Dalia Grybauskaitė

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Dalia Grybauskaitė (2009)

Dalia Grybauskaitė (ur. 1956) – litewska polityk i ekonomistka; komisarz UE ds. budżetu w latach, prezydent Litwy.

 • Działania antykryzysowe rządu ustabilizowały sytuację. Jednak dalsza eskalacja napięcia społecznego czy destabilizacja sytuacji politycznej może spowodować niewypłacalność kraju.
 • Jeśli przyjrzeć się bardziej uważnie, to część z dziewięciu kandydatów, którzy uczestniczyli w wyborach prezydenckich, finansował i popierał Kreml. (…) Kiedy rozmawiasz, albo słyszysz, jak rozmawiają niektórzy przedstawiciele opozycji, najczęściej nie słyszymy, że ich priorytetem i celem jest niepodległa Białoruś. Tego prawie nie słyszymy. Najczęściej słyszymy, że trzeba więcej pieniędzy, i że Rosja to w zasadzie przyjaciel. To, niewątpliwie, wywołuje u nas pewne zaniepokojenie, jako że narodowym interesem Litwy odpowiada niepodległy sąsiad, niepodległy kraj.

O Dalii Grybauskaitė[edytuj]

 • Ona, moim zdaniem, zupełnie się nie orientuje w sytuacji politycznej na Białorusi i w rozkładzie politycznych sił Białorusi, i zapewne, nie wie, jakie wartości wyznaje każda partia.
  • Яна, на маю думку, зусім не разьбіраецца ў палітычнай сытуацыі ў Беларусі і ў раскладзе палітычных сілаў Беларусі, і, хутчэй, ня ведае, якія каштоўнасьці адстойвае кожная партыя. (białorus.)
  • Autor: Ryhor Kastusiou
  • Źródło: Radio Swaboda, 13 września 2011
 • Grybauskaitė rozumie, że z dojściem do władzy świadomego prezydenta Białorusi, prawdziwego patrioty Białorusi, Litwa będzie zmuszona robić przegląd wielu historycznych wersji. Mamy z Litwą wspólną historię, wiele podręczników trzeba będzie przepisywać. Dlatego Grybauskaitė jest zainteresowana, by sytuacja pozostała na dzisiejszym poziomie. W tym sensie Łukaszenka jest jej sojusznikiem.
  • Грыбаўскайце разумее, што з прыходам да ўлады нацыянальна сьвядомага прэзыдэнта Беларусі, сапраўднага патрыёта Беларусі Літве давядзецца рабіць перагляд шматлікіх гістарычных вэрсій. У нас ёсьць зь Літвой супольная гісторыя, многія падручнікі давядзецца перапісваць. Таму ў Грыбаўскайце ёсьць зацікаўленасьць, каб сытуацыя заставалася на сёньняшнім узроўні. У гэтым пляне Лукашэнка – яе саюзьнік. (białorus.)
  • Autor: Ryhor Kastusiou
  • Opis: o krytyce wyrażonej przez Dalię Grybauskaitė pod adresem białoruskiej opozycji.
  • Źródło: Radio Swaboda, 13 września 2011