Przejdź do zawartości

Erich Honecker

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Erich Honecker (1986)

Erich Honecker (1912–1994) – przywódca komunistycznej NRD.

 • Mur będzie stał za 50, a nawet za 100 lat, jeśli przyczyny, dla których powstał, nie zostaną usunięte.
  • Die Mauer wird so lange bleiben, wie die Bedingungen nicht geändert werden, die zu ihrer Errichtung geführt haben. Sie wird auch noch in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe nicht beseitigt sind. (niem.)
  • Opis: w przemówieniu wygłoszonym 19 stycznia 1989. Mur rozebrano w listopadzie tego samego roku.
  • Zobacz też: mur berliński
 • Naród nasz w oparciu o rozwój sił wytwórczych i socjalistycznych stosunków produkcji osiągnął standard życiowy nienotowany jeszcze w swoich dziejach. Zapewniliśmy w naszym kraju bezpieczeństwo socjalne i poczucie pewnego jutra, pełne zatrudnienie, jednakowe szanse oświatowe dla wszystkich dzieci narodu.
 • PZPR jest w śmiertelnym uścisku kontrrewolucji. Socjalizm w PRL jest zagrożony ze wszelkimi konsekwencjami dla sojuszników Polski.
 • Zawsze naprzód, nigdy wstecz!
  • Vorwärts immer, rückwärts nimmer! (niem.)
  • Opis: fragment ostatniego wystąpienia Honeckera jako I sekretarza Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, rok 1989.
 • Zwłoka może spowodować śmierć socjalistycznej Polski. Jutro wspólne działanie może być już spóźnione. (…) Jeśli polska zaraza przekroczy Odrę, to komunizm w Niemczech może upaść.
  • Opis: w liście z 18 listopada 1981 do Leonida Breżniewa informując o rozpoczęciu przygotowań do zbrojnej interwencji o kryptonimie „Wintermarsch” („Marsz zimowy”) w celu zniszczenia „Solidarności”.
  • Źródło: Bartosz T. Wieliński, Zdławić „Solidarność”, „Ale Historia”, w: „Gazeta Wyborcza”, 9 grudnia 2013.