Przejdź do zawartości

Mirosław Granat

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Mirosław Wojciech Granat (ur. 1956) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

 • Naród we współczesnym konstytucjonalizmie nie jest rozumiany jako podmiot rzeczywiście sprawujący władzę w państwie. Jest on rozumiany jako ogół obywateli lub jako zorganizowana zbiorowość obywateli i nie jest zdolny do tego, aby samodzielnie sprawować władzę. Nawet w tych państwach, których konstytucje na pierwszym miejscu stawiają bezpośrednie wykonywanie władzy przez naród, realne znaczenie ma pośrednie (przedstawicielskie) wykonywanie władzy narodu.
  • Źródło: Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2006, s. 49.
  • Zobacz też: naród, państwo
 • Sejm wybiera 4 członków spośród posłów, zaś Senat 2 członków spośród senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa (art. 187 ust. 1 pkt 3 [Konstytucji]).
 • Zasada pomocniczości wyznacza typ relacji między władzą o obywatelami i ich różnymi grupami: podmioty ze społeczeństwa obywatelskiego biorą na siebie pewne zadania związane z interesem ogólnym, państwo powinno zaś stwarzać warunki do ich aktywności w sposób, który nie narusza interesu ogólnego i interweniuje wówczas, gdy ludzie nie dają sobie sami rady. Takie interpretowanie tej zasady, jak zresztą i ona sama, nie są jednak doceniane.
  • Źródło: Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2006, s. 46.
  • Zobacz też: obywatel