Najświętsza Maryja Panna Różańcowa

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Obraz Madonna Różańcowa, autor: Michelangelo Caravaggio

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa – tytuł używany przez wyznawców katolicyzmu w określeniu do Maryi. W odmienności od innych tytułów i wezwań maryjnych, ten tytuł nie jest związany z określonym wizerunkiem, figurą, sanktuarium, kościołem, a z modlitwą i nabożeństwem różańcowym.

 • 1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec otrzymają pewne szczególne łaski.
  2. Wszystkim odmawiającym różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
  3. Różaniec będzie potężną zbroją przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
  4. Cnoty i święte czyny zakwitną - wyprosi obfite boże błogosławieństwo; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
  5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.
  6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie zostanie pokonany przez nieszczęście, nie doświadczy karzącej bożej sprawiedliwości, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
  7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
  8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
 • Do stóp Twoich, o Maryjo, Matko Ukochana i Matko Różańcowa, przychodzi dzisiaj nasza rodzina, aby poświęcić się Twemu Niepokalanemu Sercu. Wypełniając Twoje Orędzie Różańcowe, oddajemy Ci nasze, serca i ciała. Uczyń z nich przybytki Trójcy Przenajświętszej, oczyść je z wszelkiego brudu, z wszelkiej zmysłowości, z wszelkiego grzechu, aby się mogły stać mieszkaniem Boga Samego, gdyż na to zostaliśmy stworzeni i ochrzczeni.
  • Opis: Akt ofiarowania się całej rodziny Matce Bożej Różańcowej, Mąż.
  • Źródło: Matka Boża Różańcowa, maryjni.pl
 • Jeśli Bóg pozwoli, 7 października, w dniu poświęconym Królowej Różańca Świętego, udam się z pielgrzymką do sanktuarium w Pompejach. Będziemy tam dziękować Bogu za wielkie dzieło uświęcania ludzkich serc, jakie nieustannie dokonuje się dzięki tej wspaniałej modlitwie. Powracajmy do niej jak najczęściej. Niech przeżywanie wraz z Maryją tajemnic Chrystusa coraz bardziej przybliża nas ku Niemu — niech stanowi duchową drogę do spotkania z Nim w chwale niebieskiej.
 • Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna. Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi.
 • Maryjo, Matko Boża! Dając nam do ręki różańcowy sznur, pragniesz wprowadzić nas w bogactwo Słowa Bożego rozpoznanego i wcielonego w życie Twoją wiarą.
 • Najświętsza Dziewica objawiła bł. Alanowi, że po Najświętszej Ofierze Mszy Świętej, która jest pierwszą i najbardziej żywą pamiątką Naszego Pana, nie ma praktyki wspanialszej i wyjednującej większe łaski od Różańca Świętego, który jest jakby drugą i przypomnieniem Życia i Męki Chrystusa.
 • Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo.
  • Opis: napis umieszczony na jednej ze ścian kaplicy dziękczynnej, którą Wenecjanie wznieśli w swym mieście po zwycięskiej bitwie pod Lepanto.
  • Źródło: Matka Boża Różańcowa, maryjni.pl
 • Przemień nasz dom w prawdziwy Nazaret, w którym Ty, o Maryjo, będziesz nam Panią, Mistrzynią i Matką Najlepszą. Maryjo, z Twojego Serca Niepokalanego, z tej przystani najwyższej świętości, chcemy czerpać odrodzenie dla naszych dusz, czystość dla naszych serc oraz wszystkie cnoty, miłe Tobie i Jezusowi. Bądź nam, o Maryjo, Przewodniczką na drodze do nieba, prowadź nas do Serca Twojego Boskiego Syna, strzeż nas przed zepsuciem dzisiejszego świata i przed zatrutym tchnieniem jego zmysłowości i pychy.
  • Opis: Akt ofiarowania się całej rodziny Matce Bożej Różańcowej, Żona.
  • Źródło: Matka Boża Różańcowa, maryjni.pl