Przejdź do zawartości

Marie von Ebner-Eschenbach

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) – austriacka pisarka.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Marie von Ebner-Eschenbach
 • Cechą wielkich ludzi jest to, że stawiają innym o wiele mniejsze wymagania niż sobie.
 • Chcecie od życia rozrywki czy miłości? W pierwszym przypadku nie należy zwracać zbytniej uwagi na moralne, w drugim na umysłowe wartości ludzi, którymi się otaczacie.
 • Chwała temu, kto kocha tylko to, co mu wolno, a nienawidzi tego, co powinien.
 • Człowiek dopóty pozostaje młody, dopóki zdolny jest przyjmować nowe zwyczaje i znosić przeciwności.
 • Dla każdej umiejętności istnieje tylko jeden dowód: dzieło.
  • Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften, Paetel, 1905, tom 1, s. 14.
  • Zobacz też: dzieło
 • Dobroć, która nie jest bezgraniczna, nie zasługuje na to miano. Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym!
 • Doniesionym do celu nie wolno twierdzić, że cel ten zdobyli.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Dość nie wie nikt, za dużo tak wielu.
 • Drwina kończy się tam, gdzie zaczyna się zrozumienie.
 • Entuzjazm nie zawsze przemawia za tym, kto go wzbudza, ale zawsze za tym, kto go odczuwa.
  • Begeisterung spricht nicht immer für Den, der sie erweckt, und immer für Den, der sie empfindet. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften, Paetel, 1905, tom 1, s. 66.
 • Gdy widzimy już tylko to, co chcemy widzieć, osiągnęliśmy duchową ślepotę.
 • Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent.
 • Głęboka wiedza nie błyszczy.
 • Głupcy plotą głupstwa, rozsądni je popełniają.
  • Alberne Leute sagen Dummheiten, gescheite Leute machen sie. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 74
  • Zobacz też: głupiec
 • Im bardziej siebie kochasz, tym większym jesteś wrogiem samego siebie.
 • Istnieją kobiety, które kochają swych mężów taką samą ślepą, marzycielską i zagadkową miłością, jak niektóre zakonnice swoje klasztory.
 • Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym?
 • Jest źle, gdy para małżeńska nawzajem się nudzi; o wiele gorzej jest jednak, gdy tylko mąż nudzi żonę lub żona męża.
 • Kobieta zakochana w wybitnym mężczyźnie traci poczucie swojej wartości, mężczyzna uświadamia sobie swoją wartość przez miłość szlachetnej kobiety.
 • Kto nic nie wie, musi wszystkiemu wierzyć.
  • Wer nichts weiß, muss alles glauben. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 21
 • Kto wierzy w wolność woli, ten nigdy nie kochał i nigdy nie nienawidził.
 • Lekarzy nienawidzi się z przekonania albo z oszczędności.
 • Leniwy i pilny nie mogą z sobą dobrze współżyć, leniwy za bardzo gardzi pilnym.
  • Ein fauler und ein fleißiger Mensch können nicht gut miteinander leben, der faule verachtet den fleißigen gar zu sehr. (niem.)
  • Źródło: Aphorismen: Parabeln, Märchen und Gedichte, Paetel, Berlin 1893, s. 39.
 • Lepiej być bitym niż głaskanym przez rękę, której nie chcielibyśmy uścisnąć.
 • Ludzie współcześni stworzeni są do narzekania. Z całego Achillesa widzą tylko piętę.
  • Źródło: Aforyzmy Eschenbach
 • Małomówni zawsze imponują. Trudno uwierzyć, że ktoś nie ma innej tajemnicy do ukrycia niż sekret swej miernoty.
 • Manna uznania nie zadowala nas, pożądamy trucizny pochlebstwa.
 • Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn.
 • Mądry ustępuje głupiemu. Smutna to prawda; toruje ona głupocie drogę do opanowania świata.
 • Mężczyźni przewodzą we wszystkim dziedzinach, tylko na drodze do nieba oddają pierwszeństwo kobietom.
