Obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej

Obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej – wizerunek przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem, znajdujący się w rzymskokatolickim Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie koło Zamościa.

 • Cóż to za postać wspaniała, urocza,
  To Matka Boga – to Pani Roztocza.
  Zawsze broniła od nieszczęść i głodu,
  Miej nas w opiece Pani Krasnobrodu.
 • Cudowne źródło ty Matkę widziałeś;
  Powiedz proszę, -jaką Ona była?
  -Czy może kropelkę wody podałeś,
  Aby zmęczoną twarz sobie zrosiła? (...)
  I głosi Krasnobród dary zbawienne.
  Matka u Syna tam łaski wyprasza.
 • Do Krasnobrodu Naród cały,
  Przed swej Królowej śpieszy tron
  Aby Jej złożyć hołdy chwały,
  Hen aż z najdalszych Polski stron.
  Błogosław nam, Królowo
  Na cały życia czas
  Wierność ślubujem Ci na nowo
  A Ty do Boga prowadź nas.
 • Dziecię piękniejsze od słońca, Dziewica jak słońce jaśniejąca. Oglądajcie na niebie i na ziemi Boga.
 • Gdy od wzgórz tych roztoczańskich
  biją we świat dzwony,
  przychodzimy Krasnobrodzkiej
  Pani się pokłonić
  ref. Marsz, marsz, pątnicy, marsz wierny narodzie,
  dzisiaj cel twojej pielgrzymki tutaj w Krasnobrodzie.
  Bo tu obraz Matki Bożej
  od lat z cudów słynie,
  tu od wieków na lud
  wierny wciąż łask rzeka płynie.
 • Idziemy z Zamojskiej Ziemi
  do Twego, Maryjo, ołtarza;
  swój trud Tobie w darze niesiemy,
  a Ty nam swe łaski pomnażaj.
 • Maria Kazimiera Sobieska, gdyby tu nie doznała ozdrowienia, to ten kościół, by nie powstał. Jacek Majewski w książce "Pustynia w raj zamieniona" wydanej w Lublinie w 1753 roku, opisuje wiele takich przypadków.Wiele jest też przykładów z czasów nam współczesnych, które w postaci rękopisów przechowujemy w archiwum klasztornym. Sam osobiście jestem świadkiem różnych sytuacji cudownych, niczym nie wytłumaczalnych zjawisk.
 • Maryjo, Pani nasza Krasnobrodzka,
  której życie szczególniej od Betlejem
  przez Nazaret aż na Kalwarię tak jest podobne do życia naszego
  naucz nas tak kochać Boga i ludzi jak Ty,
  tak ufnie i kornie pełnić wolę Bożą jak Ty,
  tak znosić cierpienia jak Ty je znosiłaś
  i posiąść podobną radość i szczęście
  jakie posiadasz Ty w Królestwie Syna Twego w niebie. Amen.
 • Matka Boża siewna, zielna,
  Kalinowa i źródlana
  Skrzyżowała jasne dłonie
  W szumy leśne zasłuchana.
 • Miłosierna Matko, Krasnobrodzka Szafarko Łask. Z żywą wiarą i gorącą miłością w sercu staję przed Tobą, aby Twemu Sercu powie­rzyć swe wszystkie troski, kłopoty i bóle, wszystkie radości i nadzieje, potrzeby duchowe i materialne, całego Narodu i Kościoła Św. Uproś nam u Syna Swego Zbawiciela miłosierdzie i łaskę. Amen.
 • Mnóstwa nadzwyczajnych łask, których doznają tu ludzie za przyczyną Maryi. Krasnobród miał to szczęście, że nieopodal niego znajduje się Zamość ze słynną Akademią Zamojską. Jej profesorowie już na samym początku badali wiarygodność objawienia i wydarzeń z nim związanych, a także wydali zgodę na rozpowszechnianie rodzącego się kultu. Z kolei biskupi chełmscy jeszcze w XVII w. zlecili badania objawienia Maryjnego w Krasnobrodzie. Analizom tym zawdzięczamy spisane świadectwa cudów potwierdzonych pod przysięgą i opisanych w publikacjach o. Majewskiego i o. Matuszewicza. W przeciągu 375 lat Maryja objawiała się w Krasnobrodzie wielokrotnie. Ostatnie objawienie miało miejsce w 2003 r. Jego świadkiem była ośmioosobowa grupa młodzieży gimnazjalnej, o czym świadczą przechowywane w parafii dokumenty.
 • Na głowie Twojej lśni
  Ze złota korona
  Boś od swego ludu
  Szczerze uwielbiona
  Po wieki króluj nam
  na zamojskiej ziemi
  Matką nam zawsze bądź
  My dziećmi Twoimi.
