Przejdź do zawartości

Alaksandr Szaćko

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Alaksandr Wiktarawicz Szaćko (ur. 1963) – białoruski nauczyciel i polityk.

  • Całkowicie zgadzam się z tym, że czas nauki na wyższych uczelniach trzeba koniecznie skracać. (…) Do uniwersytetu człowiek przychodzi jako uformowana osoba, i nauka niektórych dyscyplin nie uczyni go moralnie lepszym. Młody człowiek przychodzi na uczelnię, żeby został specjalistą. (…) Jestem przekonany, że skrócenie studiów do czterech lat jest zupełnie realne. Specjalistom od tego gorzej nie będzie. (…) na osobiste życzenie ludzie czasem studiują na uczelni siedem lat. Ale po to, by zostać dobrym specjalistą, wystarczy i czterech.
    • Я совершенно согласен с тем, что срок обучения в вузах необходимо сокращать. (…) В университет человек приходит сформированной личностью, и изучение некоторых дисциплин не сделают его лучше в нравственном плане. В вуз молодой человек приходит, чтобы стать специалистом. (…) Я уверен, что сократить срок обучения до четырех лет вполне реально. Специалистам от этого хуже не будет. (…) по собственному желанию люди иногда учатся в вузе семь лет. Но для того чтобы стать хорошим специалистом, хватит и четырех. (ros.)
    • Źródło: Nowyj Wieczernij Gomiel, 22 lutego 2012
  • W ciągu pięciu lat działalności jako deputowany miałem trzy przypadki, kiedy po mojej interwencji zostały zmienione decyzje sądu. W końcu sędzia, zazwyczaj, wydaje wyrok na podstawie dokumentów, przedstawionych przez śledztwo. Dlatego zdarza się, że człowieka, mówiąc obrazowo, skazują na długi termin za ukradziony ogórek. Kiedy widzisz taką niesprawiedliwość, nie możesz nie pomóc.
    • За семь лет депутатской деятельности у меня было три случая, когда после моего вмешательства были изменены судебные решения. Ведь судья, как правило, выносит приговор на основании документов, предоставленных следствием. Поэтому случается, что человека, образно говоря, приговаривают к длительному сроку за украденный огурец. Когда видишь такую несправедливость, не можешь не помочь. (ros.)
    • Źródło: Nowyj Wieczernij Gomiel, 22 lutego 2012