 • Mieć i nie dawać jest czasem gorsze od kradzieży.
  • Haben und nicht geben ist in manchen Fällen schlimmer als stehlen. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 9
 • Między umiejętnością a działaniem leży całe morze, a na jego dnie często rozbita siła woli.
  • Zwischen Können und Tun liegt ein großes Meer und auf seinem Grunde die gescheiterte Willenskraft. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 41
 • Miłość jest męczarnią, nieczułość śmiercią.
 • Miłość jest męką, brak miłości śmiercią.
 • Miłość ma nie tylko prawa, lecz zawsze ma także rację.
  • Die Liebe hat nicht nur Rechte, sie hat auch immer recht. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 15
 • Miłość silniejsza jest od śmierci, ale zdarza się, że mizerny nałóg silniejszy jest od miłości.
  • Die Liebe überwindet den Tod, aber es kommt vor, daß eine kleine üble Gewohnheit die Liebe überwindet. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 59
 • Myśl o przemijaniu wszelkich ziemskich spraw jest źródłem nieskończonych cierpień i nieskończonych pocieszeń.
  • Der Gedanke an die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge ist ein Quell unendlichen Leids – und ein Quell unendlichen Trostes. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 24
  • Zobacz też: myśl
 • Najbardziej pożałowania godni ludzie to ci, którzy posiadają poczucie obowiązku, lecz brakuje im siły, by obowiązek ten spełniać.
 • Najniżej upadło państwo, którego rząd w milczeniu musi wysłuchiwać, jak jawni dranie prawią mu kazania o moralności.
 • Największą władzę nad mężczyzną ma kobieta, która wprawdzie nie oddaje mu się, ale potrafi utrzymać go w wierze, iż odwzajemnia jego miłość.
  • Die größte Gewalt über einen Mann hat die Frau, die sich ihm zwar versagt, ihn aber in dem Glauben zu erhalten versteht, dass sie seine Liebe erwidere. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 51
 • Największym wrogiem prawa jest przywilej.
  • Der größte Feind des Rechtes ist das Vorrecht. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 41
 • Namiętność jest zawsze cierpieniem, nawet zaspokojona.
 • Nasze błędy pozostają nam wierne; nasze dobre właściwości co chwila zbaczają z właściwej drogi.
 • Nic bardziej nie czyni człowieka tchórzliwym i pozbawionym sumienia niż chęć podobania się wszystkim.
 • Niczego tak nieodwołalnie nie zaprzepaszczamy jak okazji, która co dzień się nadarza.
 • Nie doceniamy tego, co posiadamy, a przeceniamy to, czym jesteśmy.
 • Nie to, co przeżywamy, ale jak odczuwamy to, co przeżywamy, stanowi o naszym losie.
 • Niejedna prawda poczęła się w obłędzie.
 • Niejedno małżeństwo jest stanem, w którym dwoje ludzi nie może przez dłuższy czas ze sobą ani bez siebie wytrzymać.
 • Niektóre cnoty można zdobyć, gdy się przez dłuższy czas udaje, że się je ma. Inne tym trudniej zdobyć, im bardziej się je pozoruje. Do pierwszych należy odwaga, do drugich skromność.
 • Niektórzy sądzą, że mają dobre serce – a to tylko słabe nerwy.
 • Niewiele byłoby zła na świecie, gdyby nie można go było popełnić w imię dobra.
 • Niewinność mężczyzny zwie się honorem, honor kobiety zwie się niewinnością.
 • Nuda jest siostrą rozpaczy.
 • O ile wspaniałomyślność ma być doskonała, musi zawierać pewną dozę lekkomyślności.
 • O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie.
 • Okazywana nam miłość, której nie odczuwamy jako łaskę i szczęście, jest dla nas ciężarem.
 • Opinia publiczna jest dziwką między opiniami.
 • Pamiętaj, co masz do zrobienia, i zapomnij, czego już dokonałeś.
