Mara

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Mara – personifikacja zła w buddyzmie i innych religiach dharmicznych.

 • (Mara:) Czyż nie spoczywasz tu odrętwiały
  lub jak pijany poeta?
  Bez większego celu?
  Samotny w odludnym miejscu?
  Z tą marzycielską, senną miną?

  (Budda:) Spoczywam tutaj,
  Ale nie jak odrętwiały,
  pijany poeta.
  Swój cel osiągnąłem,
  wyzwoliłem się od cierpienia.
  Samotnie, w odludnym miejscu,
  spoczywam ze współczucia
  do wszystkich istot.(...)
  Nie cierpię na bezsenność
  ani też nie obawiam się snu.
  Dni ani noce
  nie ograniczają mnie.
  Nie widzę zupełnie żadnego zagrożenia
  w żadnym ze światów.
  Oto dlaczego zasypiam ze współczuciem dla wszystkich istot.
 • Załóżmy, mnisi, że na zalesionym, nizinnym terenie jest wielkie bagno wokół którego żyje duże stado jeleni. Wtem zjawia się człowiek pragnący ich zguby, krzywdy i niewoli więc zamyka bezpieczną i dobrą ścieżkę po której biegały beztrosko a otwiera zdradliwą ścieżkę, zakłada pułapki i atrapy tak aby duże stado jeleni mogło wpaść w tarapaty, katastrofę i zgubę. Ale inny człowiek pragnący ich dobra, pomyślności i ochrony otwiera bezpieczną i dobrą ścieżkę, która prowadzi do szczęścia i likwiduje zdradliwą ścieżkę, usuwa pułapki i niszczy atrapy tak aby duże stado jeleni mogło wzrastać, powiększać się i osiągnąć spełnienie.
  Mnisi, użyłem tego porównania aby przekazać sens. Oto jest jego znaczenie: „Wielkie nizinne bagno” to zmysłowe przyjemności. „Duże stado jeleni” to określenie na żywe istoty. „Człowiek pragnący ich zguby, krzywdy i niewoli” to termin na Marę, Złego. „Zdradliwa ścieżka” oznacza fałszywą ośmioraką ścieżkę, mianowicie: niewłaściwe poglądy, niewłaściwe zamiary, niewłaściwą mowę, niewłaściwe działanie, niewłaściwy sposób życia, niewłaściwy wysiłek, niewłaściwą uważność i niewłaściwą koncentrację. „Pułapka” jest terminem dla rozkoszy i żądzy. „Atrapa” jest określeniem ignorancji. „Człowiek pragnący ich dobra, pomyślności i ochrony” jest określeniem dla Tathagaty, urzeczywistnionego i w pełni oświeconego. „Bezpieczna i dobra ścieżka po której można biegać beztrosko” jest synonimem Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki, to jest: właściwych poglądów, zamiarów, mowy, działania, sposobu życia, wysiłku, uważności i koncentracji.
  Tak więc, mnisi, bezpieczna i dobra ścieżka, którą można przemierzać beztrosko, została przeze mnie na nowo otwarta, zdradliwa ścieżka została odcięta, pułapka usunięta, atrapa zniszczona.
  Co powinno być zrobione dla uczniów, ze współczucia, przez nauczyciela, który pragnie ich dobra, to ja dla was uczyniłem, mnisi.(...) Medytujcie, mnisi, nie zwlekajcie, bo inaczej będziecie później żałować.