Marcin Bielski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Marcin Bielski

Marcin Bielski (ok. 1495–1575) – polski pisarz i historyk.

 • A kto się kocha w czytaniu, bywa z Duchem w rozmawianiu.
  • Źródło: Rozmowa mistrza z książkami
 • Co bogactwo bez rozumu? Co uroda bez cnoty?
  • Źródło: Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencji ze stu pisarzy polskich wybranych, wyboru dokonał Władysław Bełza
 • Co więc dziecię z młodu igra, na starość się ktemu miewa.
  • Źródło: Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, tom 1, część 1, Drukarnia XX. Pijarów, 1807, s. 899.
 • Kmiecy lub pospolicie chłopy przezywany (…) są u wszech ludzi jako niewolnicy.
 • Piwo a miód pijali, o wino nie dbali.
  • Opis: o dawnej tężyźnie i prostocie Polaków.
  • Źródło: Kazimierz Władysław Wójcicki, Obrazy starodawne, G. Sennewald Księgarz, 1843, s. 33.
 • Przeciw prawdzie rozumu nie.
  • Opis: motto
  • Źródło: Kronika wszytkiego świata (1551)
 • Tego czasu wszytek naród ludzki z winszowania Noego jest na trzy powagi rozdzielon, to jest kapłany, rycerze i chłopy albo sługi, jako w tej figurze obaczysz: Ty, Sem, bądź nabożny jako kapłan, ty, Jafet, broń jako rycerz, ty Chamie, rób jako chłop.