Przejdź do zawartości

Wendy Brown

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Wendy Brown (2016)

Wendy Brown (ur. 1955) – amerykańska profesorka nauk politycznych.

  • Neoliberalizm jest formą rządzenia, która postrzega demokrację jako w najlepszym razie przeszkodę, w najgorszym – nieuprawnioną ingerencję w rządy rynku. W optyce neoliberalnej reguły rynkowe uważane są za metodę rządzenia, którą należy stosować wszędzie, nie tylko do dóbr konsumpcyjnych, lecz również w edukacji, więziennictwie, organizacji państwa itd. Tak więc neoliberalizm traktuje suwerenność ludu czy decyzje wypracowywane w drodze dyskusji i porozumienia między ludźmi jako niestosowną interwencję w efektywność rynku i mechanizm cenowy.
  • Terroryzm bez wątpienia stał się jedną z głównych trosk społeczeństw na całym świecie. Terroryzm łączy się z neoliberalizmem, pogłębiając poczucie życia w warunkach zagrożenia i niepewności, a nawet kreując wrażenie, że państwo nie potrafi ludziom zapewnić bezpieczeństwa. Przy tym wszystkim warto pamiętać, że ryzyko śmierci w ataku terrorystycznym pozostaje w spektrum możliwych zagrożeń dla ludzkiego życia bardzo niskie. Przeciętny człowiek ma większą szansę bycia zabitym przez własne meble niż przez terrorystę. Mamy więc do czynienia z lękiem, a nawet paniką w związku z zagrożeniami niezbyt prawdopodobnymi, ale dramatycznymi i niemożliwymi do przewidzenia. Tak właśnie działa terroryzm. Jego celem jest wywołanie rutynowego strachu na punkcie nierutynowych zdarzeń.