Przejdź do zawartości

Stanisław Bieleń

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Stanisław Bieleń (ur. 1953 w Nowosielcach) – polski politolog specjalizujący się w problematyce tożsamości w stosunkach międzynarodowych, polityce zagranicznej Rosji, międzynarodowej roli mocarstw, strategiach i stylach w negocjacjach międzynarodowych.

 • Fałszywe analogie między ekspansjonistycznymi dążeniami Niemiec a polityką państw socjalistycznych, czy też niektórych postępowych rządów, np. G.A. Nassera w Egipcie, pojawiły się w okresie „zimnej wojny” i służyły krucjacie antykomunistycznej oraz polityce neokolonialnej.
  • Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)
 • Uchwalenie tego dokumentu miało istotne znaczenie dla przedstawienia światu pokojowych celów władzy radzieckiej w warunkach trwającej jeszcze I wojny światowej. Znaczenie to wykracza jednocześnie poza historyczne ramy epoki rewolucyjnej. W „Dekrecie o pokoju” zostały bowiem po raz pierwszy sformułowane leninowskie zasady pokojowej polityki i dyplomacji państwa radzieckiego, które zadecydowały o kształtowaniu się koncepcji pokojowego współistnienia państw o różnych ustrojach społecznych”
  • Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)
 • Związek Radziecki i państwa socjalistyczne realistycznie wskazały […]. Po latach, słuszność i dalekowzroczność takiego stanowiska potwierdziły liczne fakty.
  • Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)
 • Ze względu na preferencje wartości ogólnoludzkich filozofia pokoju Jana Pawła II ma charakter głęboko humanistyczny. Redukując jednak walkę o pokój do sfery moralnego oddziaływania, pomijające element walki klasowej i podział ideologiczny współczesnego świata, staje się ona w sferze prakseologicznej programem nierealnym i utopijnym
  • Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)
 • Przedstawiciele partii komunistycznych i robotniczych podkreślili pokojową wolę i motywy polityki państw socjalistycznych oraz całego międzynarodowego ruchu komunistycznego.
  • Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)
 • W oderwaniu od konkretnej rzeczywistości rozumienie status quo może mieć jednak charakter zachowawczy. Akceptacja status quo w imię dobra wyższego, jakim jest pokój, może prowadzić do zahamowania postępowych przeobrażeń we współczesnym świecie, do negowania wojen narodowowyzwoleńczych i rewolucji społecznych. Jeśli ideę pokoju wiąże się z określonym systemem wartości, wówczas warunkiem nie tylko utrzymania, ale i budowania pokoju jest zmiana status quo w imię przekształcenia różnych systemów zgodnie z akceptowanym systemem wartości.
  • Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)
 • Spontaniczna przysięga żołnierzy radzieckich i amerykańskich pod hasłem: „nigdy więcej nie dopuścimy do wojny” poszła w zapomnienie. W okresie zimnej wojny (…) w różnych kołach politycznych Zachodu traktowano jako patetyczny gest w ogólnym entuzjazmie zwycięstwa. (…)
  • Leksykon Pokoju, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. (praca zbiorowa pod red. Józefa Kukułki)