Cham (postać biblijna)

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Cham, syn Noego

Cham – postać występująca w Biblii, syn Noego.

  • A synami Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem i Cham, i Jafet. Później Cham został ojcem Kanaana. Ci trzej byli synami Noego i od nich wywodzi się cała ludność ziemi. A Noe zajął się rolnictwem i zasadził winnicę. I zaczął pić wino, i się upił, i wtedy odkrył się w swoim namiocie. Później Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość swego ojca i na zewnątrz zaczął o tym opowiadać dwom swoim braciom. Wówczas Sem i Jafet wzięli płaszcz i włożywszy go sobie na ramiona, weszli tyłem. W ten sposób zakryli nagość swego ojca, mając twarze odwrócone, i nie widzieli nagości swego ojca.
  • Oto dzieje synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie zaczęli się im rodzić synowie.

Zobacz też: