Ryhor Kastusiou

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Ryhor Andrejewicz Kastusiou (biał. Рыго́р Андрэ́евіч Кастусё́ў; ur. 1957) – białoruski polityk, działacz opozycyjnej wobec prezydenta Łukaszenki Partii BNF, kandydat na urząd prezydenta Białorusi w wyborach prezydenckich w 2010 roku.

Kwestie społeczne[edytuj]

 • Trochę mi ich szkoda, bo to nienormalne zjawisko w stosunkach człowieka do człowieka. (…) Jednoznacznie powiem, że Partia BNF odnosi się negatywnie do tego zjawiska (…)
  • (…) я іх крыху шкадую, бо гэта ненармальная з’ява ў адносінах чалавека да чалавека. (…) Адназначна скажу, што партыя БНФ ставіцца адмоўна да гэтай з’явы (…) (biał.)
  • Opis: o odejściu z homoseksualizmie, 17 kwietnia 2012 roku.
  • Źródło: Europejskie Radio dla Białorusi, 17 kwietnia 2012

Polityka na Białorusi[edytuj]

 • Nie powiedziałbym, że to rozłam. Wyjście z partii około stu osób to niewielka strata. Tym bardziej, że ci ludzie na partię już nie pracują z dawien dawna, oni pracują nie na korzyść partii, a na jej szkodę.
  • Я б не сказаў, што гэта раскол. Выхад з партыі каля 100 чалавек — гэта невялікая страта. Тым больш, што гэтыя людзі на партыю ўжо не працуюць даўным-даўно, яны працуюць не на карысьць партыі, а на шкоду ёй. (biał.)
  • Opis: o odejściu z Partii BNF szeregu czołowych działaczy, 11 lutego 2011 roku.
  • Źródło: Radio Swaboda, 11 lutego 2011
 • Zawsze występowałem za tym, by Partia BNF szła do wyborów prezydenckich z własnym kandydatem. Niestety byłe kierownictwo nie zgodziło się z tym ani w 2001 roku, ani w 2006. Przestraszyli się albo nie czuli w sobie mocy. Albo, najprędzej, nie chcieli pracować.
  • Я заўсёды выступаў, каб Партыя БНФ ішла на прэзыдэнцкія выбары са сваім кандыдатам. На жаль, былое кіраўніцтва не пагадзілася з гэтым ні ў 2001 годзе, ні ў 2006-м. Пабаяліся альбо не адчувалі ў сабе моцы. Або, хутчэй за ўсё, не хацелі працаваць. (biał.)
  • Opis: o udziale Partii BNF w wyborach prezydenckich, 11 lutego 2011 roku.
  • Źródło: Radio Swaboda, 11 lutego 2011
 • To, że mamy dobre stosunki, ja mam osobiście, z Milinkiewiczem i że Partia BNF działa w sojuszu z Ruchem „Za Wolność”, tu nie ma niczego złego. To nasz sojusznik. I sądzę, że to dobrze. Poglądy Ruchu „Za Wolność” i BNF są w pewnym zakresie zbieżne. Ludzie są tam narodowo świadomi.
  • Тое, што ў нас добрыя адносіны, у мяне асабіста, зь Мілінкевічам і што Партыя БНФ дзейнічае ў саюзе з рухам „За свабоду“, тут няма нічога кепскага. Гэта наш саюзьнік. І я лічу, што гэта добра. Погляды руху „За свабоду“ і БНФ у нейкім пляне супадаюць. Людзі там нацыянальна сьведамыя. (biał.)
  • Opis: o Alaksandrze Milinkiewiczu i Ruchu „Za Wolność”, 11 lutego 2011 roku.
  • Źródło: Radio Swaboda, 11 lutego 2011
 • Po pierwsze, ludzie sami nie rozumieją, co chcą tym osiągnąć. Zebrali się, postali. I co dalej? Zbierze się następnym razem 10 tysięcy. I znowu, co dalej? Po drugie, organizatorzy tych akcji ogłaszają, że nie chcą się mieszać w politykę, iść pod czyimiś flagami. Ale bez politycznego zabarwienia, imprezy, które w swoim czasie trafnie nazwał Zianon Paźniak kiełbasianymi buntami, moim zdaniem, sukcesu nie odniosą.
  • Во-первых, люди не понимают сами, чего они хотят этим добиться. Собрались, постояли. И что дальше? Соберется в следующий раз 10 тысяч. И, опять же, что дальше? Во-вторых, организаторы этих акций заявляют, что не хотят включаться в политику, идти под чьими-то флагами. Но без политической окраски у мероприятий, которые в свое время метко назвал Зенон Пазьняк колбасными бунтами, на мой взгляд, успеха не будет. (ros.)
  • Opis: o tym, dlaczego Partia BNF nie uczestniczyła w milczących protestach w centrach białoruskich miast, 28 czerwca 2011 roku.
  • Źródło: naviny.by, 28 czerwca 2011

Polityka zagraniczna[edytuj]

 • Ona, moim zdaniem, zupełnie się nie orientuje w sytuacji politycznej na Białorusi i w rozkładzie politycznych sił Białorusi, i zapewne, nie wie, jakie wartości wyznaje każda partia.
  • Яна, на маю думку, зусім не разьбіраецца ў палітычнай сытуацыі ў Беларусі і ў раскладзе палітычных сілаў Беларусі, і, хутчэй, ня ведае, якія каштоўнасьці адстойвае кожная партыя. (biał.)
  • Opis: o prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė.
  • Źródło: Radio Swaboda, 13 września 2011
 • Grybauskaitė rozumie, że z dojściem do władzy świadomego prezydenta Białorusi, prawdziwego patrioty Białorusi, Litwa będzie zmuszona robić przegląd wielu historycznych wersji. Mamy z Litwą wspólną historię, wiele podręczników trzeba będzie przepisywać. Dlatego Grybauskaitė jest zainteresowana, by sytuacja pozostała na dzisiejszym poziomie. W tym sensie Łukaszenka jest jej sojusznikiem.
  • Грыбаўскайце разумее, што з прыходам да ўлады нацыянальна сьвядомага прэзыдэнта Беларусі, сапраўднага патрыёта Беларусі Літве давядзецца рабіць перагляд шматлікіх гістарычных вэрсій. У нас ёсьць зь Літвой супольная гісторыя, многія падручнікі давядзецца перапісваць. Таму ў Грыбаўскайце ёсьць зацікаўленасьць, каб сытуацыя заставалася на сёньняшнім узроўні. У гэтым пляне Лукашэнка — яе саюзьнік. (biał.)
  • Opis: o krytyce wyrażonej przez prezydent Litwy Dalię Grybauskaitė pod adresem białoruskiej opozycji.
  • Źródło: Radio Swaboda, 13 września 2011