Wojciech Góralski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Wojciech Marian Góralski (ur. 1939) — polski duchowny katolicki, kanonista, specjalista prawa wyznaniowego i konkordatowego. Profesor nauk prawnych. Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  • Czyżby uniwersalna formuła "niezależności i autonomii obu podmiotów (każdego w swojej dziedzinie), jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego", wpisana zarówno do Konstytucji RP (art. 25 ust. 3), jak i do konkordatu (art. 1), i dobrze sprawdzona, a także szeroko stosowana w innych krajach, stała się już przeżytkiem? A tak naprawdę formuła ta to nic innego, jak separacja obu wspólnot (religijnej i politycznej), tyle że przyjazna.
  • Głosowanie za ustawą in vitro i podpisanie jej przez prezydenta to ewidentny publiczny grzech ciężki. Bo to przede wszystkim skazywanie na śmierć tych, którzy mocą tego prawa będą ginąć choćby w eugenicznych praktykach selekcji zarodków. Ale przecież procedura in vitro jako całość jest od samego swego początku do końca grzeszna i niezgodna z Prawem Bożym.