Przejdź do zawartości

Leonid Breżniew

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Leonid Breżniew (1973)

Leonid Iljicz Breżniew (ros. Леонид Ильич Брежнев; 1906–1982) – radziecki polityk, przywódca ZSRR w latach 1964–1982.

 • Cóż wy w ogóle wiecie o życiu? Pamiętam, kiedy jeszcze uczyliśmy się w technikum, dorabialiśmy, rozładowując wagony. Jak to wyglądało? Trzy worki albo skrzynki do adresata, jedna albo dwie dla nas. W naszym kraju zawsze to tak wyglądało.
  • Źródło: Philippe Comte, Nagły zgon Leonida Iljicza w: Ostatnie dni dyktatorów, tłum. Anna Maria Nowak, wyd. Znak Horyzont, Kraków 2014, s. 173.
 • Długie lata zimnej wojny pozostawiły ślady w świadomości i to nie tylko zawodowych polityków. Są to przesądy, podejrzliwość, niewiedza, a nawet niechęć poznania rzeczywistych stanowisk i możliwości innych. A przestawianie się na inne tory bynajmniej nie jest łatwe. Jednakże trzeba uczyć się współpracy.
  • Opis: w przemówieniu do uczestników Światowego Kongresu Sił Pokoju obradującego w Moskwie w końcu października 1973.
  • Źródło: Kazimierz Kozub, Politycy z pierwszych stron gazet, wyd. Iskry, Warszawa 1976, s. 51–52.
 • Gdyby lekarze próbowali skonfiskować moje tabletki, śmiało korzystaj z broni.
  • Opis: do ordynansa w szpitalu.
  • Źródło: Philippe Comte, Nagły zgon Leonida Iljicza w: Ostatnie dni dyktatorów, op. cit., s. 171.
 • Jedność, przyjaźń i braterstwo były, są i będą istotą stosunku leninowskiej partii i państwa radzieckiego do Polski.
  • Opis: w swoim przemówieniu na VII Zjeździe PZPR.
  • Źródło: Kazimierz Kozub, Politycy z pierwszych stron gazet, op. cit., s. 53.
 • My, radzieccy komuniści, cały naród radziecki, odczuwamy ogromne zadowolenie z tego, że aktywnym członkiem bratniej rodziny, energicznym uczestnikiem wszystkich konstruktywnych poczynań pokojowych wspólnoty socjalistycznej jest nasz najbliższy sąsiad i dobry przyjaciel – Polska Ludowa.
  • Opis: w zakończeniu przemówienia na uroczystym posiedzeniu Sejmu PRL w dniu 21 lipca 1974, w czasie oficjalnej wizyty w Polsce w okresie obchodów XXX-lecia Polski Ludowej.
  • Źródło: Kazimierz Kozub, Politycy z pierwszych stron gazet, op. cit., s. 52.
 • Na przestrzeni wieków w Europie, a zresztą nie tylko w Europie, prawie każde pokolenie miało „swoją wojnę”. Nasze pokolenie musiało dźwignąć ciężar najbardziej niszczycielskiej wojny w historii ludzkości. Jej blizny pozostały na milionach z nas, na ziemi naszych krajów, w pamięci naszych narodów. Nie pozwalają nam one zapomnieć nam, żywym, o obowiązku wobec tych, których zabrakło, i wobec tych, którzy nadejdą, aby kontynuować nasze dzieło.
  • Opis: w przemówieniu na uroczystym posiedzeniu Sejmu PRL w dniu 21 lipca 1974, w czasie oficjalnej wizyty w Polsce w okresie obchodów XXX-lecia Polski Ludowej.
  • Źródło: Kazimierz Kozub, Politycy z pierwszych stron gazet, op. cit., s. 52.
