Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa 2003
 • Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie mniejszości.
  • Opis: o demokracji ateńskiej.
 • Od tego, kto jest bogaty, lepszy ten, kto może zostać bogatym.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Przyjaciel do progu ołtarza.
  • Amicus usque ad aras. (łac.)
  • Znaczenie: przyjaciel gotów do ofiar na rzecz przyjaźni.
  • Opis: odpowiedź Peryklesa przyjacielowi, który prosił go, aby złożył w jego sprawie fałszywe zeznania.
  • Zobacz też: przyjaźń

O Peryklesie[edytuj]

 • Perykles był największym mężem stanu w historii starożytnej Grecji. Rządził on Atenami przez ponad trzydzieści lat, i to w najświetniejszym okresie tego miasta, w latach 461–429 p.n.e. Właściwie to Atenami rządził nie Perykles, tylko lud, w Atenach panował system demokratyczny. Tak przynajmniej twierdził sam Perykles. On tylko mówił swoim współobywatelom, co mają robić. Peryklesa nazywano często Olimpijskim, ze względu na jego mądrość i elokwencję. Inne jego przydomki to Bulwogłowy albo Szyszkogłowy, ponieważ jego głowa przypominała pewną morską roślinę o kształcie szyszki, powszechnie występującą w tych rejonach. Na temat niezwykłego kształtu głowy Peryklesa żarty stroili sobie nawet greccy komediopisarze. Nic dziwnego – był to jedyny mąż stanu w okolicy, który zawsze nosił na głowie czapkę.
  • Autor: Will Cuppy, Życie i upadek prawie wszystkich, tłum. i wstęp Wojciech Tyszka, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2005, ISBN 8371634099, s. 39.
Wikisource