Amerykańska Federacja Pracy

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Godło organizacji

Amerykańska Federacja Pracy (ang. American Federation of Labor, AFL) – największa amerykańska centrala związkowa istniejąca w latach 1886–1955.

O Amerykańskiej Federacji Pracy[edytuj]

  • Dla Amerykańskiej Federacji Pracy rasizm był zwykłą praktyką, podobnie jak było nią wykluczenie kobiet i cudzoziemców, zaliczających się zwykle do grup pracowników niewykwalifikowanych. Federacja, zrzeszająca głównie robotników wykwalifikowanych, opierała się na filozofii business unionism (…), zgodnie z którą starano się pogodzić monopol produkcji pracodawcy z monopolem związku wśród robotników. W ten sposób związek był w stanie wywalczyć dla niektórych robotników lepsze warunki, lecz większość z nich po prostu ignorował.
    Działacze Federacji otrzymywali duże pensje, fraternizowali się z pracodawcami, a nawet stawali się członkami socjety. (…) Dobrze opłacani przywódcy AFL byli chronieni przed krytyką przez ściśle kontrolowane spotkania i oddziały goons – wynajętych zbirów, początkowo wykorzystywanych do walk z łamistrajkami, niebawem zaś do zastraszeń i pobić przeciwników w ramach wewnątrzzwiązkowych rozgrywek.
    • Autor: Howard Zinn, Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś, tłum. Andrzej Wojtasik, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2016, s. 428.
  • Koszmarne warunki pracy i ekskluzywny charakter organizacji związkowych skłaniały ludzi, którzy widzieli przyczynę swej niedoli w systemie kapitalistycznym i pragnęli radykalnej zmiany, do poszukiwania nowej formuły związku zawodowego.

Zobacz też[edytuj]