Przejdź do zawartości

Karma

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Karma (sanskr. कर्म, pali kamma) – prawo przyczyny i skutku, zwłaszcza w aspekcie moralnym, w buddyzmie i innych religiach dharmicznych.

 • Błędy w rozumieniu nauki o karmie powstają głównie wówczas, gdy pojmuje się ją jako naukę o losie i zakłada, iż przemiana karmy lub przeciwstawienie się jej nie są możliwe. Jest to pogląd bardzo fałszywy.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Buddyjska nauka o karmie oczywiście odrzuca koncepcję woli bożej.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • (...) droga prowadząca do krótkiego życia sprawia, że ​​ludzie żyją krótko, droga prowadząca do długiego życia sprawia, że ​​ludzie są długowieczni, droga prowadząca do chorowitości sprawia, że ​​ludzie są chorowici, droga do zdrowia sprawia, że ​​ludzie są zdrowi; droga do brzydoty sprawia, że ​​ludzie są brzydcy, droga do piękna czyni ludzi pięknymi, droga prowadząca do braku wpływu sprawia, że ​​ludzie są mało wpływowi, droga prowadząca do wpływu czyni ludzi wpływowymi, droga prowadząca do ubóstwa sprawia, że ​​ludzie są biedni, droga do bogactwa sprawia, że ​​ludzie są zamożni, droga prowadząca do niskich narodzin czyni ludzi nisko urodzonymi, droga prowadząca do wysokiego rodu czyni wysoko-urodzonych ludzi; droga do głupoty sprawia, że ​​ludzie są głupi, droga prowadząca do bystrości czyni ludzi bystrymi.
 • Intelekt człowieka nie jest w stanie objąć ostatecznej głębi istoty karmy, przeto sposób działanie karmy pozostaje dla nas – w gruncie rzeczy – tajemnicą.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Istnienia wolnej woli nie można dowieść przez powoływanie się na jakiekolwiek podstawy; można je doświadczyć jedynie bezpośrednio.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • (...) Jaka jest przyczyna, jaki jest powód podłości i znakomitości wśród rodzaju ludzkiego? Przecież widuje się ludzi żyjących krótko albo żyjących długo, widuje się ludzi chorych albo zdrowych, szpetnych albo pięknych, nie mających wpływu albo wpływowych, biednych i bogatych, nisko-urodzonych i wysoko-urodzonych, głupich i bystrych. Więc jaka jest przyczyna, jaki jest powód, że widać podłość i znakomitość wśród ludzi, wśród rasy ludzkiej?

  Istoty są właścicielami karmy, spadkobiercami karmy, narodzone z karmy, spokrewnione poprzez karmę, i mają karmę za swego sędziego. Karma jest tym co tworzy różnice między istotami zarówno w tym co zwyczajne jak i subtelne.
 • Kamma nie jest sprawiedliwością moralną, ponieważ to oznaczałoby, że ktoś stoi ponad istotami i osądza je. W rzeczywistości nie ma nikogo, kto wydaje osądy o poczynaniach istot, istnieje tylko moralne prawo kammy. Kamma nie jest sprawiedliwością moralną, nie jest również nagrodą ani karą. Zgodnie z tym prawem, jeśli wykonujesz dobre działania, uzyskasz dobre skutki, a jeśli popełniasz złe uczynki, rezultaty twoich działań będą złe. Jednak zarówno te dobre, jak i te złe skutki nie są przez nikogo dane i nie stanowią też nagrody czy kary. Kamma jest moralnym prawem, które nie wymaga prawodawcy. To prawo, które obowiązuje w naturalny sposób.
 • Karma jest działaniem, a każde działanie nieodwracalnie wytwarza energię. Z kolei, energia ta staje się przyczyną następnego działania, zaś nowe działanie jest źródłem nowej energii. I tak oto, energia wyzwala działanie, zaś każda aktywność tworzy energię. Tym sposobem warunkują się wzajemnie, tworząc obieg kołowy (...).
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Karma jest niewidzialną siła, która kształtuje los człowieka i manifestuje się jako indywidualna i kolektywna, z góry określona i nie określona, równa i różna, a zatem przejawia się jako pewien zewnętrzny kompleks (rzeczy, zdarzeń, związków itp.).
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Karma jest więc pierwotną siłą napędową, energia, która tworzy, podtrzymuje i niszczy życie wszystkich istot, a także istnienie świata. Cóż jednak jest podstawą tej siły napędowej? Buddyjska odpowiedź na to pytanie brzmi: „Ów napęd pochodzi z woli życia, wypływającej ze źródeł o nazwach «awidja» i «samskara.» Awidja” – to niewiedza, głupota; „samskara” – jest rodzajem instynktownego impulsu, który w efekcie prowadzi do działania.”
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Karma nigdy nie ograniczała się do pojedynczego człowieka i wiele wielkich sekwencji karmy powstaje w rozlicznych związkach między ludźmi, grupami i narodami, pomiędzy istotami każdego gatunku.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Niemądrzy i nieoświeceni czepiają się nazw, znaków i idei; gdy ich umysły poruszają się po tych kanałach, żywią się mnogością przedmiotów i wpadają w pojęcia duszy-ego i wszystkiego, co do niej przynależy; czynią rozróżnienia pomiędzy zjawiskami dobrymi i złymi i lgną do tych, które im odpowiadają. Gdy tak lgną, następuje odwrót ku niewiedzy i gromadzi się karma zrodzona z chciwości, gniewu i głupoty (...), przez co stają się niezdolni do uwolnienia z kręgu narodzin i śmierci.
 • Oto niekończący się kołowrót istnienia, oto co się nazywa w buddyzmie „samsarą”, oto co przedstawia tak zwane „koło życia i śmierci”. Czy w takim ujęciu nauka o karmie nie graniczy z fatalizmem? Nie jest tak, ponieważ karmę gromadzą przecież sami ludzie.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Pomimo faktu, że przyczyna karmiczna może wywoływać wiele, skutków, nie może przecież wywoływać nieskończonej ich ilości.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Są przypadki, uczniu, gdy kobieta lub mężczyzna jest zabójcą żywych istot, mającym krew na rękach, skłonnym do uśmiercania i mordowania, nie okazującym litości wobec żywych istot. Poprzez przyjęcie i wykonywanie takich działań, wraz z rozpadem ciała, po śmierci, ona lub on rodzi się w sferze upadku, w złym miejscu, niższych światach, piekle. Jeśli po rozpadzie ciała, po śmierci (...) odrodzą się w ludzkim stanie, wtedy ona lub on będą krótko żyli gdziekolwiek by się nie odrodzili. Oto jest droga wiodąca do krótkiego życia: być zabójcą żywych istot, mającym krew na rękach, skłonnym do uśmiercania i mordowania, nie okazującym litości wobec żywych istot.