 • Powiedzieć, co się myśli, jest czasem największym szaleństwem, a czasem najwyższą sztuką.
 • Prawdziwy przyjaciel wznosi więcej w nasze szczęście niż tysiąc wrogów w nasze nieszczęście.
 • Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem.
  • Das Recht des Stärkeren ist das stärkste Unrecht.
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 41
 • Próżność jest źródłem wszystkich złych, lecz również niemal wszystkich dobrych uczynków.
 • Przebywanie z egoistą jest dlatego tak zgubne, ponieważ samoobrona zmusza nas do popadania w jego błędy.
 • Przy spotkaniu po dłuższej rozłące znajomi pytają, co z nami, przyjaciele, co w nas się działo.
 • Przypadek to zawoalowana konieczność.
  • Der Zufall ist die in Schleier gehüllte Notwendigkeit. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 4
 • Przyzwyczajenie jest trwalsze niż miłość i przezwycięża czasem nawet pogardę.
 • Sąd da się obalić, przesąd nigdy.
  • Ein Urteil läßt sich widerlegen, aber niemals ein Vorurteil. (niem.)
 • Szczęśliwi niewolnicy są najzacieklejszymi wrogami wolności.
  • Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 84
 • Tylko myślący przeżywa swe życie, u bezmyślnego przechodzi ono obok.
 • U mężczyzny gdy zaczyna się próżność, kończy się rozum.
 • Uczucie samotności jest bolesne, gdy ogarnia nas w tłumie, lecz w łonie własnej rodziny jest nie do zniesienia.
 • Uczucie wdzięczności jest ciężarem, który znieść mogą tylko silne charaktery.
 • Uniżoność polega na niemożności zranienia kogoś.
 • W każdej epoce tkwi w atmosferze kilka wielkich prawd; tworzą one umysłową atmosferę stulecia.
 • W młodości uczymy się, na starość rozumiemy.
  • In der Jugend lernt, im Alter versteht man. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 13
 • W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym.
  • An Rheumatismus und an wahre Liebe glaubt man erst, wenn man davon befallen ist. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 46
 • Wdzięk jest promieniowaniem wewnętrznej harmonii.
 • Wiele bezcennych rzeczy można kupić.
 • Wierna miłość istnieć może między ludźmi różnej wartości. Trwała przyjaźń tylko między ludźmi równej wartości. Dlatego też trwała przyjaźń rzadsza jest od wiernej miłości.
 • Wierzący, który nigdy nie zwątpił, nie nawróci wątpiącego.
 • Większość ludzi potrzebuje więcej miłości, niż na nią zasługuje.
 • Wolno ci inaczej myśleć niż twoja epoka, ale nie wolno cię się inaczej ubierać.
 • Wyimaginowane dolegliwości są nieuleczalne.
 • Wyjątki nie zawsze są potwierdzeniem starej reguły: mogą być również zapowiedzią nowej.
  • Ausnahmen sind nicht immer Bestätigung der alten Regel; sie können auch die Vorboten einer neuen Regel sein. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 34
 • Wymagamy często dlatego cnoty od innych, by nasze błędy mogły wygodniej się panoszyć.
  • Wir verlangen sehr oft nur deshalb Tugenden von anderen, damit unsere eigenen Fehler sich bequemer breitmachen können. (niem.)
  • Źródło: Gesammelte Schriften von Marie von Ebner-Eschenbach Band 1, Paetel, Berlin 1893, s. 6
 • Zachwyca nas zauważalne piękno; lecz wieczne jest to, co niewidoczne.
 • Zaufanie jest czymś tak pięknym, że nawet największy oszust odczuwa pewien szacunek dla tego, kto go nim obdarza.
 • Zdarzają się sytuacje, w których być rozsądnym znaczy być tchórzem.

Ż

[edytuj]
 • Żądza rozkoszy pożera wszystko, ale najchętniej szczęście.
 • Żona, która nie umie wpływać na męża, jest gąską. Żona, która nie chce na niego wpływać, jest świętą.