Nick Hanauer

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Nick Hanauer (2016)

Nick Hanauer (ur. 1959) – amerykański przedsiębiorca i miliarder.

 • Cofaliśmy się przez ostatnie 30 lat. Bogaci biznesmeni tacy jak ja, nie stwarzają miejsc pracy. One są raczej konsekwencją systemu ekonomicznego w którym pętla sprzężenia zwrotnego była pobudzana przez konsumentów z klasy średniej – a kiedy oni mają się świetnie, biznesy rosną, zwiększają zatrudnienie i przynoszą zysk właścicielom. Dlatego opodatkowanie bogatych, by finansować inwestycje, przynosi korzyści wszystkim. To wielki interes zarówno dla klasy średniej, jak i dla bogatych.
  • We’ve had it backward for the last 30 years. Rich businesspeople like me don’t create jobs. Rather they are a consequence of an ecosystemic feedback loop animated by middle-class consumers, and when they thrive, businesses grow and hire, and owners profit. That’s why taxing the rich to pay for investments that benefit all is a great deal for both the middle class and the rich. (ang.)
  • Źródło: Jim Tankersley, Too Hot for TED: Income Inequality, nationaljournal.com, 16 maja 2012
  • Zobacz też: podatki, praca, przedsiębiorczość
 • Jeśli byłoby prawdą to, że niższe stawki podatkowe i więcej bogactwa dla milionerów prowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy, to dzisiaj byśmy tonęli w zalewie pracy. A jednak bezrobocie i niepełne zatrudnienie jest na rekordowych poziomach.
 • Każdy, kto kiedykolwiek prowadził biznes wie, że zatrudnianie nowych ludzi jest dla kapitalistów ostatecznością. Czymś co robimy dopiero wtedy, gdy żądają tego podniesione wymagania klienta. W tym sensie, nazywanie nas „pracodawcami” nie jest uzasadnioną nieścisłością – jest fałszywe.
 • Zarobki ludzi takich jak ja są setki czy tysiące razy większe od zarobków przeciętnych Amerykanów, ale przecież nie kupujemy z tego powodu sto czy tysiąc razy więcej samochodów. (…)
  Gdyby przeciętni Amerykanie nadal mieli taki sam udział w bogactwie kraju jak w 1980 roku, ich zarobki wzrosłyby o 25 proc., (…) Gdzie byłaby dzisiaj gospodarka, jeśli ówczesna koniunktura to nie był przypadek?
  • The annual earnings of people like me are hundreds, if not thousands, of times greater than those of the median American, but we don’t buy hundreds or thousands of times more stuff. (…) If the typical American family still got today the same share of income they earned in 1980, they would earn about 25%, (…) Where would the economy be if that were the case? (ang.)
  • Źródło: Jim Tankersley, The Inequality Speech That TED Won’t Show You, nationaljournal.com, 16 maja 2012