  Ale są też przypadki gdy kobieta lub mężczyzna, porzuciwszy zabijanie żywych istot, powstrzymując się od uśmiercania żywych istot, żyją z prętem odłożonym, nożem odłożonym, ostrożni, miłosierni, współczujący dla dobra wszystkich istot. Przyjmując taką postawę i działania, wraz z rozpadem ciała, po śmierci, ona lub on rodzi się w dobrym miejscu, w niebie.(...) Jeśli po rozpadzie ciała, po śmierci (...) odrodzą się w ludzkim stanie, wtedy ona lub on będą długo żyli gdziekolwiek by się nie odrodzili. Oto jest droga wiodąca do długiego życia: porzucenie zabijania żywych istot, powstrzymanie się od zabijania żywych istot, życie z prętem odłożonym, nożem odłożonym, ostrożnie, miłosiernie, współczująco dla dobra wszystkich istot.
 • Siła karmy jest pojęciem trudnym do zrozumienia lecz pomimo tego można tę energię odczuwać.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • W ujęciu buddyjskim zła lub dobra karma może powstać dopiero w razie zainteresowana motywacji psychologicznej lub zamiaru. A zatem, brak zamiaru popełnienia dobrego lub złego czynu uniemożliwia powstanie jakiejkolwiek karmy – czy to dobrej, czy złej. Karmiczny krąg przyczyny i skutku nie jest – wedle buddyzmu – procesem automatycznym.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • W wyjaśnieniu nieuniknioności prawa przyczyny i skutku buddyzm i chrześcijaństwo różnią się – najprościej mówiąc – tym, że buddyzm przyjmuje tę nieuniknioność jako „naturalną”, jako nieświadome zjawisko naturalne, natomiast chrześcijaństwo widzi w tym wolę bożą.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84
 • Wiedza o kammie wzmacnia zaufanie do samego siebie. Ponieważ kamma jest nasza, to my jesteśmy architektami naszego życia. Aby uzyskać dobre skutki, musimy polegać na sobie, nie na innych – musimy wytworzyć dobrą kammę samodzielnie. Ponieważ istoty doświadczają skutków zależne od ich kammy, nikt nie może pomóc im w tym, aby te skutki osiągnęły.
 • Z powodu zróżnicowania czegoś, co ze swej natury jest nierzeczywiste i złudne, pojawiają się fałszywe wyobrażenia i błędne rozumowanie, a po nich następują działania i gromadzi się energia ich nawyku, kalając czystą powierzchnię Uniwersalnego Umysłu; skutkiem tego system umysłu zaczyna działać i powstaje ciało fizyczne. Lecz różnicujący umysł nie jest świadom tego, iż przez swe różnicowanie i przywiązania warunkuje on całe ciało (...), budując świat przedstawień z aktywności swej wyobraźni.
 • (...) zjawiska, które graniczą z cudem, a które niesie ze sobą każda egzystencja, są dla buddysty manifestacja karmy. Natomiast dla chrześcijanina są one wszystkie pełnymi tajemnic zjawiskami w Kosmosie, wyrazem woli bożej.
  • Autor: Garma Chang
  • Źródło: Nauka o Karmie, czasopismo buddyjskie „BODHI BAUM” 6/84