 • Na koronację biją dzwony,
  na pozdrowienie,
  na uwielbienie,
  na ukochanie,
  Świata Królowej
  Krasnobrodzkiej Pani.
  Na koronację biją serca,
  spraw cudów moc
  na Polski przyszły los,
  Kościoła zbożny siew,
  wiary zwycięski zew.
  Matko Kościoła
  Krasnobrodzka Pani.
 • Podczas trudnych lat okupacji Obrazek był ostoją i nadzieją dla miejscowej ludności. Po zamknięciu kościoła przez Niemców wierni wynieśli i ukryli cudowny obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej u państwa Fudakowskich na Podzamku.
 • Prawdziwość objawienia została sprawdzona i potwierdzona w 1674 r. przez teologów Akademii Zamojskiej. Cudowny obrazek dzielił wraz z miejscową ludnością trudne momenty. W 1673 r. Tatarzy napadli na Krasnobród i spalili kościółek, obrazek w nieznanych nam okolicznościach ocalał. Podczas najazdu Szwedów, dla większego bezpieczeństwa, obrazek przewieziono do Zamościa, gdzie podczas oblężenia miasta obnoszono go po murach obronnych niczym obraz Matki Bożej Częstochowskiej po wałach okalających klasztor.
 • Prawdziwym darem niebios jest Matka Boża, pocieszycielka ludu zamojskiego, przebywająca od 350 lat w swoim obrazie. To dzięki Jej objawieniom i łaskom Krasnobród stał się duchową stolicą południowo-wschodniej części kraju i dumą Zamojszczyzny.
 • (...) Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
  Święta Maryjo – módl się za nami
  Szafarko Łask Bożych – módl się za nami
  Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami
  Śnieżna Pani adorująca Syna Bożego – módl się za nami
  Pocieszycielko ludu Zamojszczyzny – módl się za nami
  Matko wysiedlonych – módl się za nami
  Nadziejo przebywających w obozach niemieckich i łagrach sowieckich – módl się za nami
  Matko więźniów dających świadectwo Twej cudownej mocy- módl się za nami
  Nadziejo matek oczekujących potomstwa – módl się za nami
  Lekarko udręczonych dusz i schorowanych ciał ludzkich – módl się za nami
  Ostojo dla ludzi samotnych i dotkniętych kalectwem – módl się za nami
  Ukojenie dla pielgrzymów zdążających do Ciebie – módl się za nami
  Pani uśmiechająca się do dziatwy szkolnej – módl się za nami
  Natchnienie dla wędrującej młodzieży – módl się za nami
  Podporo dla ludzi w podeszłym wieku – módl się za nami
  Matko jedności i miłości małżeńskiej – módl się za nami
  Matko łagodząca waśnie rodzinne i sąsiedzkie – módl się za nami
  Natchnienie dla poetów i malarzy – módl się za nami
 • W pośrodku lasu mieszkasz
  Tu rzeka łaski płynie
  Nieznana niegdyś w lesie
  Tu obraz Twój słynie.
 • Witaj Maryjo Krasnobrodzka Pani
  Tylu łaskami wsławiona.
  Tobie składamy serca nasze w dani
  Na wieki bądź pozdrowiona.
  Spojrzyj na lud Twój z tej
  zamojskiej ziemi
  Zbierz wszystkie łzy i cierpienia.
  Wspieraj nas z nieba modłami swoimi
  Daj siły, wiedź do zbawienia.
  • Autor: ks. Dominik Maj
  • Opis: Pieśń do Matki Boskiej Krasnobrodzkiej: Witaj Maryjo, słowa pieśni napisał ks. Dominik Maj podczas pobytu w obozie koncentracyjnym w KL Dachau. Pieśń Witaj Maryjo” jest śpiewana w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie na odsłonięcie obrazu.
  • Źródło: Objawienie w Krasnobrodzie (Polska, 1640), kultmaryjny.pl
 • Z dostępnych świadectw historycznych dowiadujemy się, iż nie tylko miejsce, lecz także cel i treść kultu określiła sama Maryja. Także cudowny obrazek został zachowany i wskazany mieszkańcom Krasnobrodu w sposób nadprzyrodzony. Początki kultu Matki Bożej w Krasnobrodzie związane są z objawieniem, które miało miejsce 5 sierpnia 1640 r. w dzień Matki Bożej Anielskiej. Chwałę Bożą miał rozsławić człowiek uwolniony od opętania. Był to Jakub Ruszczyk, który od młodości swojej przez lat 24 trapiony był chorobą opętania.