Przejdź do zawartości

Czesław Sterkowicz

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Czesław Sterkowicz (1936–2016) – polski nauczyciel, historyk i polityk.

  • Drugim środkiem zdobywania pieniędzy na tajną oświatę były opłaty składane przez uczniów tajnych kompletów. We wszystkich ośrodkach tajnego nauczania pobierano opłaty od uczniów, zwalniając z nich młodzież najbiedniejszą. Znane były liczne wypadki wynagradzania nauczycieli przez rodziców w naturze. Szczególnie w pierwszych latach okupacji ten sposób prowadzenia opłat za naukę był częściej stosowany.
    • Źródło: Tajne nauczanie w powiecie tarnowskim w latach 1939–1945, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1981, s. 10.
  • Okupant zabraniając działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego wyraził jedynie zgodę na istnienie kas oszczędnościowo-pożyczkowych. (…) W 1940 roku wypłacono 160 rodzinom nauczycielskim, w większości wysiedlonym, zasiłki w wysokości od 60 do 150 zł. Nauczyciele chętnie na ten cel przeznaczali od 1 do 3% swych poborów. Z tych zasiłków w 1941 roku skorzystało 56 nauczycieli. Władze okupacyjne zabroniły w 1942 roku działalności kasom zapomogowo-pożyczkowym, jednakże prowadzono tę działalność w Tarnowie aż do końca 1944 roku.
    • Źródło: Tajne nauczanie w powiecie tarnowskim w latach 1939–1945, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1981, s. 5.