 • Poza systemem stosunków międzynarodowych, zbudowanym na pokojowym współistnieniu, niemożliwe jest ani rzeczowe podejście do rozwiązania ogólnoludzkich problemów przyszłości, ani pomyślne wykonanie licznych pilnych zadań obecnej doby. Konkretne kierunki dalszego posuwania się naprzód drogą prowadzącą do takiego pokoju, jakiego wszyscy pragniemy, są jasne. Podpowiada je sama sytuacja międzynarodowa, jaka się ukształtowała. Jesteśmy więc głęboko przekonani, że wspólnym wysiłkiem można osiągać realizację tych żywotnych zadań, które wysunęły się obecnie na pierwszy plan walki o umocnienie pokoju.
  • Opis: w przemówieniu podczas Światowego Kongresu Sił Pokoju obradującego w Moskwie w końcu października 1973 roku.
  • Źródło: Kazimierz Kozub, Politycy z pierwszych stron gazet, op. cit., s. 51.
 • Reformować? Nie ma mowy! Boję się nawet głośniej kichnąć. Nie daj Bóg poruszyć jeden kamień, a już leci cała lawina. (…) Swoboda gospodarcza przyniesie tylko chaos. Zobaczycie. Sami się przekonacie. Ludzie wzajemnie się powybijają.
  • Źródło: Philippe Comte, Nagły zgon Leonida Iljicza w: Ostatnie dni dyktatorów, op. cit., s. 169.
 • Róbcie więc, jak uważacie, bylebyście wy i wasza partia nie żałowali później.
  • Opis: do Edwarda Gierka, który tłumaczył Breżniewowi powody zaproszenia i wizyty Jana Pawła II w czerwcu 1979.
  • Źródło: onet.pl, 10 października 2022
 • W ogóle trudno im zanadto wierzyć dlatego, że wprawdzie słuchają, ale nie robią tak, jak im radzimy.
 • W tym miejscu nie wytrzymałem i powiedziałem mu: towarzyszu Kania, ileż razy mówiłem ci o tym, od samego początku całego tego guzdralstwa. Cały czas ci mówiłem, że trzeba czynem, a nie słowami odpowiadać na kontrrewolucyjne wystąpienia.
  • Opis: w lipcu 1981 r., relacjonując na posiedzeniu Politbiura KC KPZR swoją rozmowę ze Stanisławem Kanią.
  • Źródło: Piotr Osęka, Dosyć guzdralstwa, tow. Kania. XI Plenum KC PZPR, „Gazeta Wyborcza”, 9 czerwca 2011.
 • Wspólnota socjalistyczna jako całość ma prawo do interwencji na terytorium każdego państwa członkowskiego bloku socjalistycznego w sytuacji, gdy wewnętrzne lub zewnętrzne siły, wrogie wobec socjalizmu, usiłują zakłócić rozwój tego kraju i przywrócić ustrój kapitalistyczny.
  • Opis: treść „doktryny Breżniewa” przedstawiona podczas V zjazdu PZPR w listopadzie 1968.
  • Źródło: kalendarium.polska.pl
 • Zdaniem naszego Biura Politycznego, nie można rozpatrywać problemu czechosłowackiego w oderwaniu od walki naszych wrogów, trzeba widzieć skalę tej walki, jej charakter, metody walki ideologicznej Zachodu, metody wrogów, którzy działają w Czechosłowacji, którzy usiłują działać przeciwko naszemu obozowi.
  • Opis: o sytuacji w Czechosłowacji na spotkaniu pierwszych sekretarzy „bratnich” partii (bez udziału delegacji czechosłowackiej) w Moskwie w dniu 8 maja 1968.
  • Źródło: rp.pl, 20 sierpnia 2017
 • Żarty sobie stroisz, Jasza? Komunizm? Nawet o tym nie myśl. Zabiliśmy cara, zniszczyliśmy kościoły. Ludzie muszą uczepić się jakiejś idei.
  • Opis: na pytanie swojego brata Jakowa, czy kiedyś w Rosji zapanuje prawdziwy komunizm.
  • Źródło: Philippe Comte, Nagły zgon Leonida Iljicza w: Ostatnie dni dyktatorów, op. cit., s. 171.