Łukasz Górnicki

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Łukasz Górnicki (1527–1603) – polski humanista renesansowy, poeta, pisarz polityczny, tłumacz, bibliotekarz i sekretarz królewski.

Dworzanin Polski (1566)[edytuj]

(cytaty przytaczane według wersji zamieszczonej w Wikiźródłach, z zachowaniem ortografii i interpunkcji)

 • (…) ani to podobna rzecz Jest, żeby ten miał dobrze uczyć, kto sam nie umie, abo żeby ten miał porządek czynić, kto sam nie rządny, albo w błocie kto leży, żeby miał drugiego wydźwignąć s niego.
  • Źródło: Księga Czwarta Dworzanina.
 • (…) cokolwiek jest dobrego a użytecznego, to każda rzecz ta ma i piękność w sobie.
  • Źródło: Księga Czwarta Dworzanina.
  • Zobacz też: dobro, piękno
 • (…) djabeł nigdy nie śpi.
  • Źródło: Księga Wtóra Dworzanina.
  • Zobacz też: diabeł
 • (…) gdzie tej rozumem cnoty na sądzie niemasz, tam rosciągają szeroko źli prokuratorowie swoje proporce i wykręcają dekreta, statut szpecą, prawo niszczą i w niwecz obracają (…)
 • (…) jako nie każdy jest dobry budownik, kto buduje, tak też nie każdy jest prawdziwie hojnym, kto rozdawa.
  • Źródło: Księga Czwarta Dworzanina.
 • (…) każdemu jest śmiech luby, i ten pochwały godzien, kto go na czas i dobrym kształtem wskrzesić umie.
  • Źródło: Księga Wtóra Dworzanina.
  • Zobacz też: śmiech
 • (…) kto z młodu nie wyszaleje, musi na starość.
 • (…) miłość jest pożądanie piękności (…)
  • Źródło: Księga Czwarta Dworzanina.
  • Zobacz też: miłość
 • Oko w miłości wodzem.
  • Źródło: Księga Trzecia Dworzanina.
  • Zobacz też: oczy
 • (…) pochlebca ani pana swego, ani przyjaciela nie miłuje.
  • Źródło: Księga Wtóra Dworzanina.
 • (…) tego wolnością nie mamy zwać, iż kto podług swej wolej żywie, ale to jest prawdziwa wolność a swoboda, żyć podług prawa.
  • Źródło: Księga Czwarta Dworzanina.
  • Zobacz też: wolność
 • (…) ten jest najwiętszy na świecie regiment, pod którym są poddani cnotliwi (…)
  • Źródło: Księga Czwarta Dworzanina.
 • (…) to jest białychgłów obyczaj, a inaczej nie umieją, jedno, abo nader miłować, abo nader mieć w nienawiści (…)
 • (…) trudno tam leczyć, gdzie nikt nie choruje (…)
  • Źródło: Księga Czwarta Dworzanina.
  • Zobacz też: choroba
 • (…) trzeba na to mieć pilne oko, s kim przyjaźń zacząć.
  • Źródło: Księga Wtóra Dworzanina.
  • Zobacz też: przyjaźń
 • (…) umysł od dusze pochodząc, daleko jest wyszszego dostojeństwa, niż ciało (…)
  • Źródło: Pirwsza Księga Dworzanina.
  • Zobacz też: ciało, umysł
 • (…) ze szkodliwych żartów nieprzyjaźni i wielkie zaścia bywają.
  • Źródło: Księga Wtóra Dworzanina.
  • Zobacz też: żart

Inne[edytuj]

 • Jest coś, co człowiekowi wiele przyjąć i ująć może dobrego mniemania i wziętości, a to jest zachowanie, a spólna przyjaźń z kim, kto ją wiedzie; bo to rozum pokazuje, iż jakiego kto sobie przyjaciela obrał, z kim za jednego żyje, takim i sam być musi.
  • Źródło: Złote ziarna zebrane z dzieł pisarzy polskich, wyboru dokonał Władysław Bełza, Poznań 1907
 • Tak jest, iż plebs u nas nie zażywa wolności, ale jej też chłopstwu nie trzeba, bo wolność byłaby ku ich skazie. Kto duszy swej używać nie umie, temu lepiej, żeby jej nie miał a był umarłym.
  • Źródło: O elekcyi, wolności, prawie i obyczajach polskich. Rozmowa Polaka z Włochem, oprac. J. Turowski, Sanok 1885, s. 14.
  • Zobacz też: chłopi w Polsce, dusza, wolność
 • Trudno tam porządek być ma, gdzie wszyscy rządzą.
  • Źródło: Wiadomych rzeczy pospolita śpiżarnia…, s. 203.
  • Zobacz też: porządek
Wikisource