Przejdź do zawartości

Zmiana klimatu

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Zmiana klimatu – pod pojęciem klimat rozumie się średni stan atmosfery i oceanu w skalach od kilku lat do milionów lat. Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych, takich jak ilość dochodzącego promieniowania słonecznego, lub czynników wewnętrznych, takich jak działalność człowieka (zmiany antropogeniczne) lub wpływ czynników naturalnych. W ostatnich latach termin „globalna zmiana klimatu” używany jest w kontekście globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi, ale rozważane są scenariusze powodujące oziębienie powierzchni Ziemi (np. wywołane odbiciem energii słonecznej od zwiększonej pokrywy chmur lub aerozoli atmosferycznych).

  • Ja nie wiem, na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych. Głosy naukowców są bardzo różne. Wiemy doskonale o tym, że mamy do czynienia też ze skrajnościami, ale patrząc obiektywnie, historycznie, według takiej wiedzy, która jest pewna: zmiany klimatu były w historii świata.
  • Musimy wykazać, że stać nas na stworzenie sprawiedliwego, inkluzywnego społeczeństwa, a jednocześnie stać nas na uszanowanie granic wytrzymałości naszej planety. Postępująca zmiana klimatu oznacza, że zostało nam niewiele czasu. Nie możemy sobie pozwolić na rozproszenie uwagi, na wewnętrzne podziały, na wypalenie się. Nie możemy dopuścić, aby inne wydarzenia przesłoniły nam cel. Tym razem musi nam się udać. Nie chodzi mi tu o uregulowanie bankowości czy wyższe opodatkowanie najbogatszych, chociaż to też jest ważne.
  • Środowisko jest nierozerwalnie połączone ze sprawiedliwością społeczną. Przykładowo zmiana klimatu wpłynie przede wszystkim na zasoby jedzenia i wody... zmiany klimatu stwarzają w przyszłości największe zagrożenie dla biednych. Bogaci przetrwają co najmniej kilka dekad, bo pieniądze uchronią ich przed negatywnymi konsekwencjami. A biedni już są eliminowani. / The environment is inseperable from social justice. Climate change, for example, is primarily about food and water... climate change presents the greatest of all threats to the future prospects of the poor. The rich will survive for a few decades at least, as they can use their money to insulate themselves from the effects. The poor are being hammered already. (ang.)
    • Autor: George Monbiot
    • Źródło: I'd rather be a hypocrite than a cynic like Julie Burchill [w:] „The Guardian”, 6 sierpnia 2008.